Sa oled siin

20. jaanuaril lõpeb registreerumine riigieksamitele

17. jaanuar 2005 - 0:00

Avalduse võib saata ka postiaadressile: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Sakala 21, 10141 Tallinn. Avalduse blanketti on võimalik leida eksamikeskuse koduleheküljel www.ekk.edu.ee.

Keskhariduse omandanud isikud peavad tasuma riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest riigilõivu 70 krooni õppeaine kohta ning esitama eksamikeskusele selle kohta koos avaldusega ka maksekorralduse.

Riigilõiv tuleb kanda Maksuameti kontole: Ühispangas: 10052032262003 või Hansapangas: 221013264340, viitenumber: 1299137. Selgitusse kirjutada toimingu ja õppeaine(te) nimetus(ed), mille eest riigilõiv tasutakse. Nt: Sama õppeaine (emakeel, matemaatika) riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimine.

Tsentraliseeritud riigieksamid toimusid esmakordselt 1997. aastal. Eksaminandid, kes lõpetasid keskkooli enne 1997. a. ja praegu kehtiva korra alusel riigieksameid (varemlõpetanuna) sooritanud ei ole, eksamite eest tasuma ei pea.

 

Lisainformatsioon:

Sirje Jüriso

Riigieksamite valdkonna peaspetsialist

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

646 1617; sirje.jyriso@ekk.edu

www.ekk.edu.ee