Sa oled siin

Rahastamine

Haridus- ja Teadusministeerium saadab uue õppeaasta eel toimetustele olulisemad näitajad ja tendentsid üld-, kutse-, kõrg- ning täiskasvanuhariduses nii õppurite kui ka õpetajate näitajate kohta. Samuti sisaldab ülevaade muudatusi koolivõrgus õppeaasta vahetumisel.

 

Minister Jürgen Ligi kinnitas käskkirja, millega riik suunab Eesti õpetajate ning koolijuhtide professionaalse arengu toetamisse 6,8 miljonit eurot.

 

Minister Jürgen Ligi rõhutas täna toimunud konsultatsioonidel õpetajate järgmise aasta miinimumpalga üle, et õpetajate töötasu kasv on ministeeriumi selge eelarveprioriteet ka järgmisel aastal.

 

Valitsus pakkus käesolevaks aastaks välja üleminekulahenduse omavalitsuste arvlemisel erakoolidega, mille eesmärk on anda osapooltele suurem kindlus. Haridus- ja Teadusministeerium on praegu informeerimas osapooli põhimõtetest, mille alusel tänavu hüvitatakse kohalikele omavalitsustele erakoolidega arvlemise kulud.

 

Среди стран ОЭСР (OECD) Эстония выделяется тем, что назвала рост зарплаты учителей стратегической целью государства. Политику в отношении учителей и меры по гарантии достойной зарплаты учителям представил в Лондоне на конференции ОЭСР по обновлениям в области образования канцлер министерства образования и науки Янар Хольм.

 

Eelmise aasta novembri seisuga ületas munitsipaalkoolide õpetajate keskmine brutopalk esimest korda 1000 euro piiri, olles omavalitsuste raamatupidamisandmetel Eestis keskmiselt 1002 eurot.

 

Minister of Education and Research Jevgeni Ossinovski presented the proposals recently submitted by the working group on the financing of research for the reorganisation of the system; major proposals concern the simplification of the system for financing research and the improvement of stability.

 

Сегодня министр образования и науки Евгений Осиновский ознакомил общественность с предложениями рабочей группы по финансированию науки по реорганизации системы финансирования, из которых самыми важными являются предложения по упрощению системы и увеличению стабильности.

 

Парламент страны принял сегодня законопроект об обедах в гимназиях, согласно которому с 1-го января 2015 года 22 тысячи гимназистам Эстонии будет гарантирован теплый обед в день. В следующем году дотация для местных самоуправлений и владельцам частных школ вырастет почти на три миллиона евро, чтобы поддержать гимназистов гарантированным теплым обедом в учебный день. Дотация на теплый обед каждому гимназисту составит 136 евро на учебный год.

 

Järgmisel aastal kasvab omavalitsuste vahel jagatav haridustoetus ligi 18 miljoni euro võrra ning ulatub 223,6 miljoni euroni. Lõviosa haridustoetuse kasvust läheb õpetajate palkadesse.

 

Lehed