Doktorikoolid

Doktorikoolide eesmärgiks on Eesti teaduse konkurentsivõime tõstmine interdistsiplinaarsete doktorikoolide toel, mis keskenduvad doktoriõppe efektiivsuse suurendamisele sh doktorantide juhendamise kvaliteedi tõstmisele rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö kaudu.

Doktorikoolide kaudu toetatakse muuhulgas:

  • suve- ja talvekoole;

  • rahvusvahelistumist ja õpirännet;

  • doktorantide interdistsiplinaarseid uurimisprojekte;

  • õppekavade arendust;

  • õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmist doktoriõppes;

  • koostööd era- ja avaliku sektoriga;

  • teaduse ja doktorikoolide populariseerimisega seotud tegevusi;

  • erialadevahelise Eesti teaduskeele ja -terminoloogia arendamist;

  • doktoriõppe katkestanud võimekate noorteadlaste õppesse tagasipöördumist ja õpingute lõpetamist.

Perioodil 2009-2015 töötab Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides kokku 13 doktorikooli. Võrreldes eelmise rahastusperioodiga on uued doktorikoolid laiema valdkondliku kattuvusega, kaasatud on doktoriõppe õppekavad pea kõigist õppesuundadest.

Doktorikooli juhib Eesti ülikool ja parteritena on kaasatud Eesti ja välisriigi ülikoolid, teadus- ja arendusasutused, avaliku sektori asutused või äriühingud. Siseriiklik ja rahvusvaheline koostöö on kohustuslik. Doktorikoolid on projektipõhised ja toetatud Euroopa Sotsiaalfondist kogusummas ~16,9 miljonit eurot (+vähemalt 5% omafinantseering) perioodiks 2009-2015.

 

Viimati uuendatud: 12. mai 2014