Sa oled siin

Aasta lõpuks jõuab õpetajate keskmine palk 1300 euro juurde

21. märts 2017 - 10:45
Aasta lõpuks jõuab Eesti õpetajate keskmine töötasu 1300 euro juurde

Tänasel kohtumisel omavalitsusliitude ja õpetajate esindusorganisatsioonidega ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et õpetajate palgatõus jätkub ennaktempos. Selle aasta sügisest tõuseb õpetajate miinimumpalk 1050 euroni ning realistlik on, et aasta lõpuks on õpetajate keskmine palk orienteeruvalt 1300 eurot.

Arutades õpetajate töötasu kasvu järgmisel aastal, rõhutas minister Reps, et see on jätkuvalt eelarveprioriteet. „Sellel aastal said omavalitsused riigilt õpetajate töötasuks juurde üle 8 protsendi lisaraha. Arvestades, et detsembris ületas õpetajate keskmine palk 1200 eurot, siis on igati realistlik, et aasta lõpuks jõuab Eesti õpetajate keskmine töötasu 1300 euro juurde,“ ütles minister.

Minister Reps märkis, et haldusreformiga omavalitsuste võimekus kasvab ning see peegeldub kindlasti ka hariduse rahastamises ning õpetajate palgas. „Sealjuures oleme fookusesse võtnud koostöös omavalitsustega ka lasteaiaõpetajate töötasude konkurentsivõimeliseks muutmise ning tugispetsialistide toe kättesaadavuse parandamise. Järgmisest aastast toetame omavalitsusi kuue miljoni euroga aastas, mis lubab võtta tööle ca 150 tugispetsialisti enam kui praegu. Lasteaiaõpetajate palkade tõstmiseks anname omavalitsustele sihtotstarbelist toetust – järgmisel aastal ca 15 miljonit eurot ning aastaks 2020 kasvab toetus 21 miljoni euroni.“

Õpetajate palga jätkuvasse kasvu annab oma osa ka riiklik põhikoolide korrastamiseks mõeldud investeeringutoetus. „Valitsus eraldas paari nädala eest 22 omavalitsusele enam kui 55 miljonit eurot, et nad saaksid oma koolide õppekeskkonda parandada ning vähendada ülalpidamiskulusid. Lisaks koolide õppimissõbralikumaks muutmisele, lubavad investeeringud põhikoolivõrgu uuendamisesse suunata rohkem raha hariduse sisulistesse tegevustesse,“ rääkis minister Mailis Reps.

Eelmise aasta lõpus ületas Eesti üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk esimest korda 1200 euro piiri, jõudes 1208 euroni.Tänavu said omavalitsused 211,7 miljonit eurot õpetajate palgatoetust, mis lubab tõsta õpetajate palku sellel aastal kahel korral. Jaanuarist tõusis õpetajate miinimumpalk 958 euro pealt 1000 euroni ja septembrist tõuseb 1050 euroni.


Lisainfo:

  • Õpetajate palgastatistika leiab leheküljelt www.haridussilm.ee ning selle aluseks on omavalitsuste raamatupidamisandmed.
  • Omavalitsused ning erakoolide pidajad saavad riigilt võrdsetel alustel haridustoetust, millest enam kui 80 protsenti moodustab õpetajate palgatoetus.
  • Omavalitsustele ja erakoolide pidajatele antav riiklik palgatoetus võimaldab maksta õpetajatele kehtivast alammäärast keskmiselt 20 protsenti kõrgemat töötasu. Enamik omavalitsusi panustab õpetajate töötasudesse ka omalt poolt juurde.
  • Õpetajate töötasu alammäär ehk miinimumpalk on õpetaja palga riiklik garantii, millest vähem ei tohi täiskohaga töötavale õpetajale maksta. Õpetajate lõplik töötasu lepitakse kokku lepingus koolijuhiga ning koolile eraldab eelarve tema pidaja, kelleks riigikoolis on Haridus- ja Teadusministeerium ja munitsipaalkoolis kohalik omavalitsus.

Veel uudiseid samal teemal

03.08.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Noorteamet alustab tööd

Täna alustab tööd SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal loodud Haridus- ja Noorteamet.

31.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Kriisitoetus „Terve Eesti suvi“ jõuab lühilaagrite ja -malevate kaudu 24 000 nooreni

Juuli alguseni said  lühilaagrite- ja malevate korraldajad taotleda kriisitoetust „Terve Eesti suvi“, võimaldamaks suuremale hulgale noortele suve aktiivset sisustamist.