Sa oled siin

Aasta noorsootöötajad on Roger Tibar ja Triin Mäger

29. jaanuar 2020 - 19:37
Grupipilt kõikide laureaatidega

Täna õhtul Tallinnas toimunud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud iga-aastasel noortevaldkonna tunnustussündmusel Noorte Heaks Tänu toodi esile läinud aasta noorsootöö tegusid ja tegijaid üle Eesti. Aasta noorsootöötaja tiitli pälvisid Triin Mäger ja Roger Tibar, pikaajalise panuse auhinnaga tunnustati Anne Õuemaa ja Eesti Noorteühenduste Liidu tööd.

Tallinnas Maarjamäel toimunud auhinnatseremoonial tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Mul on hea meel, et Eestis on niivõrd palju selliseid inimesi, kes on võtnud enda südameasjaks noorte elu paremaks muuta! Olen siiralt tänulik tehtud töö eest,“ sõnas minister Mailis Reps. „Noorsootöö mõjutab otsesõnu meie kõigi heaolu – on ju tänased noored need, kelle kanda on tulevik. On ääretult oluline neid, kes tegutsevad noorte heaks, esile tuua ja kiita,“ innustas minister Reps.

Aasta noorsootöötajad on Roger Tibar ja Triin Mäger

Aasta noorsootöötaja tiitli pälvisid kaks silmapaistvat noort – Eesti Noorteühenduste Liidu esimees Roger Tibar ning Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorsootöötaja Triin Mäger.

Roger Tibar eestvedamisel on noorteühendusi ja osaluskogusid ühendavat katusorganisatsiooni Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) suutnud käivitada koostöö väga paljude organisatsioonide vahel. Samuti panustab ta ENL esindajana mitmetes üleriigilistes töögruppides strateegilisse planeerimisse tehes kuuldavaks noorte hääle.

Noorsootöötaja Triin Mäger panustas 2019. aastal oluliselt Pärnu mobiilse noorsootöö algatamisse ja Pärnumaa Tugila loomisesse, toetades oma tegevusega spetsialiste ja viies kokku asjatundjaid võrgustikukohtumiste raames.

Pikaajalise panuse eest noortevaldkonna arengusse tunnustati Anne Õuemaad ning Eesti Noorteühenduste Liitu. Anne Õuemaa on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses coach-superviisor ning on toimetanud noorsootöös juba aastast 2002. Anne on panustanud erinevatesse projektidesse nagu Murdepunkt, Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste, Coachi mind!, Selge Suund, Kogemuste Kullaproov jpt. 2019. aastal on Anne viinud ellu vähemalt 100 coachingu sessiooni noorsootöötajatele ning tänu temale on paljud spetsialistid leidnud oma tee ja motivatsiooni noorsootöö teinekord keerulises olustikus.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on Eestis pikka aega seisnud noorteühenduste heaolu eest ja toetanud noortevaldkonna arengut. Viimase aja suurimaks panuseks on olnud noorteühenduste ja osaluskogude rahastatuse suurendamisse, eraldiseisva noortevaldkonna arengukava säilimisse ning noorsoo ja -töötajate tunnustamisse panustamine. Möödunud aastal on Eesti Noorteühenduste Liidu tegevuse tulemusena enamikes kohalikes omavalitsuses loodud võimalused noortel kaasa rääkida otsustes.

Teised kategooriad ja tunnustatud:

Aasta noorteühing või -organisatsioon: Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon (EKNO) ja Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (ENVTL )

Aasta huvikool: Türi Muusikakool

Aasta noortekeskus: Pärnu Noorte Vabaajakeskus

Aasta osaluskogu õpilasesinduse kategoorias: Viimsi Noortevolikogu

Aasta õpilasesindus: Võru Gümnaasiumi õpilasesindus MÕIS

Aasta noortemalev: Saaremaa Öpilasmalev „KÖIGI MALEV“

Aasta noortelaager: projektlaager TAIP ning Taevaskoja Noortelaager.

Aasta kohaliku omavalitsused: Keila linn ja Tallinna linn.

Aasta noorsootööühing: Eesti Kunstikoolide Liit ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus.

Aasta panustaja: Anna Kaisa Oidermaa, Briti Nõukogu.

Noortevaldkonna aasta teod: ERYICA koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ ning Noortekonverents §.

Toimunud noortevaldkonna tunnustussündmus oli järjekorras neljateistkümnes. Sündmusega seisavad HTM ja ENTK selle eest, et kõiki Eesti noorsootöösse ja noorte heaks panustajaid märgataks ning noorsootöötaja mõiste saaks laiema jalgealuse. „Noortevaldkonnas tegutsejad aitavad noortel avastada oma huvid ja potentsiaal, võimaldavad sellega süvitsi minekut, hoolitsevad, et noori oleks kuulda ja näha. Igaüks, kes noortevaldkonnas noorte arengusse oma panuse annab, väärib tunnustust igapäevaselt. Märgakem ja tunnustagem, et nende ind kaua püsiks,“ sõnas Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer tulevikku vaadates.

Lisainfo:
Birgit Villum
Eesti Noorsootöö Keskus
tunnustamine@entk.ee
5688 2001

 

Veel uudiseid samal teemal

25.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik loob Ukraina sõjapõgenikele Vabaduse Kooli ja avab haridusalase nõustamisteenuse

Haridus- ja Teadusministeerium loob Ukraina sõjapõgenikele haridustee jätkamiseks Tallinnasse üldhariduses ja kutseõppes juurde kokku 1000 koolikohta. Samuti alustab tööd ukrainlastele mõeldud haridusalane nõustamisteenus.

24.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusasutustes on üle nelja tuhande seitsmesaja Ukrainast pagenud lapse ja noore ning koolides on tööl Ukraina haridustöötajad

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on 23. mai seisuga registreeritud kokku 4716 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort, nädal varem oli neid kirjas 4538. Alushariduses on 1231 last, põhihariduses 3114, gümnaasiumis 191 ja kutsehariduses 180 õpilast.