Omavalitsuste teabepäev

Lugupeetud haridusnõunikud/haridusvaldkonnaga tegelevad omavalitsusametnikud!

Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) välishindamisosakond korraldab teabepäevad Pidaja loodavad võimalused ja ülesanded õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks omavalitsusametnikele teisipäeval, 4. veebruaril Tartus (HTMis Peeter Põllu saalis, Munga 18) ja kolmapäeval, 5. veebruaril Tallinnas (Tallinna Ehituskoolis, Pärnu mnr 162).

 

Päevakava

 

10.00-10.30 Tervituskohv
10.30-10.40 Sissejuhatus
10.40-11.10

Haridusliku erivajadusega õpilase toe väljaselgitamise ja rakendamise seire –  tulemused 2018/2019
Agnes Pihlak, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert

11.10-11.40 Andmed tuge saavatest õpilastest Eesti hariduse infosüsteemis
Margus Kärner, Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna EHISe valdkonna juht
11.40-12.00 Kohaliku omavalitsuse võimalused ja ülesanded õpilastele vajaliku toe korraldamiseks
Piret Liba, Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduskorralduse osakonna nõunik
12.00-12.45 Lõuna
12.45-13.45 Kahe kohaliku omavalitsuse kogemus tugiteenuste korraldamisel ja tagamisel
13.45-14.00 Kohvipaus
14.00-15.00 Lastel abivajaduse hindamine KOVi lastekaitse vaatest. Tugiisikuteenuse määramisest haridusasutustes
Ebeli Berkman, Sotsiaalkindlustusameti arendus- ja ennetustalituse puuetega laste tugiteenuste juht

 
15.00-15.45 Koolivälise nõustamismeeskonna soovitustest – kuidas ja mille alusel valmib lapsele väljastatav otsus
Nele Labi, SA Innove
15.45-16.00 Küsimused, päeva lõpetamine
 

Registreerimine

Palume oma tulekust teada anda hiljemalt 23. jaanuaril veebivormil

 

 

Viimati uuendatud: 10. jaanuar 2020