Omavalitsuste teabepäev

Lugupeetud haridusnõunikud/haridusvaldkonnaga tegelevad omavalitsusametnikud!

Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) välishindamisosakond korraldab teabepäevad omavalitsusametnikele 28. oktoobril Tartus (HTMis Peeter Põllu saalis, Munga 18) ja 29. oktoobril Tallinnas (Tallinna Teeninduskooli aulas, Majaka 2).

 

Päevakava

 

10.00-10.30 Tervituskohv
10.30-12.00 Korralduslike dokumentide koostamine ja kooskõlastamine: arutame, millised võiks ja peaks olema dokumendid, mida pidaja peab koostama või kooskõlastama, ettekanne
Elen Ruus, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert
12.00-12.45 Lõuna
12.45-13.45 Pidaja ülesanded õppeasutuse juhtimise ja tegevuse tagasisidestamisel: järelevalved, seired, arenguvestlused, tagasiside omavalitsustega kohtumistelt, ettekanne 
Hille Voolaid,  Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja

Korruptsiooniennetuse õppetund
EHISe andmed KOVi vaates
13.45-14.00 Kohvipaus
14.00-15.30 Omavalitsuste kogemused teenistusliku järelevalve läbiviimisel: ettekanne ja arutelu – miks ja kuidas läbi viidi, ettevalmistus, kohapealne kontroll, tulemuste vormistamine, raskused, hea praktika, ettekanne
Anne Viljat, Türi Vallavalitsuse haridusspetsialist
Mare Tamm, Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud. 

 

Viimati uuendatud: 8. november 2019