Teabepäev omavalitsustele

Teabepäev haridusvaldkonnaga tegelevatele omavalitsusametnikele toimub 11. detsembril 2017 Tallinnas, Swissotelis (Tornimäe 3).

Teabepäeval antakse õppeasutuste pidajatele ülevaade muudatustest hariduskorralduses seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega ning pidaja ülesannetest haridusvaldkonnas. Räägitakse õppeasutuste sise- ja välishindamisest, sh järelevalve korraldusest, tutvustatakse Eesti Hariduse Infosüsteemi ja Haridussilma, räägitakse lisandväärtusest ja rahulolust.  Omavalitsuste jaoks oluliste teemadena käsitletakse  ühinemise järgset koolivõrgu planeerimist ja üldhariduse rahastamist, õpetajate töö- ja palgakorraldust ning ministeeriumi sõlmitavaid lepinguid omavalitsuste liitudega.


Päevakava

10.00- 10.30 Tervituskohv
10.30-12.00

Õppeasutuste sise- ja välishindamine, sh järelevalve

12.00-13.00 Lõuna
13.00-14.30

Andmebaasid, lisandväärtus ja rahulolu

14.30-15.00 Kohvipaus
15.00-16.30

Rahastamine, koolivõrk  ja lepingud

  • Ühinemise järgne koolivõrgu planeerimine ja üldhariduse rahastamine – Piret Sapp (ettekanne),
    Haridus- ja Teadusministeerium
  • Õpetajate töö- ja palgakorraldus, sh juhendmaterjalid, koolipidaja vaade õpetaja töö- ja palgakorraldusele – 
    Kristi Mikiver (ettekanne), Haridus- ja Teadusministeerium
  • Lepingud omavalitsuste liitudega – Kristi Mikiver,  Haridus- ja Teadusministeerium

            

                 
 
                 
 

Viimati uuendatud: 11. detsember 2017