Sa oled siin

Soovitused lapsevanemale

Valik soovitusi üldiseks õppimise toetamiseks

 • Säilitage ise rahu ja püüdke hoida enda stressitase võimalikult madal. Teie stress mõjutab ka last. Stress on üks tõhusa õppimise suurim vaenlane.
 • Paluge (vajadusel aidake) lapsel püstitada endale päeva õpieesmärgid – mida ta planeerib ära teha, millist abi ja tuge ta selleks võiks vajada. Kirja pandud eesmärgid aitavad lapsel hoida oma õppimist järje peal.
 • Arutage lapsega, miks on õppimise plaanide ja reeglite kokkuleppimine ning nende järgimine hetkel eriti oluline (olukord on uus, tõhus õppimine nõuab kindlaid tingimusi). Arutlege, milline õppimise viis võiks last tema enda kogemusel kõige paremini toetada ja pakkuge omalt poolt vajadusel lisandusi (nt vaikne ruum, märkmete tegemine, kaaslase või vanemaga arutamine, endale valjult jutustamine jne). Vajadusel paluge õpetajalt abi.
 • Suhelge lapsega pigem rohkem kui vähem. Küsige küsimusi selle kohta, kuidas õppimine läks, milliseid õppimise viise ta kasutas ja milliseid uusi avastas, mis teda kõige enam aitasid. Last saate selle juures aidata, paludes tal tehtut kirjeldada, põhjendada, miks ta nii tegi ja kuidas ta oma tegevuse tulemust ise hindab.
 • Suunake last õpitu üle mõtlema ja laske tal õpitut oma sõnadega endale jutustada või paluge uus teadmine kirja panna. See on hea meetod õpitu kinnistamiseks ning ka tulevikus kasulik õpistrateegia iseseisvaks õppimiseks.
 • Võimaldage alates 7. klassist lapsele motivatsiooni hoidmiseks iseseisvust valikutes. Kui kooli töökorraldus võimaldab, laske tal ise valida aeg ja viisid, millal ja kuidas ta oma õpiülesandeid täidab.
 • Lapsele võiks meenutada seda, et pingutamine ja ülesande kallal pusimine on hädavajalik ja normaalne õppimise osa. Õpitu omandamisel ei ole edukuse näitajaks kui kiiresti asjad tehtud saavad, vaid kas õpitust on aru saadud, meelde jäetud ja kas seda osatakse tulevikus kasutada.
 • Õpihuvi säilitamiseks toetage last pigem suunavaid küsimusi küsides kui valmis vastuseid pakkudes. Innustage seejuures last ja ärge peletage uudishimu negatiivsete hinnangutega. 
 • Tunnustage last mitte niivõrd tulemuse kui pingutuse eest. Sel moel toetate tema eneseusku.
 • Üks tõhusamaid õppimise viise on teiste õpetamine. Laske lapsel igal õhtul endale üks uus teadmine õpetada ja kiitke teda selle eest.
 • Lisalugemist leiate Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi koostatud materjalist
 

10 soovitust, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest

 

 • Uuri, mida noored viiruse kohta juba teavad. Lase neil rääkida mõtetest ning tunnetest, mis sellega seoses tekivad, täpsusta vajadusel fakte ja korrigeeri riskide kohta käivaid väärarvamusi.
 • Paku juurde informatsiooni, selgita, kust sinu info pärineb ja millised on usaldusväärsed allikad info hankimiseks (Terviseamet, Maailma Terviseorganisatsioon, teadlaste ja arstide sõnavõtud jms). Suuna noori võimalusel jälgima ka Facebookis neile mõeldud kanalit Teeviit, kus vahendatakse viiruse kohta käivat ametlikku infot ja nõuandeid.
 • Ära koorma noori infoga üle. Jäta võimalus infot juurde küsida. Võta päevakajalisi sündmusi jälgides viirusega seonduvad uued teemad ja vaatenurgad regulaarselt jutuks. Viiruse kohta saadakse igapäevaselt teada uusi fakte, mis aitavad selle käitumist mõista ja end paremini kaitsta.
 • Uurige viiruse kohta koos midagi uut juurde (nt kuidas inimese keha viirustega võitleb ning millele viitavad haiguse sümptomid, kuidas viirused meid haigeks teevad ning mida me saame teha, et haigestumise riski vähendada).
 • Selgita lihtsalt ja toetu faktidele, mitte emotsioonidele ega arvamustele.
 • Ole rääkides tõsine ja veenev. Väldi hirmutamist ja ähvardamist – palju mõjusam on suunata noori tõeste faktide kaudu olukorda mõistma ja sellele vastavalt käituma.
 • Juhi noorte tähelepanu mõtlematu käitumise tagajärgedele. Nakatudes seavad nad ohtu mitte ainult enda, vaid ka oma lähedaste tervise.
 • Selgita, et viirus ei ole seotud vaid ühe riigi (nt Itaalia) või inimrühmaga – viirus ohustab kõiki vanusest sõltumata.
 • Palu noortel pakkuda ise lahendusi vaba aja veetmiseks. Näiteks virtuaalse noorsootöö tegevused – mõtteid ja meetodeid leiad Eesti Noorsootöö Keskuse alalehelt „Noortevaldkonnale eriolukorras“.

  Sotsiaalmeedias kasuta teemaviidet #püsikodus.
 • Selgita, et viiruse leviku tõkestamiseks peab vältima nii avalikke kogunemisi kui ka kohtumisi sõpradega.

  Avalikus kohas peab rangelt järgima 2 + 2 põhimõtet: liikuda tohib kas üksi või kahekesi ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet.

Kasulikud viited: 

Viimati uuendatud: 11. november 2020