Omavalitsuste teabepäev

Lugupeetud haridusvaldkonnaga tegelevad omavalitsusametnikud!

25.11.2020 toimunud teabepäeval anti omavalitsuste haridusega tegelevatele ametnikele ülevaade, mil viisil hinnata kooli õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni ning mille alusel seirata koolieelsete lasteasutuste tegevust.

Päevakava 

 

10.30-10.45 Õppeasutuste järelevalvest ja seiretest 
Kristin Hollo, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja
10.45-12.15

Õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni hindamisest: ettekande fail (pdf)
Aivi Jürgenson, Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduskorralduse osakonna peaekspert

12.15-12.30 Kohvipaus
12.30-14.00 Koolieelse lasteasutuse järelevalve juhendmaterjali tutvustus: ettekande fail (pdf)
Kaidi Maask, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert

 

 

 

Lisamaterjal

Kutse seires osalemiseks ja juhend (ajakava on muutmisel)

 

 

Viimati uuendatud: 26. november 2020