Sa oled siin

Eesti keele välisõpe

Eesti keele välisõpe jaguneb kaheks – akadeemiliseks välisõppeks ja välismaa koolides toimuvaks keeleõppeks. Kui akadeemilise välisõppe sihtrühma moodustavad täiskasvanud, siis välismaa koolides toimuv eesti keele õpetus on suunatud peamiselt välismaal elavatele eesti päritolu lastele.

Akadeemiline välisõpe

Eesti keele akadeemilise välisõppe eesmärk on laiendada Eesti huvi kandepinda ning tuua akadeemilise stuudiumi kaudu Eesti ning eesti keele ja kultuuri tundmise juurde haritud inimesi võimalikult paljudelt tegevusaladelt.

Akadeemilise välisõppe planeerimine toimub riikliku programmi "Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõpe (2018-2027)" kaudu, mis seab eesmärgiks pakkuda üliõpilastele keeleõpetuse kõrval ka eesti kultuuri tervikkäsitlust, võimaldades õppureil arendada oma Eesti huvi nii kitsamal erialasel kui ka avaramal üldkultuurilisel suunal.

 

Eesti keele ja kultuuri õppimise võimalused välismaal

Eesti keelt ja kultuuri on võimalik õppida enam kui 30 kõrgkoolis nii Euroopas, Ameerikas kui ka Aasias. Ehkki suurem osa eesti keele lektoritest on ülikoolidevaheliste lepingute alusel valitud õppejõud, väliseestlased või estofiilid, on nii mõnelgi pool ametis Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt lähetatud lektor. Käesoleval õppeaastal töötavad Eestist lähetatud lektorid kümnes väliskõrgkoolis Vilniuses, Greifswaldis, Budapestis, Pariisis, Peterburis, Varssavis, Lvivis, Brnos, Pekingis ja Riias.

Eesti keele ja kultuuri õppimise võimalused, kvaliteet ja huvi on õpetuskohtades erinev. Eesti keelt ei saa kõnelejaskonna arvukuse poolest küll võrrelda niinimetatud suurte keeltega, ent see pole põhjus eesti keele ja kultuuri huvi alahindamiseks välismaailmas. Ministeeriumile teadaolevalt õpib väliskõrgkoolides käesoleval õppeaastal eesti keelt ligikaudu 1000 üliõpilast.

Välismaa koolides toimuv eesti keele õpe

Lisaks akadeemilisele õppele toimub eesti keele ja kultuuri õpetamine ka välismaa üldhariduskoolides, pühapäeva- ja täienduskoolides, seltsides, lasteaedades, mudilasringides ning keelekursustel. Eesti keele õpetuse eesmärk välismaal on pakkuda seal elavatele eesti päritolu lastele võimalust säilitada ning arendada oma emakeelt, sest keeleoskus on oluline eeldus Eestisse tagasipöördumisel, õpingute jätkamisel Eesti haridussüsteemis ning eesti kultuuriruumis tegutsemisel. Välismaa koolides toimuvat eesti keele õpetust toetatakse keeleprogrammi kaudu. Eesti riigi poolt lähetatud õpetajad töötavad üldhariduskoolides Riias, Petseris, Ülem-Suetukis ja Euroopa koolides Brüsselis ning Luksemburgis.

Väliseestlaskonna noorenedes on suurenenud ka välismaal elavate eesti laste arv ning sestap kasvanud viimastel aastatel välismaal loodud eesti koolide hulk. Käesoleval õppeaastal õpetatakse eesti keelt ligikaudu 80 erinevas õpetuskohas üle maailma. Välismaal eesti keelt ja kultuuri õpetavatele õpetajatele toimuvad igal aastal täiendkoolitused ja seminarid, lastele pakutakse võimalusi osaleda Eestis toimuvates keelelaagrites, antakse välja stipendiume õpingute jätkamiseks Eesti kõrgkoolides- ning kutseõppeasutustes ja saadetakse õpetuskohtadele eestikeelseid õppematerjale.

 

Lisainfo

 

Viimati uuendatud: 10. mai 2021