Koondülevaated

Kõige värskem info vaktsineerimise kohta: www.vaktsineeri.ee

 

COVID-19 vaktsineerimine on parim viis viiruse leviku tõkestamiseks ning iseenda ja oma kaaslaste kaitsmiseks.

Õpilaste ja haridustöötajate vaktsineerituse ülevaade (üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide õpilased; haridusasutuste töötajad)

 • Üldhariduskoolide õpilaste ja töötajate vaktsineeritus ning ülevaade koolikolletest (30.11.2021)

  oolikoldeid, kuhu on viimasel 28 päeval lisandunud nakatunuid, oli 28.11 seisuga 86 (28 võrra vähem kui nädal tagasi) ja neis kolletes on kokku 982 õpilast (476 võrra vähem kui eelmisel nädalal). Loe rohkem...

 • Üldhariduskoolide õpilaste ja töötajate vaktsineeritus ning ülevaade koolikolletest (24.11.2021)

  Koolikoldeid, kuhu on viimasel 28 päeval lisandunud nakatunuid, on 21.11. seisuga 114 (15 võrra vähem kui eelmisel nädalal) ja neis kolletes on kokku 1458 õpilast (275 võrra vähem kui eelmisel nädalal). Loe rohkem...

 • Üldhariduskoolide õpilaste ja töötajate vaktsineeritus ning ülevaade koolikolletest (16.11.2021)

  Koolikoldeid, kuhu on viimasel 28 päeval lisandunud nakatunuid, on 14.11. seisuga 129 ja neis kolletes on kokku 1733 õpilast. Kuna Terviseameti koolikollete andmed on käesoleval nädalal esitatud ainult regioonide tasandil (mitte koolide tasandil nagu eelmistel nädalatel), ei saa eristada nende seast koldeid, kuhu on nakatunuid lisandunud viimasel 10 päeval. Loe rohkem...

 • Üldhariduskoolide õpilaste ja töötajate vaktsineeritus ning ülevaade koolikolletest (09.11.2021)

  Koolikoldeid, kuhu on viimasel 10 päeval lisandunud vähemalt üks nakatunu, on 7. novembri seisuga üle Eesti 97 ja neis kolletes on kokku 1550 õpilast. Võrreldes eelmise nädalaga on aktiivseid koldeid 3 võrra rohkem ning neis kolletes olevate õpilaste arv suurenes 92 õpilase võrra. Loe rohkem...

 • Üldhariduskoolide õpilaste ja töötajate vaktsineeritus ning ülevaade koolikolletest (03.11.2021)

  31. oktoobri seisuga on üle Eesti 94 aktiivset koolikollet, milles on kokku 1458 õpilast. Võrreldes eelmise nädalaga on aktiivseid koldeid 11 võrra rohkem, kolletes olevate õpilaste arv suurenes 293 õpilase võrra. Loe rohkem...

Viimati uuendatud: 30. november 2021