Sa oled siin

Teaduspoliitika komisjon

Vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele annab teaduspoliitika komisjon nõu haridus- ja teadusministrile.

Komisjon:

 • nõustab haridus- ja teadusministrit Teadus- ja Arendusnõukogule arutamiseks esitatavate teemade ettevalmistamisel ning Teadus- ja Arendusnõukogu poolt haridus- ja teadusministrile pandud ülesannete täitmisel;
 • teeb ettepanekuid Eesti teaduspoliitika kujundamiseks;
 • teeb ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste finantseerimise põhimõtete ja strateegia kujundamiseks;
 • teeb, tulenevalt evalveerimise tulemustest, ettepanekuid riigi teadus- ja arendusasutuste moodustamise, nende ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise ning Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktorite nimetamise kohta;
 • teeb koostöös innovatsioonipoliitika komisjoniga ettepanekuid Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade kohta;
 • täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

Teaduspoliitika komisjoni koosseis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse korraldusega

 • Mailis Reps - Haridus- ja teadusminister, esimees
 • Indrek Reimand - Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler, aseesimees
 • Kaupo Heinma
 • Els Heinsalu
 • Jüri Jõema
 • Külli Kaare
 • Henry Kattago
 • Andres Koppel
 • Ülo Niinemets
 • Mart Noorma
 • Ergo Nõmmiste
 • Ander Ojandu
 • Joonas Pärenson
 • Viola Mäemurd
 • Sigrid Rajalo
 • Marju Raju
 • Anu Reinart
 • Priit Rohumaa
 • Eve Sild
 • Kadri Ukrainski
 • Kristjan Vassil
 • Renno Veinthal
 • Heido Vitsur

 

Viimati uuendatud: 12. detsember 2017