Eurydice

Eurydice võrgustik  loodi 1980. a, et edendada Euroopa koostööd hariduse valdkonnas. Võrgustiku missioon on pakkuda Euroopa hariduspoliitikutele analüüse ja teavet, et toetada neid otsuste tegemisel. 
 

Eurydice võrgustiku moodustavad 42 rahvuslikku üksust, mis paiknevad kõigis 38 riigis, mis osalevad Erasmus+ programmis. Võrgustiku tööd koordineerib Hariduse, Audiovisuaalse Valdkonna ja Kultuuri Täitevasutus (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) (üksus A7 – eacea-eurydice@ec.europa.eu) Brüsselis.

Eurydice huvi keskpunktis on riikide haridussüsteemide korraldus kõikidel haridustasemetel. Võrgustik pakub  detailset ülevaadet Euroopa haridussüsteemide kohta, pikemaid võrdlevaid analüüse, haridusteemalisi lühiraporteid  (haridussüsteemi struktuur, kooli- ja akadeemiline kalender, õpetajate palgad, õppeaeg eri haridustasanditel, hariduseelarve jt) , samuti hariduse valdkonnaga seotud uudiseid ja artikleid.

Eurydice Eesti programmi ülesanne on Eesti haridusteabe vahendamine võrgustikule ning uuringutes osalemine, samuti Eesti huviliste teavitamine võrgustiku tegevustest ja väljunditest ning publikatsioonide levitamine.

Lisainfo

 

Viimati uuendatud: 4. juuni 2019