Sa oled siin

Algab üliõpilasstipendiumi konkurss välis-eestlastele

31. jaanuar 2005 - 0:00

Sel aastal valitakse kandidaatide seast välja kuni 8 stipendiaati. Aastatel 2002-2004 on stipendiumi saanud 15 ida-aladelt pärit välis-eestlast. Tänavu on konkurss esmakordselt avatud ka Välis-Eesti lääne kogukondadele.

Välis-eestlaste toetamiseks loodud Rahvuskaaslaste programmi üliõpilasstipendiumi eesmärk on toetada välis-eesti noorte bakalaureuse- või magistriõpinguid Eesti kõrgkoolides. Stipendiumi väljaandmist finantseeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest. Tänavu on stipendiumide rahastamiseks planeeritud 1,5 miljonit, kokku kõigi Rahvuskaaslaste programmi haridusvaldkonna tegevustele 2,86 miljonit krooni.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsa sõnul on Rahvuskaaslaste programm Eestile kasulik, sest selle kaudu suureneb meie riigi ja emakeele tuntus välismaal. “Tähelepanu pööramine kodumaast kaugel elavatele rahvuskaaslastele on iga tsiviliseeritud riigi kohus,” ütles Maimets. “Rahvuskaaslastest välisüliõpilaste koolitamine selle programmi raames on hea igal juhul: kui nad lähevad koju tagasi, siis on meil seal rohkem sõpru; kui nad jäävad siia, oleme saanud juurde noori spetsialiste, kellel lisaks siin õpitule kasutada ka oma päritolumaa kogemus.”

Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored välis-eestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased kümme aastat. Stipendiumiga kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus, elamisloa riigilõiv ning makstakse eluaseme-, õppe- ja sõidutoetust. Stipendiaadil on õigus enne bakalaureuse- või magistriõppesse asumist läbida eesti keele aastane intensiivõpe ülikoolis.

Stipendiumitaotlused peavad olema laekunud Haridus- ja Teadusministeeriumisse posti teel hiljemalt 1. aprilliks 2005. Täpsemat teavet konkursi kohta saab telefonil (+372) 7350 225, e-posti aadressil anneli.roose@hm.ee ja internetis http://www.hm.ee/uus/hm/client/index.php?035262301345841905.

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakond
7350 155