Sa oled siin

Täiskasvanuharidus

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja konkursi täiskasvanute täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse taotluste hindajate leidmiseks.

 

17. märtsist saavad õppeasutused taotleda toetust haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomiseks põhiharidust või üldkeskharidust omandama, et võimaldada neil õpingud edukalt lõpetada.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumis valmis uus täienduskoolituse riiklik koolitustellimus, mis toob inimesteni 471 tasuta kursust kolmekümne kahes valdkonnas.

 

Haridus- ja Teadusministeerium hakkab koostöös Tartu Ülikooliga välja töötama mõõtevahendeid, mis võimaldavad hinnata õppurite, õpetajate ja teiste osapoolte rahulolu üld-, kutse-, kõrgharidus- ning täiskasvanute õppega.

 

Täiskasvanud õppija nädala avaüritusel tunnustas haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi aasta õppijat, koolitajat, õpitegu, koolitussõbralikku organisatsiooni ning omavalitsust. Aasta õppijaks nimetati Ivan Boitšuk, aasta koolitajaks tituleeriti Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja Lembit Miil, aasta õpiteo tiitel anti Tartu Ülikooli väärikate ülikoolile, aasta koolitussõbraliku organisatsiooni nimetuse pälvis OÜ Pomemet ja aasta koolitussõbralikuks omavalitsuseks sai Märjamaa vald.

 

Haridus- ja Teadusministeerium saadab uue õppeaasta eel toimetustele olulisemad näitajad ja tendentsid üld-, kutse-, kõrg- ning täiskasvanuhariduses nii õppurite kui ka õpetajate näitajate kohta. Samuti sisaldab ülevaade muudatusi koolivõrgus õppeaasta vahetumisel.

 

Äsjavalminud aruanne näitab, et Eesti 16–65-aastaste elanike hulgas on kehvade infotöötlusoskustega inimesi 8-10%. Seda on vähem kui 19 uuringus osalenud riigis keskmiselt. Ka tippe on meil pisut vähem kui võrdlusalustes riikides keskmiselt – 5-6% – , kuid mahajäämus teistest riikidest on tagasihoidlik.

 

Eesti Haridusfoorum korraldab oma tänavuse suurfoorumi Narvas. Tartu Ülikooli Narva Kolledžis peetav Haridusfoorum otsib sellel aastal võimalusi, kuidas muuta tegelikkuseks kevadel kinnitatud Elukestva Õppe Strateegias kirjeldatud sihid.

 

Правительство республики одобрило отчет о программе развития обучения для взрослых, в котором отдельно стоит выделить рост желающих продолжить непрерывное обучение.

 

Tänasel täiskasvanuhariduse foorumil tutvustas Haridus- ja Teadusministeeriumi analüütik Vivika Halapuu rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC vastvalminud aruannet „Oskused ja elukestev õpe: kellelt ja mida on Eestil oskuste parandamiseks &otil

 

Lehed