Digiõpikud

Nüüdsest on põnevas vormis saadaval digiõpikud kõikidele põhikooliklassidele tasuta, mille tulemusel muutub õppimine interaktiivsemaks ja koolikotid kergemaks.

  • Uued tasuta digiõpikud laiendavad õppematerjalide valikut. Õpikud on saadaval nii eesti kui ka vene keeles.
  • Digiõpikud loovad võimalused õppimiseks just sobival ajal ja kohas, kus parasjagu võimalik või vajalik.
  • Digiõpik kergendab ka koolikotti: lapsed ei pea enam raskeid õpikuid ja muid õppematerjale kaasas kandma.  
  • Digiõpikud ei ole staatilised - neid täiendavad pidevalt nii õpilased kui õpetajad. Erinevalt paberõpikust saab digiõpikusse lisada märkeid ja õpikut muul viisil isikupärastada.

Digiõpikud on vaid üks osa õppimise muutumisest ja uuenemisest Eesti koolides. Koolidesse on juba jõudnud või peagi jõudmas tuhanded uued arvutid ja nutiprojektorid nii digiõpikute kasutamiseks kui ka nende abil uute ja põnevate oskuste õppimiseks. 

Digi kasutamine õppes aitab arendada õpilaste digipädevusi ning kujundada oskusi ja hoiakuid probleemide iseseisvaks lahendamiseks, ka isikliku nutiseadme abil.

Loe digipöördest lähemalt siit.

Tasuta digiõpikuid toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt".

Kust leida digiõpikuid?

Mis on digiõpik?
 

Digiõpik on digitaalne õppematerjal - õpik, töövihik ja vihik ühes. See on keskkond, mis pakub uusi teadmisi juba õpitu kohta, võimalust uurida rohkem ja süvitsi, täita ülesandeid, saada tagasisidet ja iseseisvalt edasi õppida.

Võrreldes paberõpikutega saab digiõpikutes luua erinevate õppeainete, teemade, klasside ja kursuste vahel paremaid ja vahetumaid seoseid.

Digiõpikud muudavad koolikoti kergemaks, kuna edaspidi piisab kõikide õpikute kasutamiseks vaid ühest nutiseadmest.

Mis ei ole digiõpik?
 

Digiõpik ei ole lihtsalt sisse skaneeritud või PDF-formaadis versioon paberõpikust. See on interaktiivne keskkond, kus saab liikuda nii varasemate kui ka järgmiste klasside materjalide juurde.

Digiõpik ei ole staatiline, vaid ajas muutuv, täiendatav, isikupärastatav ja arenev keskkond.

Digiõpik ei ole koolidele kohustuslik, vaid laiendab võimalusi erinevate õppematerjalide kasutamiseks õppetöös.

 

Koolile - kuidas kasutada digiõpikuid?

Digiõpikuid tekib õpikute keskkonda ajas aina juurde – nii samade õppeainete alternatiivseid lahendusi kui ka neid üksikuid, mis täna veel puudu.

Selleks, et õpilased ja õpetajad digiõpikuid kasutada saaksid, peab aga kool pöörduma Opiq veebikeskkonnas viidatud kontaktaadressil teenuse pakkuja poole. Koolipoolne pöördumine on vajalik ka selleks, et õppetegevust saaks keskkonnas õpetajate ja õpilaste vahel sidustada (nt kodutööde esitamine, teadmiste kontrollid, õpijärg jne).
 

 

 

Viimati uuendatud: 10. jaanuar 2019