Sa oled siin

Rahastamine

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020. aasta eelarve toob õpetajatele ja õppejõududele palgatõusu. Paljudesse vene õppekeelega lasteaiarühmadesse ja algklassidesse tuleb täiendavalt eestikeelne õpetaja. Teaduse rahastamine ei piirdu senise taseme hoidmisega, ees ootab rahastamise kasv.

 

Alanud aastast läheb Haridus- ja Teadusministeerium üle uuele strateegiliste partnerite rahastamissüsteemile – igas valdkonnas valitakse kolmeks aastaks välja partnerid, kellele eraldatakse tegevustoetust ja kellega lepitakse kokku toetuse andmise tingimustes ning eesmärkides.

 

Riigi eelarvestrateegias on järgmiseks neljaks aastaks haridus- ja teadusministeeriumi valdkondadesse planeeritud rohkem raha kui kunagi varem – üle miljardi euro aastas. Võrreldes mulluse kokkuleppega lisandub aastatel 2019-2022 üle 210 miljoni euro, kokku panustab riik HTMi valdkondadesse nelja aastaga umbes 4,3 miljardit eurot.

 

Täna Pärnus toimunud iga-aastasel haridusjuhtide aastakonverentsil rõhutas haridus- ja teadusminister Mailis Reps ühiskondliku debati vajalikkust koduste koolitööde üle.

 

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ettepaneku, et 1. jaanuarist 2018 tõsta põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamisel 1150 euroni kuus ehk 100 euro võrra.

 

Valitsus arutas erakoolide seaduse muutmist, millega luuakse erakoolide pidajatele võimalus saada tegevuskulu toetust 100 protsendi ulatuses tema asukoha munitsipaalkoolide keskmisest tegevuskulust. Seaduse muudatusega saavad peredele kättesaadavamaks erinevad alternatiivsed haridusvalikud, mis rikastavad veelgi Eesti väga head haridussüsteemi.

 

Tänavu septembrist saavad omavalitsused riigilt täiendavat toetust noorte huvihariduse ja –tegevuse korraldamiseks, linnadel ja valdadel on nüüd veebis võimalik tutvuda neile kavandatavate toetussummadega, et oma tegevusi paremini planeerida.

 

Valitsuses heakskiidu saanud riigi eelarvestrateegia järgi lisandub järgmise nelja aasta jooksul haridusse, teadusse, keele- ja noortevaldkonda üle 450 miljoni euro. Kokku panustab riik järgmise nelja aasta jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondadesse hinnanguliselt 3,87 miljardit eurot.

 

Riik eraldab kohalikele omavalitsustele lisaraha, et 1. septembrist tõuseks lasteaiaõpetajate keskmine palk vähemalt 80%ni ja järgmise aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% kooliõpetajate palga alammäärast. Riigieelarvestrateegias lepiti kokku, et järgmise nelja aasta jooksul antakse selleks kokku 58,5 miljonit eurot. Selle aasta viimaseks neljaks kuus eraldatakse juurde juba 2,5 miljonit eurot.

 

Lehed