Sa oled siin

Teadus

Täna koguneb Tallinnas ligikaudu kakskümmend Euroopa tippteadlast ja teadusrahastuse üle otsustajat, sest Eestis toimub esmakordselt Euroopa Teadusuuringute Nõukogu (ERC) teadusnõukogu istung. Reedel kohtuvad ERC esindajad Eesti teadlastega, et tutvustada Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rahastusvõimalusi.

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kinnitas teaduse populariseerimise programmi TeaMe+, millega riik panustab 3,2 miljonit eurot, et suurendada õpilaste huvi loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) erialade vastu.

 

Riik suunab teadusasutuste ja ettevõtete koostöö arendamisse 26,6 miljonit eurot toetust, mille eesmärk on kaasata teadlasi ettevõtete rakendusuuringutesse ning ühtlasi tuua rohkem eraraha teadus- ja arendustegevusse.

 

Järgmise viie aasta jooksul panustab riik teadusele olulise taristu arendamisse enam kui 30 miljonit eurot, vastavasisulise programmi allkirjastas haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

 

Minister of Education and Research Jürgen Ligi participated in a high-level seminar in Brussels dedicated to finding solutions to reducing the innovation divide between European countries. Attendees also included representatives of the European Commission and members of the European Parliament.

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi osales Brüsselis kõrgetasemelisel seminaril, kus Euroopa Komisjoni esindajate ja Euroopa Parlamendi liikmete osalusel otsiti lahendusi innovatsioonilõhe vähendamiseks Euroopa riikide vahel.

 

Estonian scientists, scientific research establishments and higher education institutions will receive grants to a total value of 359 million euros in the new structural fund period. The objective of the grants is to increase the role of science in social and community life and to implement research results so as to improve the well-being of society more so than before.

 

Eesti teadlased ning teadus- ja kõrgharidusasutused saavad tõukefondide uuel perioodil toetust kokku 359 miljonit eurot. Toetuste eesmärk on suurendada teaduse rolli ühiskonnaelus ja rakendada teadustöö tulemusi senisest enam ühiskonna heaolu parendamiseks. Lähipäevil kuulutab sihtasutus Archimedes välja kaks esimest taotlusvooru kogusummas 170 miljonit eurot.

 

The objective of the research and technology pact entered into today is coordinating and enhancing the activities of various parties in ensuring that young people want to learn and later also work in the field of research, technology and engineering. Its activities are being implemented in cooperation between the state, local governments and the entrepreneurship, education and third sectors.

 

Сегодня был заключен научно –технологический пакт, цель которого координировать и усиливать действия сторон во имя повышения желания молодежи учиться, работать в дальнейшем в сфере науки, технологий и инженерии. Действия будут реализованы путем совместной работы между государством, местными самоуправлениями, предпринимателями, секторами образования и общественных организаций.

 

Lehed