Sa oled siin

17. märtsil tähistab üle 6000 kooli Euroopa Kevadpäeva

16. märts 2005 - 0:00

Kolmandat aastat toimuva pedagoogilise projekti „Kevadpäev Euroopas“ eesmärk on kooli õppekavadesse integreerida Euroopa Liidu temaatikat. Igal aastal keskendutakse erinevale teemale –  näiteks eelmisel aastal räägiti Euroopa laienemisest. Sel aastal on aktuaalne Euroopa põhiseadus. 

„1. mail astusime üheskoos Euroopa Liitu. See oli meie kõigi jaoks tähtis samm parema elukvaliteedi ja tuleviku poole,“ ütles haridus- ja teadusminister Toivo Maimets pöördumises koolidele. „Mõned kuud hiljem allkirjastasid valitsusjuhid ja riigipead Roomas põhiseaduse lepingu eelnõu – need on olulised sammud ning neid on vaja üheskoos noortega arutada. Just seetõttu käivitas Euroopa Komisjon uue ürituste sarja „Kevadpäev Euroopas”. Selle algatuse eesmärk on algatada õpilaste, õpetajate ja ELiga seotud isikute vahel dialoog selle üle, milline on nende nägemus Euroopast ja selle tulevikust. Seoses sellega kutsub Haridus- ja Teadusministeerium üles kõiki keskharidust andvaid koole arendama Euroopa-teemalist koolitustegevust ning korraldama 17. märtsil 2005 kohtumisi ja debatte kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste spetsialistidega. Need üritused pakuvad suurepärase võimaluse dialoogiks nooremate põlvkondadega ning näitavad Euroopale iseloomulikku dünaamilisust ja avatust noortega suhtlemisel.“ 

Euroopa Kevadpäeval, 17. märtsil kell 14.00 muutub kevadpäeva veebilehekülg ürituste vitriiniks. Iga registreerunud kool saab 15 minuti jooksul olla kogu Euroopale nähtav omakeelsel lehel ning oma ettevõtmisi tutvustada lühikese kokkuvõtte ning fotodega. Kõik registreerunud koolid saavad tunnistuse. Lisainfo: http://futurum2005.eun.org/ww/et/pub/futurum2005/index.cfm

Eestis koordineerib Euroopa Koolivõrgustiku projekti Tiigrihüppe Sihtasutus, pedagoogiline nõustaja on Kuressaare Gümnaasiumi õpetaja Maidu Varik.

Kuidas Euroopa Kevadpäeva tähistatakse?
Koolidel on võimalik osaleda erinevates Euroopa maade välja kuulutatud projektides ja konkurssidel, ise luua ettevõtmisi ning kutsuda teisi koole neis osalema jne. Ka Eestipoolsed korraldajad on välja pakkunud riigisiseseid üritusi, millega Euroopa Kevadpäeva tähistada:

- Riiklikele ja Euroopa avaliku elu tegelastele on esitatud kutse tulla koolidesse Euroopa tuleviku teemalisele debatile. Eesti õpilastel ja õpetajatel oli võimalik edastada Koolielu portaali kaudu küsimused Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni esimesele asepresidendile Toomas Hendrik Ilvesele. 17. märtsil avalikustatakse küsimused ja vastused Koolielu avalehel (www.koolielu.ee). Lisainfo teiste osalejate kohta: http://futurum2005.eun.org/ww/et/pub/futurum2005/news/spring_day/guess_who.htm

- Terve Euroopa Kevadpäeva nädala jooksul, 14.-18. märtsini, on õpilastel ja õpetajatel võimalik osaleda kevadpäeva viktoriinis. 10 küsimust Euroopa Liidu ja Euroopa põhiseaduse kohta on koostanud Euroinfotelefon. Viktoriini korraldavad Tiigrihüppe Sihtasutus, Eurodesk, Eesti Euroopa Liikumine ja Euroinfotelefon. Tulemused avalikustatakse järgmisel nädalal. Parimatele auhinnad. Viktoriin aadressil: www.koolielu.ee/pages.php/0707?k_id=4

 - Kuni 10. märtsini oli võimalik õpilastel ja õpetajatel osaleda õppematerjalide konkursil „Õpime Euroopat tundma!”. Tulemused avalikustatakse lähiajal, parimatele Tiigrihüppe Sihtasutuselt auhinnad. Parimad tööd pannakse kõigile kasutamiseks välja Koolielu portaali. Lisainfo: http://www.koolielu.ee/pages.php/011007,12807

Tiigrihüppe Sihtasutus, Telefon: (0) 6550 290, www.tiigrihype.ee

Koolielu toimetaja Kristi Kasper, kristi@koolielu.ee