Sa oled siin

Konverents „Hariduslike erivajadustega laste hariduskorraldus“

Haridus- ja Teadusministeerium korraldab 5. märtsil 2020 Tallinnas Nordic Hotel Forumis eripedagoogika ja logopeedia teemalise konverentsi „Hariduslike erivajadustega laste hariduskorraldus“. Konverentsi sihtrühm on ennekõike tugispetsialistid, kes töötavad vene kodukeelega lastega.

Kaasav haridus on Eesti hariduspoliitikas olulisel kohal. Eestis omandab põhiharidust arvestatav hulk muu kodukeelega lapsi, sh vene kodukeelega lapsed, kes võivad samuti vajada erinevaid tugiteenuseid.

Sellest tulenevalt kavandab Haridus- ja Teadusministeerium kogemuste vahetamist Eesti ja Venemaa eripedagoogide ning logopeedidega konverentsi raames, kus esinevad nii Eesti kui Venemaa valdkonna spetsialistid. Konverentsist oodatakse osa võtma eripedagooge ja logopeede mõlemast riigist.

Konverentsi töökeeled on eesti ja vene keel. Osalejatele võimaldatakse sünkroontõlge. Töötubades toimub vajadusel järeltõlge. Konverentsil osalemine ja toitlustus on tasuta. Maksimaalne osalejate arv on 100 inimest, mille täitumisel lisatakse registreeruja ootejärjekorda.

Palume osalusest teatada hiljemalt 24. veebruaril, täites veebivormi siin. Pärast registreerumist osalemisest loobumiseks palume sellest teada anda, sest kohtade arv on piiratud. 

NB! Osalejate piir on täitunud, mistõttu lisatakse järgnevad registreerujad ootejärjekorda (v.a eelregistreerunud osalejad).

PS. Registreeruda palume ka varem eelregistreerunud osalejatel, et saaksime infot töötoa eelistuste kohta. 

Lisainfo ja küsimused: kommunikatsiooniosakonna konsultant Margit Kapak (margit.kapak@hm.ee, +372 568 022 64).

 

KONVERENTSI PÄEVAKAVA
„Hariduslike erivajadustega laste hariduskorraldus“

5. märts (neljapäev)
Nordic Hotel Forum

11.00 Registreerimine  
12.00 Avamine

- Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

- Irina Terekhina, Vene Föderatsiooni Haridusministeeriumi laste õiguste kaitse osakonna direktor

- Venemaa Haridusakadeemia korrektsioonipedagoogika instituudi esindajad

12:15 Paneel I

Ettekanded:
- Kristi Vinter-Nemvalts, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse, keele ja noortepoliitika asekantsler
Väljakutsed ja visioonid haridusliku erivajadusega laste toetamisel üldhariduses

- Julia Sachko, Venemaa Haridusministeeriumi riigipoliitika osakonna lastekaitse üksuse juhataja
Venemaa riiklik poliitika haridusliku erivajadusega laste hariduse korraldamises

- Olga Gribova, Venemaa Haridusakadeemia Korrektsioonipedagoogika Instituudi vanemteadur
Traditsioonid ja moodsad suunad logopeedias Venemaal

- Elena Voroshilova, Venemaa Haridusakadeemia Korrektsioonipedagoogika Instituudi üksuse juhataja
Uuendused logopeedide täiendkoolituses Venemaal

13:30 Lõuna  
14:15 Paneel II

Ettekanded:
-Larissa Tsõganova, aasta tugispetsialist 2019, Narva Lasteaed Tareke logopeed, Jelena Rovnjakova, Narva Lasteaed Tareke muusikaõpetaja
Vokaalsed logopeedilised harjutused: logopeedi ja muusikaõpetaja koostöö võimalusi

- Tatyana Koshechkina, Venemaa Haridusakadeemia Korrektsioonipedagoogika Instituudi vanemteadur
Koolieelse hariduse korraldus hariduslike erivajadustega lastele. Kõnehäirete ennetamise kogemused Venemaal

- Elena Voroshilova, Tatyana Koshechkina
Nägemispuudega laste hariduskorraldus Venemaal

- Elena Voroshilova, Tatyana Koshechkina
Elukompetentside arendamine haridusprogrammi olulise osana

15:15 Töötoad

- Tatyana Koshechkina
Nägemispuudega õpilaste hariduskeskkonna korraldamine

- Elena Voroshilova
Haridusliku erivajadusega õpilase koolivalmiduse hindamine

- Olga Gribova
Kõnehäirete diagnoosimine: lähenemisviisid, põhimõtted, tehnikad

16:15 Kohvipaus  
16:30  Paneeldiskussioon

Irina Terekhina, Larissa Tsõganova
Õppekeelest erineva koduse keelega lapse kõneravi

18:00 Ministri vastuvõtt Kõikidele konverentsil osalejatele

 

Viimati uuendatud: 17. veebruar 2020