Sa oled siin

Aasta õppija on kokk Liis Reimann

14. oktoober 2016 - 12:45

Täiskasvanud õppija nädala avaüritusel nimetati aasta õppijaks Voore külalistemaja peakokk Liis Reimann, aasta koolitajaks tituleeriti Jane Talvik Valgamaa Kutseõppekeskusest, aasta õpiteo tiitel anti Saaremaa Käsitööseltsile Kadakmari, aasta koolitussõbraliku organisatsiooni nimetuse pälvis Viljandi ettevõte Delux OÜ, aasta koolitussõbralikuks omavalitsuseks sai Tartu ja aasta raamatukoguks Narva raamatukogu.

Voore Külalistemajas peakokana töötav aasta õppija 2016 Liis Reimann sai koka kutsetunnistuse Põltsamaa Ametikoolist. Kuna keskharidus jäi omandamata, siis asus ta mõned aastad tagasi koos oma pojaga õppima Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli. Õpetajate sõnul oli teineteist õpingutes toetava ema ja poja kooslus suurepärane. Õpetajad kirjeldasid kevadel kooli lõpetanud Liisi kui hea õppimismeeleolu loojat ning teistele eeskujuks olijat. 

 

 

 

Aasta õppija rahva lemmiku tiitli pälvis 76aastane Mati Särglepp, kes lõpetas tänavu vanima õpilasena Hiiumaa Ametikooli puit- ja kiviehitiste restaureerimise kursuse ja õppis samal ajal koos pojaga täienduskursustel väikelaeva juhiks.

 

 

 

 

Aasta koolitaja 2016 on uuendusmeelne ja empaatiline õpetaja Jane Talvik, kes tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kutseõpetajana on toonud õpipoisiõppe Valgamaa Kutseõppekeskusesse. Jane koostab õppekavasid, kasutab mitmekülgseid õppemeetodeid ning peab oluliseks ka enesearendamist – kaks aastat tagasi kaitses ta magistrikraadi. Armastatud ja hooliv koolitaja hoiab ka ise kätt elu pulsil, töötades Valga kiirabis.

 

 

 

 

Aasta koolitaja eripreemia anti kunstnik Margus Tiitsmaale, kes on Paide huvikeskuse joonistamisõpetaja. Margus on nõu ja jõuga kaasa aidanud paljudele ettevõtmistele linnas ning rikastanud kogu maakonna kunstielu. 

 

 

Aasta õpiteoks 2016 kuulutati MTÜ Saaremaa käsitööseltsi Kadakmari koolitus „Rahvarõivas – puhas ilu“.  Käsitööseltsi eestvedajad Imbi Padar ja Mareli Rannap võtsid südameasjaks elustada hääbuvat Saaremaa rahvarõiva valmistamise kunsti ning tõsta teadlikkust selle kandi rahvarõivastest. Koolituse käigus koostasid osalejad töö rõivaste ajaloolisest taustast ja töövõtetest, illustreerisid selle pildimaterjali, jooniste ja mustritega. Lisaks valminud rõivastele tugevdas õpitegu kogukonnatunnet ja identiteeti.

 

 

Aasta koolitussõbralik omavalitsus 2016 on Tartu linn, kus on õppimine au sisse tõstetud – selle tõestuseks on suur hulk koolitusi pakkuvaid organisatsioone, mille tegevust Tartus märgatakse ja toetatakse. Samuti jagatakse meelsasti koolitusalast teavet ning kultuuriinfot. Aktiivne koostöö piirkonnas tegutsevate haridus- ja koolitusasutustega loob heaks õpikeskkonnaks soodsa pinnase.

 

 

Aasta koolitussõbralik organisatsioon 2016 on Viljandis magamistubade sisustust tootev ettevõte Delux OÜ. Firmajuht Göran Sjöholm ei pelga välja öelda põhimõtet: „Kui töötajad on õnnelikud, satub killuke sellest õnnest ka kõigisse meie toodetesse.“ Peamine väljaõpe toimub ettevõttesiseselt ja uued töötajad elavad töökeskkonda sisse juhendaja käe all. Positiivne on juhtkonna suhtumine ka tasemeõppes osalemisse ja töötaja enda initsiatiivil leitud koolitustesse.

 

 

Aasta koolitussõbraliku organisatsiooni eripreemia pälvis SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri, kus tunnetatakse hästi oma rolli Hiiumaa elukeskkonna arendamisel. Asutusel on elukestva õppe strateegia ja eesmärgid, mille saavutamiseks tehakse koostööd Hiiumaa haridus- ja kultuuriasutustega, et võimaldada eakatel osaleda kogukonna elus ja elukestvas õppes. Sihtasutuses soositakse töötajate aktiivset eluhoiakut, õppimist ja arengut – näiteks  tõstetakse tasemeõppes õppivate töötajate töötasu, kuid veelgi enam tõuseb see õpingute eduka lõpetamise puhul.

 

 

Aasta raamatukogu 2016 on Narva raamatukogu, kus mõistetakse oma rolli haridusasutusena selle sõna kõige laiemas mõttes. Raamatukogus korraldatakse väga palju ettevõtmisi: eelmisel aastal toimus 92 rühma- ja 270 individuaalkoolitust, koostöös USA suursaatkonnaga käis koos Ameerika klubi, organiseeriti arvukalt raamatuesitlusi ja kohtumisi kirjanikega, korraldati rahvuskultuure tutvustavaid üritusi, näitusi jne. Raamatukogutöötajad peavad õppimist igapäevaelu loomulikuks osaks ja täiendavad end pidevalt. 

Täna alanud täiskasvanud õppija nädal on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ettevõtmiseks. Nädala jooksul on fookuses inimeste elukestev õppimine ja enesetäiendamine kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus muutuvas maailmas. Ürituste kalendriga saab tutvuda siin.

Veel uudiseid samal teemal

12.12.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik toetab haridusvaldkonna iduettevõtteid

Haridus- ja Teadusministeerium ning sihtasutus KredEx ja StartUp Estonia toetavad 300 000 euroga haridusvaldkonna idufirmade loomist. Järgmise kahe aasta jooksul panustatakse idufirmade lahendustesse ja nende kasutamisse koolides.

11.12.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Üliõpilaste teadustööde konkursi parimad on Karin Hanga ja Katre Juganson

Täna autasustati Tallinnas, Eesti Teaduste Akadeemias üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Üle anti riiklikud preemiad, Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad ning Sotsiaalministeeriumi eripreemiad.