Sa oled siin

Uudised

19.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Ootame osa võtma haridusportaali nimekonkursist!

Selle aasta sügisel avame portaali, mis hakkab koondama noortevaldkonna, hariduse, õppe- ja karjäärinõustamise ning tööturgu õppega seostavate valdkondade infot, teenuseid ja statistikat. ​ Ootame Sind appi uuele portaalile nime leidmisel! Sobilik nimi võiks olla seostatav hariduse ja õppimisega...
18.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

„Edu ja Tegu“ konkursile laekus 53 tööd ettevõtlikelt õpilastelt üle Eesti

"Edu ja Tegu" ettevõtlikkuskonkursile esitasid tähtajaks oma võistlustöö Eesti 40 kooli ja suvise ettevõtluslaagri liikmed, kokku laekus 53 tööd. Osalenud koolide nimekiri on mitmekesine: tööd esitasid Aste, Esku-Kamari, Hargla, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kuuste, Läänemaa, Nõo, Orissaare, Peedu, Puka,...
17.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Palju õnne TTÜ 100. juubeli puhul!

Haridus- ja Teadusministeerium soovib Tallinna Tehnikaülikoolile õnne 100. juubeli puhul ning edu ja indu uueks aastasajaks!
17.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Noortevaldkonna eksperdid võtavad lähema vaatluse alla noorte osaluse

Reedel, 21. septembril esitletakse Tallinnas arutelukonverentsil noorteseire aastaraamatut, mis keskendub noorte osalusele otsuste tegemisel. Arutletakse mitmete noorte osalust puudutavate küsimuste üle, et mõista paremini noorte seisukohti ja luua võimalusi noorte kaasatuse suurendamiseks....
17.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti koolid saavad haridusinnovatsiooni kiirendamiseks 3,4 miljonit eurot

Eesti koolides haridusinnovatsiooni kiirendamiseks eraldati 3,4 miljonit eurot, mille abil saab enam kui 100 Eesti kooli võimaluse soetada erinevaid seadmeid, õppematerjale, laboreid ja koolitada õpetajaid. „Eesti koolides on käimas hoogne haridusuuendus – peagi on võimalik kõikidel...
14.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Väliseesti lapsed kahekümne seitsmest riigist alustavad uut õppeaastat

15. septembril alustab kuuendat õppeaastat väljaspool Eestit elavate eestikeelsete laste Üleilmakool, kus õpib 185 õpilast 27 riigist. Põhikooliealistel õpilastel on e-kursustel võimalik õppida eesti keelt ja kirjandust, Eesti ajalugu, Eesti geograafiat ja matemaatikat kokku 20 erineval kursusel....
13.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Õppurite võimalused õpirändeks ja noorte võimalused ühiskonnaelus osalemiseks paranevad

Tänasel Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks Eesti seisukohad nii Euroopa Solidaarsuskorpuse kui ka Erasmus programmi osas. Sellega toetab Eesti noorte kodanikuaktiivsuse tõstmist solidaarsustegevustes osalemise abil ning õpirände ja rahvusvahelistumise programmi Erasmus jätkamist senisest...
13.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik toetab omavalitsusi põhikoolihoonete kaasajastamisel veel 45,5 miljoni euroga

Valitsus kiitis täna heaks Haridus- ja Teadusministeeriumi teise investeeringute kava eelnõu, millega antakse 12 omavalitsusele 45,5 miljonit eurot, et toetada koolihoonete kaasajastamist. Investeeringutega vähendatakse omavalitsuste kulusid ning suunatakse rohkem vahendeid hariduse sisulisteks...
12.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium on jätkuvalt atraktiivne tööandja

Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustati atraktiivse tööandja tiitliga, olles üldedetabelis kõikide tudengite hinnangul neljandal kohal ja seejuures atraktiivseim avaliku sektori tööandja. Humanitaartudengite arvates on Haridus- ja Teadusministeerium kõige atraktiivsem tööandja. Tudengid...
11.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti haridus on OECD riikide võrdluses üks kättesaadavamaid ja õiglasemaid

Vastavaldatud OECD haridusstatistika kogumik Education at a Glance 2018 toob esile, et Eestis on alus- ja põhihariduse saamise võimalused teiste riikidega võrreldes väga õiglased. Seda eriti lasteaia puhul, kus käimine ei sõltu erinevalt suurest osast OECD riikidest lapsevanema haridustasemes. "...

Lehed