Koolitajale


 

Täienduskoolitusasutuse majandustegevusteate esitamine või tegevusloa taotlemine

Täiskasvanute täienduskoolituste korraldajatel on võimalik esitada majandustegevusteade teabevärava eesti.ee kaudu. Tegevuslubade alusel tegutsevad ainult mootorsõidukijuhi koolitust korraldavad isikud ja asutused, eesti keele tasemeeksami tegemiseks  ettevalmistavat eesti keele õpet korraldavad isikud ja asutused, turvatöötaja õppe korraldajad ning vedurijuhi koolituse korraldajad.

Täpsem info taotlemise kohta

 

Viimati uuendatud: 12. aprill 2018