Riigieksamite eelne koroonatestimine

Kõik 2021. aasta aprillis riigieksamite ja Cambridge'i inglise keele tasemeeksami sooritajad said lasta teha enne eksamit kurguloputusvedelikust võetava PCR koroonatesti, mis on testitava jaoks üks mugavamaid lahendusi. Testimine on eksaminandile tasuta. 

Terviseametiga kooskõlastatult testiti eksaminande enne eksami toimumist, et riigieksam oleks kõigile asjaosalistele võimalikult ohutu. Testimine ei ole kohustuslik. 

Need eksaminandid, kes pole ühegi kooli nimekirjas, said Haridus- ja Noorteametilt kirja juhistega testile registreerumiseks.

Küsimuste korral saate pöörduda

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi poole aadressil info@hm.ee ja telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 (liin töötab ka 17. ja 18. aprillil) 

Testimise ajad:

 • 19.04 eesti keele riigieksami tegijaid testiti 16.04
 • 21.04 eesti keel teise keelena riigieksami tegijaid testiti 19.04
 • 24.04 Cambridge'i inglise keele tasemeeksami kirjaliku osa tegijaid testiti 22.04.

Proovide kogumine toimub koostöös koolidega.

Testi tulemuse saavad eksaminandid keskmiselt 24 tunni pärast. Tulemusi näeb nii digilugu.ee kui SYNLABi testi.me rakenduses. Positiivse proovi andjat teavitatakse tulemusest ka telefonitsi.

Positiivse tulemuse andnud eksaminandid peavad jääma eneseisolatsiooni ning saavad eksami sooritada lisaeksami ajal.

Eesti keele esimene riigieksami lisaeksam toimub 17. mail, teine 7. juunil. Eesti keel teise keelena esimene lisaeksam toimub 18.–19. mail ja teine 8. - 9. juunil. 

Ülevaate eksamikorraldusest leiab www.hm.ee/koroona

 

Ülevaade riigieksamite eelsest testimisest ja KKK
 

TESTIMISE KOKKUVÕTE

Kõik aprillis riigieksamite või Cambridge Advanced C1 rahvusvahelise inglise keele tasemeeksami sooritajad said võimaluse registreeruda enne eksamit toimuvale koroonatestile. Testimine ei olnud kohustuslik, aga see oli võimalus anda nii endale kui teistele eksamil viibijatele lisakindlus, et kõik toimub võimalikult ohutult. Eksamitel tuleb järgida ka kõiki tavapäraseid ohutusmeetmeid.

Eksaminandid ja välisvaatlejad said anda kurguloputusproovi ning seda testiti PCR meetodil SYNLAB Eesti laboris.

 • Eesti keele riigieksami eel andis proovi 2608 inimest, nende seas 106 välisvaatlejat. Positiivseks osutus 10 eksaminandi ja ühe välisvaatleja testi tulemus. 
 • Eesti keel teise keelena riigieksami eel andis proovi 874 inimest, nende seas 17 välisvaatlejat.
 • Seitsme eksaminandi testitulemus osutus positiivseks. Cambridge’i tasemeeksami eel testiti 561 eksaminandi, kellest 1 sai positiivse tulemuse.

VEEBISEMINAR KOOLIDELE

13.04 kell 15.00 toimus koolidele proovide kogumise teemaline veebiseminar. Seminaril osalesid SYNLAB Eesti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.

Seminaril näidatakse, kuidas käib proovide võtmine ja proovimaterjali käsitlemine. Samuti vastatakse tekkinud küsimustele.
 
Järelvaadatav veebiseminar:

AJAKAVA

12.04. hommikul kell 10 eksaminandide krüpteeritud nimekirja edastamine vormi kaudu. Viimane tähtaeg!

13.04. Koolid saavad info logistika kohta: nii komplektide kättesaamise kui proovide kokku korjamise kuupäevad ja kellaajad.

13.04. kell 15 Proovivõtu komplektide käsitlemise veebiseminar, mis jääb järelvaadatavaks.

