Sa oled siin

Teaduspoliitika komisjon

Vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele annab teaduspoliitika komisjon nõu haridus- ja teadusministrile.

Komisjon:

 • nõustab haridus- ja teadusministrit Teadus- ja Arendusnõukogule arutamiseks esitatavate teemade ettevalmistamisel ning Teadus- ja Arendusnõukogu poolt haridus- ja teadusministrile pandud ülesannete täitmisel;
 • teeb ettepanekuid Eesti teaduspoliitika kujundamiseks;
 • teeb ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste finantseerimise põhimõtete ja strateegia kujundamiseks;
 • teeb, tulenevalt evalveerimise tulemustest, ettepanekuid riigi teadus- ja arendusasutuste moodustamise, nende ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise ning Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktorite nimetamise kohta;
 • teeb koostöös innovatsioonipoliitika komisjoniga ettepanekuid Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade kohta;
 • täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

Teaduspoliitika komisjoni koosseis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse korraldusega

 • Liina Kersna - Haridus- ja teadusminister, esimees
 • Renno Veinthal - Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler
 • Veronika Kalmus
 • Henry Kattago
 • Jarek Kurnitski
 • Nele Labi
 • Tuuli Levandi
 • Ülo Niinemets
 • Andrus Pirso
 • Martti Raidal
 • Maive Rute
 • Tuul Sepp
 • Kairi Talves
 • Siim Tiidemann

 

Viimati uuendatud: 29. aprill 2022