Sa oled siin

Rahvusvaheline koostöö

Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta puhul tegi Soome ettevõte Isku Baltics OÜ Eesti koolidele kingituse.

 

According to the mid-term evaluation of the Erasmus+ Programme, participation of Estonian citizens in the EU youth and education programmes has increased from 2007 to 2013 by 61%. Participants value highly their experience and 97% of them consider the impact of the programme to be important. European Commission evaluates Erasmus+ as one of the top three programmes in European Union.

 

Estonia and Vietnam signed a cooperation agreement on education and research today to foster the establishment of contacts between education and research institutions and agencies. Further, the agreement addresses exchanges of students, experts and researchers and the learning of language and culture on mutual basis.

 

Täna allkirjastasid Eesti ning Vietnam haridus- ja teaduskoostöö lepingu, mille eesmärk on soodustada kahe riigi haridus- ja teadusasutuste ning agentuuride vahel kontaktide loomist. Samuti hõlmab leping õpilaste, üliõpilaste, ekspertide ja teadlaste vahetust ning vastastikust keele ja kultuuri õppimist.

 

Rahvusvahelisel ettevõtlusõppe konverentsil Tallinnas tunnustati viieteistkümne riigi parimaid ettevõtlusõpet pakkuvaid koole, Eestis pälvis aasta ettevõtliku kooli tiitli Tallinna 21. Kool.

 

Deputy Secretary General of the Ministry of Education and Research Mart Laidmets attended the meeting of EU Member States in the OECD’s Education Committee yesterday to discuss the next global summit on educational innovation (GEIS).

 

A meeting on the single European Higher Education Area ended in Tartu today. At the meeting, representatives from approximately 50 countries prepared the spring ministers’ meeting in Paris and the joint declaration that underlines the countries’ commitment to implementing the long-agreed actions for achieving a European Higher Education Area (EHAA) based on common criteria.

 

Täna lõppes Tartus Euroopa ühtse kõrgharidusruumi kohtumine, kus poolesaja riigi esindajad valmistasid ette kevadel Pariisis toimuvat ministrite kohtumist ja ühisavaldust, milles rõhutatakse riikide kohustust viia ellu ammu kokkulepitud tegevused ühtsetel alustel toimiva Euroopa kõrgharidusruumi saavutamiseks.

 

Minister of Education and Research of Estonia Mailis Reps met her French colleague Jean-Michel Blanquer in Paris to discuss Estonia's priorities during the EU presidency, the experience of research schools in developing clever secondary level students, and strengthening of collaboration in educational innovation.

 

Minister Mailis Reps kohtus täna Pariisis prantsuse kolleegi Jean-Michel Blanquer’ga, kellega arutati Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete, teaduskoolide kogemusi võimekate keskkooli õpilaste arendamisel ning koostöö tihendamist haridusuuenduste vallas.

 

Lehed