14. - 15.04.
Koolidesse edastatakse nimekirjade alusel proovivõtu komplektid, isikukaitsevahendid ja lisatarvikud. Logistikat aitavad korraldada SYNLABi poolt koolitatud ja ohutusnõudeid järgivad WRC vabatahtlike erimeeskonna liikmed, kes võtavad vajadusel kooliga ühendust kooli esitatud kontaktisiku telefonil.

Kõigi kolme proovide kogumise päeva varustus tuuakse kooli korraga.

16.04. Proovide kogumine eesti keele riigieksami sooritajatelt

17.04. Tulemuste edastamine labori poolt testitutele

19.04. Proovide kogumine eesti keel teise keelena riigieksami sooritajatelt

20.04. Tulemuste edastamine labori poolt testitutele

22.04. Proovide kogumine Cambridge’i inglise keele tasemeeksami sooritajatelt

23.04. Tulemuste edastamine labori poolt testitutele

EKSAMINAND, KES EI ANNA PROOVI OMA KOOLIS

Kui soovisid teha testi mõnes teises koolis, mis ei ole sinu kodukool, siis palun võta selle kooliga ühendust, kuhu end testimiseks kirja panid. Nii saad teada testimise täpse aja ning kool saab testimist paremini planeerida.

Konkreetse kooli kontaktid leiad kooli kodulehelt: kirjuta kooli üldmeilile või helista üldtelefoninumbril. 

Kui proovi andma minnes selgub, et sind seal koolis nimekirjas ei ole, saab proovi siiski anda. SYNLAB Eesti toodud tarvikute komplektid sisaldavad ka varukomplekte.

 • Sel juhul tuleb kasutada pabersaatekirja ja vaakumkatsutite jaoks kaasa pandud tühje silte.
 • Tühjale sildile tuleb kirjutada trükitähtedega proovi andja eesnimi, perekonnanimi ja isikukood.


Probleemide korral palume helistada Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefonidel.

NÕUANDED KOOLILE PROOVIDE KOGUMISEKS

Soovitame proove koguda ennelõunal, et proovid jõuaksid laborisse õhtuks ja tulemused saabuksid järgmisel päeval. Eeldatav proovimaterjalide korje toimub koolidest proovivõtu päeval vahemikus kella 12-17 paiku. 
 • Palun teavitage õpilasi sellest, mis ajavahemikus nad saavad tulla oma proovi andma.

 • Keskmiselt kulub ühe inimese proovi andmiseks ja registreerimiseks kuni 5 minutit.

 • SYNLAB Eesti toodud tarvikute komplektid sisaldavad ka varukomplekte. Kool võib kasutada üht komplekti prooviandmise läbi mängimiseks, et vajadusel eksaminandidele juhiseid anda. Samuti saab testitav uue komplekti, kui esimesega midagi valesti läheb.

Proovide kogumiseks on vaja vähemalt kahte kooli esindajat. Proovide kogujatel ei ole vaja meditsiinilist ettevalmistust.

Kooli esindajate ülesandeks jääb proovi andjatele info jagamine, protsessi jälgimine ja vajadusel proovi andjate abistamine. 

Kooli esindajad peavad kandma isikukaitsevahendeid nii proovivõtukomplektide proovi andjatele üle andmisel kui ka proovide kokku kogumisel ja hilisemal proovimaterjalide pakendamisel.

 • Ühe esindaja ülesanne on eksaminandide registreerimine ja tarvikute väljaandmine.
 • Teine esindaja kontrollib vaakumkatsutite asetamist ja abistab vajadusel eksaminande proovide võtmisel ja TESTI mobiilirakendusse registreerimisel.
 •  Kui teil on võimalik võtta appi rohkem isikuid, oleks hea, kui kolmas jälgib, et ka väljaspool proovivõturuumi hoitaks inimeste vahel vähemalt 2-meetrist vahemaad.

Ruumi ettevalmistamine

​Proovivõtmine tuleb koolis korraldada nii, et on arvestatud 25% ruumi täituvusega, siseruumides tuleb kanda maske ning järgida kõikide tegevuste juures 2+2 reeglit.

