Sa oled siin

Algab õpilaste teadustööde riiklik konkurss

14. jaanuar 2005 - 0:00

Osalema on oodatud kõik 14-19-aastased õpilased ja 2004. aastal ülikooli astunud noored kas üksi või kuni kolme-liikmeliste meeskondadena. Konkursitööde teemale ei ole seatud mingeid piiranguid, kuid tööd peavad  olema valminud enne ülikooli astumist.

Konkursi auhinnafond on sel aastal 50 000 krooni.  Auhinnad antakse välja kahes vanuseklassis ja lisaks parimatele noortele uurijatele premeeritakse ka parimaid juhendajaid. Konkursikomisjon teeb oma ettepanekud ka selle kohta, kes esindab Eestit iga-aastasel Euroopa Liidu Noorte Teadlaste Konkursil, mis 2005. aastal toimub Moskvas.

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sihtasutuse  Archimedes ning AHHAA teaduskeskuse koostööna juba neljandat aastat. Konkursi eesmärk on väärtustada teadusliku uurimistööga tegelemist noorte hulgas  üldhariduskoolides ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud noortele teadlastele.

Konkursitööd tuleb esitada sihtasutusele Archimedes 15. märtsiks, tulemused selguvad 10. maiks.

Konkursitöö peab koosnema järgmistest osadest: eestikeelne uurimistöö paberkandjal ja elektrooniliselt; töö eesti- ja inglisekeelne lühikokkuvõte; vajadusel demonstratsioonmaterjal. Esitada tuleb ka osaleja poolt allkirjastatud kirjalik avaldus, milles sisalduvad autori kontaktandmed ja sünniaeg; juhendaja kirjalik arvamus töö kohta koos juhendaja kontaktandmetega; koopia osaleja isikut tõendavast dokumendist. Samuti tuleb täita konkursi osalusvorm internetis. Kontaktandmete ebakorrektse esitamise korral jääb töö konkurentsist välja.

Info nii 2005. aasta kui ka eelmiste konkursside kohta on internetis aadressil http://www.archimedes.ee/noorteadlased/. Konkursi tingimusi tutvustavad voldikud on saadetud kõikidesse koolidesse.


Lisainfo:

Terje Tuisk
Sihtasutus Archimedes
Tel 730 0333, 51 10 356
E-mail terje@archimedes.ee

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant
Tel 7350 155