Sa oled siin

Rahvusvaheline koostöö

At UNESCO high-level panel on innovation in teacher education held yesterday, Liina Kersna, Minister of Education and Research of Estonia, emphasised the need to support teachers throughout their careers.

 

Tänasel UNESCO kõrgetasemelisel õpetajahariduse teemalisel kohtumisel rõhutas haridus- ja teadusminister Liina Kersna, et õpetajaid tuleb toetada kogu nende karjääri vältel.

 

“Good mental health of teachers and their involvement in decision-making processes contribute to the well-being of teachers and the sustainability of the teaching profession. The task of governments, teacher organisations and school management is to create these preconditions in joint cooperation," said Minister of Education and Research of Estonia Liina Kersna in the discussion of the summit on Tuesday.

 

„Õpetajate hea vaimne tervis ja nende kaasamine otsustusprotsessidesse aitavad kaasa õpetajate heaolule ja õpetajaameti jätkusuutlikkusele. Riigi, õpetajate esindusorganisatsioonide ja kooli juhtkonna ülesanne on ühises koostöös need eeldused luua,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna teisipäeval rahvusvahelise õpetajaameti tippkohtumise arutelus.

 

Today marks the start of World EXPO Dubai in the United Arab Emirates. The event aims to showcase the achievements of countries around the world. Over the course of six months, the Estonian pavilion will be showcasing our digital society with an emphasis on our education, science, innovation and education technology solutions.

 

Täna algab Araabia Ühendemiraatides Dubais maailmanäitus EXPO, mille eesmärk on näidata saavutusi, millega maailma eri riigid on hakkama saanud. Eesti paviljonis tutvustatakse kuue kuu jooksul Eesti digiühiskonda tervikuna ning olulisel kohal on meie haridus, teadus, innovatsioon ja haridustehnoloogilised lahendused.

 

Today, the education ministers of Estonia, Latvia and Lithuania discussed the provision of education during the ongoing COVID-19 crisis and possibilities for returning to school in autumn as normal as possible.

 

Täna arutasid Eesti, Läti ja Leedu haridusministrid igakuisel kohtumisel jätkuva pandeemia tingimustes hariduse andmist ning võimalusi, kuidas sügisel võimalikult tavapäraselt kooli naasta saaks.

 

Minister Mailis Reps osales täna Brüsselis haridusministrite nõukogus ning kohtus eesti tõlkide, tõlkijate ja õpetajatega. Samuti arutas minister Reps Euroopa Komisjoni tööhõive voliniku Nicolas Schmitiga oskuste kaasajastamisega seonduvat.

 

A national commemoration ceremony was held today at the Rahumäe Jewish Cemetary to mark the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz.

 

Lehed