SYNLAB Eesti on valmistanud ette ka sildid, mida saab kasutada ruumide ja laudade märkimiseks. Juhul kui silte on juurde vaja, saab neid printida siit:

Silt: koroonaviiruse testimine
Silt: võta proovivõtukomplekt siit
Silt: aseta proov siia

Soovitame proovide kogumise korraldada suuremas ruumis, hea ilma korral saab seda teha ka õues.

Soovitame paigutada ruumi vähemalt kolm lauda üksteisest vähemalt kahe meetri kaugusele.

 • Esimesel puhtad proovivõtu tarvikud, teise taga saab eksaminand oma proovi anda (istudes on protseduuri kõige mugavam läbi viia), kolmandale koguge proovid. 
 • Kõige mugavam on panna proovi võtmise laua kõrvale ka topside äraviskamiseks mõeldud kollane prügikott ja pindade desinfitseerimisvahend. Samuti soovitame varuda laudadele pabersalvrätikuid.
 • Kui teil on rohkem testitavaid, soovitame kiiremaks proovide kogumiseks panna ruumi kaks lauda, mille taga saab proovi anda.

NÕUANDED EKSAMINANDILE PROOVI ANDMISEKS

Kui soovid testi teha, võta ühendust oma kooliga. Koolid peavad viimaste testisoovijate andmed edastama hiljemalt esmaspäeva 12.04. hommikul.

Päev-paar enne proovi andmist

Soovitame harjutada kodus kraaniveega kurgu kuristamist.

Palume vaadata proovi andmise õpetusvideot.

Laadige vähemalt päev enne proovi andmist telefoni TESTI mobiilirakendus. Selle leiab lehelt https://testi.me/

 • Rakendust kasutatakse proovide registreerimiseks ning sealt leiab ka proovivõtujuhendi.
 • TESTI mobiilirakendus vajab isikutuvastamiseks SMART-ID või Mobiil-ID olemasolu. Testitavatel peaks üks nendest isikutuvastusvahenditest eelnevalt aktiveeritud olema.

Proovi andma tulles

1h enne proovi andmist tuleb olla söömata ja joomata (k.a vee joomine). Lisaks vältida närimiskummi närimist, suitsetamist ja hammaste pesu.

Kooli ruumides on kohustuslik kanda maski.

Võtke kaasa isikut tõendav dokument. Kui dokumenti jääb koju, võib kooli esindaja eksaminandi siiski proovi andma lubada, kui ta saab kinnitada, et tegemist on õige isikuga.

PROOVIDE KOGUMINE SAMM-SAMMULT

Ruumi sisenemine, eksaminandi juhendamine ja esimese laua ääres toimuv tegevus
 • Eksaminand siseneb ruumi maskiga ja desinfitseerib käed.
 • Esitab enda isikut tõendava dokumendi ja kooli esindaja märgib ta nimekirja alusel saabunuks. ui dokumenti jääb koju, võib kooli esindaja eksaminandi siiski proovi andma lubada, kui ta saab kinnitada, et tegemist on õige isikuga.
 • Kooli esindaja leiab kleebiste nimekirjast eksaminandi korrektse nimesildi (nimi ja isikukood) ja kleebib sildi vaakumkatsutile (see, mis läheb laborisse analüüsimisse). 
 • Kindlasti jälgida, et nimesilti ei kleebitaks vaakumkatsutil oleva triipkoodi peale.
 • Kui eksaminandi silti ei leia või sellel on viga, tuleb kirjutada tühjale sildile trükitähtedega proovi andja eesnimi, perekonnanimi ja isikukood.
Kooli esindaja annab testitavale prooviks vajalikud kolm tarvikut (ja vajadusel paberkandjal proovivõtujuhendi):
 • sinise korgiga süljetops
 • nimesildiga isikustatud vaakumkatsuti
 • füsioloogilise lahuse (0,9% NaCl) tuub

Proovivõtmine eksaminandi poolt
Eksaminand liigub komplektide väljastamise laua juurest eemale selleks ettenähtud kohta.

