Omavalitsuste teabepäev

Lugupeetud haridusnõunikud/haridusvaldkonnaga tegelevad omavalitsusametnikud!

Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) välishindamisosakond korraldab teabepäevad omavalitsusametnikele

  • 24.11. Pärnus
  • 25.11 Tallinnas
  • 26.11 Jõhvis 
  • 27.11 Tartus 

Teabepäeval antakse omavalitsuste haridusega tegelevatele ametnikele ülevaade, mil viisil hinnata kooli õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni ning mille alusel seirata koolieelsete lasteasutuste tegevust.

 

Päevakava 

 

10.00-10.30 Tervituskohv
10.30-10.45 Õppeasutuste järelevalvest ja seiretest 
Hille Voolaid, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja
10.45-12.30

Õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni hindamisest
Aivi Jürgenson, Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduskorralduse osakonna peaekspert

12.30-13.00 Kohvipaus
13.00-13.15 Järelevalve tulemustest seoses õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni hindamisega
Hille Voolaid,  Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja
13.15-14.45 Koolieelse lasteasutuse järelevalve juhendmaterjali tutvustus
Kaidi Maask, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert

 
 

Registreerimine

Teabepäeval osalemiseks palume registreeruda veebivormil.  

Lisamaterjal

Kutse seires osalemiseks ja juhend

 

 

Viimati uuendatud: 23. oktoober 2020