Eurydice

Eurydice võrgustik pakub teavet Euroopa haridussüsteemide ja -poliitikate kohta 37 riigis ja viib läbi uuringuid osalejariikidele huvipakkuvatel haridusteemadel.

Eurydice Eesti programmi ülesanne on Eesti haridusteabe vahendamine võrgustikule ning uuringutes osalemine, samuti teavitamine võrgustiku tegevustest ja väljunditest ning publikatsioonide levitamine.

Eurydice huvi keskpunktis on riikide haridussüsteemide korraldus kõikidel haridustasemetel. Võrgustik pakub  detailset ülevaadet Euroopa haridussüsteemide kohta, pikemaid analüüse ja haridusteemalisi lühiraporteid  (haridussüsteemi struktuur, kooli- ja akadeemiline kalender, õpetajate palgad, õppeaeg eri haridustasanditel, hariduseelarve).

Eurydice võrgustik  loodi 1980. a, et edendada Euroopa koostööd hariduse valdkonnas. Võrgustiku missioon on pakkuda Euroopa hariduspoliitikutele analüüse ja teavet, et toetada neid otsuste tegemisel. 

Alates 2014. a on Eurydice osa Erasmus+ programmist. Võrgustik toimib Erasmus+ programmis osalevate riikide ja Brüsselis asuva koordineeriva üksuse koostöös. Koordineeriv üksus  kuulub Hariduse, Audiovisuaalse Valdkonna ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) koosseisu

Lisainfo

 

Viimati uuendatud: 4. mai 2016