Eksaminandid võivad maski eemaldada vaid füsioloogilise lahuse suhu valamise ja välja sülitamise hetkeks. Kuristamisel ning kõikide järgnevate tegevuste ajal peab kandma maski.

Eksaminand võtab endal kurguloputusproovi vastavalt proovivõtujuhendile:

 • Veendu, et vaakumkatsutil on Sinu nimi ja isikukood.
 • Eemalda kõige suuremalt topsikult kleebis ja ava kaas. Sinna saad hiljem sülitada kurgus loputatud lahuse.
 • Vala füsioloogiline lahus tuubist otse suhu, kuristades seda kurgus 10 sekundit. Ära neela lahust alla!
 • Sülita suus olev füsioloogiline lahus topsikusse ning sulge kaas hoolikalt.
 • Suru vaakumkatsuti topsiku kaanel oleva avause põhja. Vaakum tõmbab õige koguse lahust katsutisse. Eemalda katsuti avausest.

Eksaminand viskab tühja topsi ja füsioloogilise lahuse tuubi selleks ettenähtud kollasesse prügikotti.
Eksaminand registreerib proovi TESTI mobiilirakenduses.
Eksaminand puhastab proovivõtu koha pindade desinfitseerimisvahendiga.

Vajadusel juhendab kooli esindaja eksaminandi proovivõtuga või TESTI mobiilirakendusse vaakumkatsutite triipkoodide registreerimisega.

 

Vaakumkatsuti registreerimine TESTI mobiilirakenduses
Eksaminand registreerib pärast proovivõttu oma vaakumkatsuti TESTI mobiilirakenduses.
 • Ava TESTI mobiilirakendus.
 • Logi sisse ja vali tuvastamisvõimalusena SMART-ID või Mobiil-ID. Vali „Soovin testida“ ja seejärel „Võtan proovi ise“.
 • Pärast proovi võtmist skaneeri vaakumkatsutil olev ribakood telefoniga, ebaõnnestumisel sisesta ribakood käsitsi.
 • Vajuta „Saada“. Õnnestumise korral ilmub ekraanile vastavasisuline teade. Kui kaameraga fokusseerimine ebaõnnestub, võid ribakoodi sisestada ka käsitsi.
Kui eksaminandil ei ole võimalik TESTI mobiilirakendust alla laadida või esineb tehniline tõrge, siis kasutage pabersaatekirju.

Proovimaterjali tagastamine vaakumkatsutis teise laua juurde
Eksaminand asetab vaakumkatsutis proovi laua peal olevale alusele, desinfitseerib või peseb käed ja lahkub peagi ruumist.
 

Proovimaterjalide ja prügi turvaline käitlemine
Kooli esindaja:
 • Sulgeb pärast testimist proovid punasesse kilekotti, asetab need kasti, lisab testitute nimekirja ning täidetud saatekirjad. Sulgeb kasti.
 • Puhastab pinnad komplektis olevate desinfitseerimisvahenditega ja viskab kasutatud tarvikud (ka puhastamiseks kasutatud paberid) prügikotti.
 • Võtab seljast kaitseriided, maski, võtab ära kindad, viskab kõik need prügikotti, sulgeb selle ja viib kasti ja prügikoti välisukse juurde. Koti ja kasti võtavad kaasa SYNLABI logistikud. 

TESTI TULEMUSED

Tulemused saab digilugu.ee ja TESTI mobiilirakendusse ligikaudu 24h pärast. Koolile ega HTMile tulemusi ei edastata. Tulemused raporteerib labor Terviseametile koos igapäevaste kõigi üle Eesti testitud inimeste tulemustega.

Kui tulemus ei ole saabunud 24 tunni jooksul, saab eksaminand helistada SYNLABi klienditoele 646 4882 (E-R 8-18, L-P 10-16) või kirjutada klienditugi@synlab.ee oma nimi, isikukood, telefon ja mure sisu.

Negatiivse tulemuse puhul saab proovi andja lühisõnumi telefonile, millega pani kirja end testimisele registreerides.

