Sa oled siin

Teadus

Valitsus kinnitas ülikoolide ja teadusasutuste arenguprogrammi ASTRA investeeringute kava, millega toetatakse seitsme teadus- ja õppehoone ehitamist või renoveerimist kokku 54,1 miljoni euroga. Toetust saavate hoonete seas on näiteks nii Kunstiakadeemia peahoone kui ka Muusikaakadeemia saalikompleks.

 

Eesti kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumine on riigi konkurentsivõime nurgakivi ning mida rohkem tuleb meile välisüliõpilasi ja -teadlasi, seda atraktiivsem on Eesti õppimis- ja teadustöö tegemise kohana.

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi tutvustas täna teadus- ja arendusnõukogule (TAN) riigi eelarvestrateegiasse esitatavaid ettepanekuid, mille kohaselt on Eesti teaduse konkurentsivõime tagamiseks ja ühiskondliku mõju suurendamiseks vaja järgnevatel aastatel viia teaduse rahastamine 1%ni SKP-st.

 

Haridus- ja Teadusministeerium suunab programmiga „Mobilitas Pluss“ Eesti teadlaste, teadusasutuste ja ettevõtete rahvusvahelise nähtavuse parandamisse 35 miljonit eurot.

 

Järgmisel paaril aastal suunab Haridus- ja Teadusministeerium ühiskonnale vajalikeks rakenduslikeks teadusuuringuteks 28 miljonit eurot.

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi allkirjastas 22,6 miljoni eurose kõrghariduse rahvusvahelistumise programmi „Dora Pluss“, millega toetatakse Eesti üliõpilaste ning noorteadlaste õppe- ja teadustööd välismaal ning välisüliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid Eesti kõrgkoolides.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsi kohaselt on paljud Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) raportis soovitatud tegevused käimas, mitmed kavandamisel ning vajavad veel ühiskondlikku debatti. Mõningad soovitused vajavad põhjalikumat arutelu ja seega ka rohkem aega.

 

Today, around 20 leading scientists and decision-makers on European research funding are gathering in Tallinn for a plenary session of the Scientific Council of the European Research Council (ERC), which Estonia is hosting for the first time. On Friday, representatives of the ERC will be meeting with Estonian scientists to outline the funding options offered by the council.

 

Täna koguneb Tallinnas ligikaudu kakskümmend Euroopa tippteadlast ja teadusrahastuse üle otsustajat, sest Eestis toimub esmakordselt Euroopa Teadusuuringute Nõukogu (ERC) teadusnõukogu istung. Reedel kohtuvad ERC esindajad Eesti teadlastega, et tutvustada Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rahastusvõimalusi.

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kinnitas teaduse populariseerimise programmi TeaMe+, millega riik panustab 3,2 miljonit eurot, et suurendada õpilaste huvi loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) erialade vastu.

 

Lehed