Sa oled siin

Teaduspoliitika komisjon

Vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele annab teaduspoliitika komisjon nõu haridus- ja teadusministrile.

Komisjon:

 • nõustab haridus- ja teadusministrit Teadus- ja Arendusnõukogule arutamiseks esitatavate teemade ettevalmistamisel ning Teadus- ja Arendusnõukogu poolt haridus- ja teadusministrile pandud ülesannete täitmisel;
 • teeb ettepanekuid Eesti teaduspoliitika kujundamiseks;
 • teeb ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste finantseerimise põhimõtete ja strateegia kujundamiseks;
 • teeb, tulenevalt evalveerimise tulemustest, ettepanekuid riigi teadus- ja arendusasutuste moodustamise, nende ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise ning Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktorite nimetamise kohta;
 • teeb koostöös innovatsioonipoliitika komisjoniga ettepanekuid Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade kohta;
 • täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

Teaduspoliitika komisjoni koosseis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse korraldusega

 • Liina Kersna - Haridus- ja teadusminister, esimees
 • Indrek Reimand - Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler, aseesimees
 • Ülle Jaakma
 • Jüri Jõema
 • Mart Kalm
 • Külli Kell
 • Henry Kattago
 • Anu Noorma
 • Innar Liiv
 • Viljar Lubi
 • Ülo Niinemets
 • Peeter Raudsepp
 • Erle Rikmann
 • Marek Tamm
 • Aivar Usk
 • Urmas Varblane
 • Kristjan Vassil
 • Renno Veinthal
 • Andre Veskioja

 

Viimati uuendatud: 20. mai 2021