Positiivse tulemuse puhul helistab eksaminandile SYNLAB Eesti kõnerobot. Eksaminand peab jääma eneseisolatsiooni ning eksameid on võimalik teha lisaeksami ajal. Igal riigieksamil on sel õppeaastal kaks lisaeksamit.

Piiripealne tulemus on väga harvaesinev, aga selle puhul võtab SYNLAB Eesti eksaminandiga ühendust.

KORDUMAKIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas kõik riigieksamite sooritajad peavad tegema koroonatesti?

Testimine ei ole kohustus, see on võimalus. Koroonaviiruse nakkust kandval inimesel ei pruugi olla sümptomeid, seega on testimine hea võimalus lisakindluse tagamiseks.

Eksamitele tuleb lubada ka kõik need eksaminandid, kes ei ole testi teinud.

Kõik aprillis riigieksameid ja Cambridge’i inglise keele tasemeeksami sooritajad saavad võimaluse teha koroonatest. 

Kas kool saab nõuda eksaminandilt testi tulemuse ettenäitamist?

Nõuda seda ei saa. Samuti ei ole õigust keelata eksaminandil eksamile tulemist, kui ta ei jaga oma testitulemust. Eksaminand võib oma testi tulemust kooliga jagada, kui selles on jõutud vastastikkusele kokkuleppele.

Positiivse testitulemuse saanud eksaminand peab jääma eneseisolatsiooni ja saab sooritada eksami lisaeksami ajal. Lisaeksameid toimub sel õppeaastal iga eksami kohta kaks.

Kas eksaminandid, kes on koroonaviirusest põhjustatud haigust juba põdenud, peavad testima?

Soovitame viimase kuue kuu jooksul haiguse läbipõdenutel testi mitte teha.

Testimine on kõigile vabatahtlik. Eksaminand, kes on viimase kuue kuu jooksul koroona läbi põdenud ei vaja kindluse tagamiseks testimist. Sealjuures on oluline pidada silmas, et hiljuti haiguse läbipõdenutel võib PCR test näidata jääkpositiivset tulemust.

Eksaminandidega, kes saavad PCR testi vastuseks piiripealse tulemuse, võtab testimiskeskus eraldi ühendust, et tulemust täpsustada.

Mida teha siis, kui testi tegema tuleb eksaminand, kelle nimesilti pole koolile edastatud või kes pole nimekirjas?

Kui proovi andma minnes selgub, et eksaminandi seal koolis nimekirjas ei ole, saab proovi siiski anda. SYNLAB Eesti toodud tarvikute komplektid sisaldavad ka varukomplekte.

Sel juhul tuleb kasutada pabersaatekirja ja vaakumkatsutite jaoks kaasa pandud tühje silte. Tühjale sildile tuleb kirjutada trükitähtedega proovi andja eesnimi, perekonnanimi ja isikukood.

Kus saavad end testida need, kes on kooli varem lõpetanud ja teevad nüüd eksamit?

Kõik riigieksamite sooritajad, kes pole praegu ühegi kooli nimekirjas, said Haridus- ja Noorteametist eraldi infokirja testimisvõimaluste kohta. Nende proovide kogumised toimuvad SYNLABi tasulistes testimispunktides üle eesti. Kõik testi tegijad said end registreerida sobivasse punkti.

Kas eksaminand võib/peab iga eksami eel proovi andma?

Testimine on vabatahtlik. Eksaminand, kes teeb näiteks eesti keele eksami ja Cambridge'i inglise keele tasemeeksami võib lasta end enne mõlemat testida. Selleks peab ta oma soovist koolile teada andma.

Kas kõigi aprilli eksamite proovikogumiskomplektid tuuakse kooli korraga?

Jah. Pärast viimast testimispäeva palume tagastada ka kõik üle jäänud proovivõtukomplektid.

Kas kooli toodud testimisvahendeid või juba kogutud proove peab hoidma kuidagi eritingimustel?

Ei. Mõlemat võib hoida toatemperatuuril. Proovid kogutakse samal päeval kokku nii et neid pole vaja kuidagi eritingimustel hoiustada.

Mida teha siis, kui eksaminande tuleb testima vähem, kui nimekirjas on?

