Sa oled siin

Teadus

Täna sõlmitud teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärk on koordineerida ja võimendada erinevate osapoolte tegevusi selle nimel, et noored tahaksid õppida ja hiljem ka töötada teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas. Tegevused viiakse ellu riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtlus-, haridus- ja kolmanda sektori koostöös.

 

Täna tutvustas haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski teaduse rahastamise töörühma vastvalminud ettepanekuid süsteemi ümberkorraldamiseks, millest peamised on teaduse rahastamissüsteemi lihtsustamine ja stabiilsuse suurendamine.

 

Teadus- ja arendustegevuse (TA) rahastus riigieelarvest on viimastel aastatel kasvanud, 2013. aastal oli vastav tõus 6% võrreldes 2012. aastaga. TA kogukulutuste langus 2013. aastal, millele osutab Statistikaamet täna avaldatud andmetes, tuleneb üksnes ühekordse suurinvesteeringu lõppemisest ettevõtlussektoris.

 

Järgmisel aastal suureneb teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise maht 10%, riigieelarves on baasfinantseerimiseks ette nähtud kokku 9,26 miljonit eurot. Baasfinantseerimine on teaduse riigieelarvelise rahastamise üks peamisi instrumente institutsionaalsete ja personaalsete uurimistoetuse kõrval.

 

Minister Jevgeni Ossinovski kohtus eile Austria teadus- ja majandusminister Reinhold Mitterlehneriga, kellega arutati kõrgharidus- ja teaduskoostöö ning kutsehariduse teemasid.

 

25. oktoobril toimus Tallinnas, Tallink SPA & Conference Hotel’is Balti teaduskoostöö programmi ava- ja partnerlusüritus, kus tutvustati programmi eesmärke ja peatselt avatavat esimest taotlusvooru. Partnerlusüritusel otsisid koostööpartnereid 230 teadlast Eestist, Lätist, Leedust ja Norrast.

 

Minister Mailis Reps tõdes täna Riigikogu teaduspoliitika konverentsi avades, et Eesti teaduse valupunkt on ühiskondliku kokkuleppe puudumine ning ja tegi ettepaneku kaaluda erakondade ülest kompromissi, et jõuda teaduse rahastamise osas ühiskondliku kokkuleppeni.

 

Valitsus otsustas määrata Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna Reet Kasikule, pühendunud õppejõule ja õpetlasele sõnamoodustuse uurimise, tekstianalüüsi uurimissuuna väljaarendamise ning uute keeleteadlaste harimise ja innustamise eest.

 

Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis autasustati üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid.  Üle anti riiklikud preemiad, Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad ning tänavu esmakordselt ka Sotsiaalministeeriumi eripreemiad.

 

Minister Mailis Reps rõhutas täna Riigikogus teaduspoliitika konverentsi avades, et ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamine nõuab erinevate poliitikavaldkondade, teadlaste ja ettevõtjate koostööd ning teaduse ühiskondlik mõju sõltub paljuski sellest, kui targalt uuringuid tellitakse ja tulemusi rakendatakse.

 

Lehed