Eurydice

Eurydice on 38 Erasmus+ programmis osaleva riigi hariduskoostöö võrgustik, mille eesmärk on toetada hariduspoliitika kujundajaid, haridustöötajaid ja  uurijaid Euroopa tasandi info ja analüüsidega.
 

Eurydice koondab infot riikide haridussüsteemide ja -korralduse kohta kõigil haridustasemetel, sh

  • võrgustiku liikmesriikide haridussüsteemide andmebaas, mis sisaldab riikide haridussüsteemide ja hariduskorralduse põhjalikke kirjeldusi, infot iga riigi viimaste aastate tähtsamate haridusreformide kohta jpm;
  • võrdlevad raportid võrgustiku liikmesriikidele ühist huvi pakkuvatel teemadel, sh regulaarsed ülevaated riikide haridussüsteemide ülesehituse, kooliaasta ja akadeemilise kalendri, õpetajate palkade ning kohustusliku hariduse tunnijaotuse ja koolipäeva korralduse kohta;
  • uudised ja artiklid Eurydice raportite põhjal ja muudel aktuaalsetel haridusteemadel.

Kui soovite end Eurydice tegemistega kursis hoida, tellige Eurydice infokiri (ilmub kolm korda aastas).

Eurydice võrgustikust

Eurydice võrgustiku moodustavad 42 üksust, mis paiknevad kõigis 38 riigis, mis osalevad Erasmus+ programmis. Võrgustiku tööd koordineerib Hariduse, Audiovisuaalse Valdkonna ja Kultuuri Täitevasutus (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) (üksus A7 – eacea-eurydice@ec.europa.eu) Brüsselis.

Lisainfo

Viimati ilmunud

 

Digital Education at School in Europe
Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe - 2019

 

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19
Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures
Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2018

Ilmumas

  • The Organisation of the Academic Year in Europe – 2019/20 (september 2019)
  • The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2019/20 (september 2019)
  • Digital Education (September 2019)

 

Viimati uuendatud: 13. september 2019