Sa oled siin

Keeled

Täna avaldatud Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs annab ülevaate, millistes ministeeriumi vastutusvaldkondades on areng olnud hea või väga hea ning millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata.

 

Сегодня министр Марис Лаури выступила на международной конференции по языковому погружению «Мультиязычная учебная среда – множество возможностей», где сконцентрировала внимание на опыте изучения языка и особенностях развития в двуязычном культурном пространстве.

 

Täna esines minister Maris Lauri rahvusvahelisel keelekümbluskonverentsil „Mitmekeelne õppekeskkond – võimaluste paljusus“, kus keskendus keeleõppekogemustele ning kakskeelses kultuuriruumis kasvamise eripäradele.

 

Какого организатора языковых курсов следует выбрать для изучения эстонского языка, чтобы наилучшим образом подготовиться к сдаче уровневого экзамена? Зависит ли от выбранной языковой фирмы то, будут ли компенсированы расходы на изучение языка после успешной сдачи экзамена? Все чаще с такими вопросами обращаются как в Министерство образования и науки, так и в Языковую инспекцию.

 

Tänasel Euroopa keeltepäeval kuulutati välja aasta parimad võõrkeelealased teod, tiitli pälvisid Tallinna Keskraamatukogu algatatud Skype’i raamatuklubi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi keele- ja reaalteaduste õpet siduv õpilasvahetuse projekt ning Kadrioru Saksa gümnaasiumi muusikaga seostatud keeleõpe.

 

Tänasel Euroopa keeltepäeval kuulutatakse välja aasta parimad võõrkeelealased teod, Tartus ja Tallinnas saab tutvuda lühitundides kuni kahekümne ühe võõrkeelega ning igaühel on võimalik osaleda Vikerraadio keeltemängus ”Punamütsike”.

 

Homme alustab neljandat õppeaastat välismaal elavatele Eesti lastele mõeldud Üleilmakool, kus õpib 158 õpilast 20 riigist.

 

Riik suunab üle 800 tuhande euro Eesti inimeste võõrkeelteoskuse ja mitte-eestlaste eesti keele oskuse arendamisse, et inimeste keelteoskus vastaks paremini tööturu vajadustele.

 

Välisülikoolides töötavad eesti keele ja kultuuri lektorid ning õpetajad väliseesti kogukondadest arutavad täna ja homme Tartus, kuidas õpetada eesti keelt välismaal ning millised on keeleõppe tulevikuväljavaated.

 

Täna toimub teist korda eesti keele tasemeeksam väljaspool Eestit. 19 Soomes registreerunud eksaminandi kogunevad Helsingi Eesti Majja, et sooritada eesti keele eksam B2 tasemel.

 

Lehed