Kõik üle jäänud proovivõtukomplektid tuleb SYNLABile tagastada. Saate need tagasi kasti pakkida.

Kas kool peaks varuma proovide võtjatele maske või muid kaitsevahendeid?

SYNLAB saadab kaitsevarustuse kahele isikule. Kui teil on proovide kogujaid rohkem, peate neile kaitsevahendid varuma. Proovide kogujatel soovitame kanda maski või respiraatorit ja kummikindaid. SYNLABi komplektides on ka kitlid, mille saab lisaturvalisuse tagamiseks riiete peale tõmmata.

SYNLAB paneb kaasa ka kaks pudelit desovahendit, et testitavad saaksid nii ruumi sisenedes kui sealt väljudes käsi desinfitseerida.

Kuidas registreerida proovivõtt kui TESTI rakendus ei tööta või õpilasel pole kaasas mobiiltelefoni või pole mobiilis vajalikke rakendusi?

Sel juhul saab proovivõtu registreerida pabersaatekirjaga.

Millistele tingimustele peab vastama proovide kogumiseks kasutatav ruum?

Ruum peab olema piisavalt suur, et tagada seal nõuetekohane hajutatus. Kogu aeg tuleb tagada, et inimeste vahele jääks vähemalt 2 meetrit, samuti peavad üksteisest vähemalt 2 meetri kaugusel paiknema kõik proovide kogumiseks kasutatavad lauad. Ruumi täituvus ei tohi olla üle 25%.

Sealjuures tuleb tagada, et proovi andma tulevad eksaminandid hoiaksid ka proovi andmist oodates omavahel distantsi.

Proove võib koguda ka õues, kui ilm seda lubab.

Kuidas proovi andmine käib?

Proov antakse kurguloputusvedelikust, see on lihtne ja mugavam kui tavaliselt sügavalt ninaneelust võetav proov. Proovi andmine tähendab kuristamise järgselt topsi sülitamist, topsi sulgemist ja selle paigutamist SYNLABi saadetud kogumiskasti. Selleks ei ole vaja meediku abi.

Tegu ei ole kiirtestimisega. Eksaminandid annavad proovi, mida testitakse laboris PCR meetodil. See on väga täpne meetod, mis tuvastab viiruse ka väga varases staadiumis.

Kas proovi andmiseks peab eksaminand kuidagi valmistuma?

Sujuvaks testimiseks on soovitav kodus kraaniveega kurgu kuristamist eelnevalt harjutada. Harjutamise ja testi andmise vahe peab olema vähemalt kaks tundi. 

Proovi andjatel soovitame laadida alla SYNLABi TESTI rakenduse.

Vähemalt tund enne proovi andmist on keelatud süüa, juua, nätsu närida, suitsu teha ja hambaid pesta. 

Kui eksaminandil ei ilmu TESTI rakendusse „Võtan proovi ise“ valikut või kui triipkoodi registreerimisel tekib tehniline viga?

Kõikidel eksaminandidel, kelle nimed ja isikukoodid edastati kooli poolt õigeaegselt, ilmub TESTI mobiilirakendusse valik „Võtan proovi ise“ 16. aprilli hommikul.

Kui kella 8.00-ks ei ole valikut ilmunud, siis võib olla põhjuseks, et testitav ei olnud nimekirjas, oli edastatud vale isikukood või esineb tehniline jõudluse tõrge, kui korraga annavad proovi tuhanded eksaminandid.

Sellisel juhul on koolile kaasa pandud paberkujul saatekirjad. Palume eksaminandil täita kõik saatekirjal nõutud väljad. Eriti oluline on kontrollida eesnime, perekonnanime, isikukoodi ning vaakumkatsutil oleva triipkoodi korrektsust. Hiljem viiakse laboris pabersaatekirjaga edastatud info ja proovimaterjal kenasti kokku. Liigselt muretsema ei pea.

Kas mais toimuvate eksamite eel korraldatakse ka testimine?

See sõltub mais valitsevast epidemioloogilisest olukorrast. 

 

 

Viimati uuendatud: 23. aprill 2021