Kvalifikatsioonid

Kvalifikatsioon on ametlikult  tunnustatud kompetentsus ehk pädevus, millega kaasnevad teatavad õigused ja kohustused.

 

Kvalifikatsioonid jaotuvad:

  • formaalhariduslikud kvalifikatsioonid -
    üldharidus (põhi- ja gümnaasiumiharidus), kutseharidus, kõrgharidus;
  • kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed

Iseseisvana kirjeldatav ja hinnatav osa kvalifikatsioonist on osakvalifikatsioon. Osakvalifikatsioonideks on näiteks võõrkeele oskus, õppeaine kursus, lõputöö, osakutse. Osakvalifikatsioone saadakse tihti täiskasvanukoolituse kursuste läbimisel.

 

 

Viimati uuendatud: 2. august 2016