Sa oled siin

Teadus

A scientific conference on the impact and value of European research for society will be held on 12 October at the Tallinn Creative Hub (Kultuurikatel) as part of the Estonian Presidency of the Council of the European Union. The conference, titled ‘European Research Excellence - Impact and Value for Society’, aims to demonstrate the value of top level research as one of the main engines of growth in developed countries to create jobs, educate professionals and provide solutions for global issues. The Tallinn Call for Action will be handed over to stakeholders at the end of the conference, which outlines the roles of politicians, funders, researchers and the media in strengthening societal impact and increasing investment in research.

 

Tallinnas Kultuurikatlas toimub 12. oktoobril Euroopa Liidu eesistumise teaduskonverents Euroopa teaduse mõjust ja tähtsusest ühiskonnas. Konverentsil antakse teadusega seotud osapooltele üle Tallinna üleskutse, milles on kirja pandud tegevused teadlastele, ettevõtetele, poliitikutele, rahastajatele ja meediale, mida peaks tegema teaduse mõju suurendamiseks.

 

Haridus- ja Teadusministeerium saatis partneritele arvamuse avaldamiseks kõrgharidusseadustiku kaasajastamise kavatsuse, millega korrastatakse ja lihtsustatakse valdkonna õigusakte, seades esikohale õppija õigused ja kohustused.

 

Eesti Biokeskus ja Tartu Observatoorium said valitsuselt rohelise tule liitumiseks Tartu Ülikooliga. Asutuste ühinemise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tõstmine ning teaduse tihedam seostamine kõrghariduse ja ettevõtlusega.

 

Сегодня, 25 июля, на встрече в Таллинне министры науки ЕС обсудили, как сделать упорядочить систему финансирования науки, а также способы сделать партнерство в области науки и инноваций более открытым и прозрачным.

 

At the 25 July informal meeting in Tallinn, EU research ministers discussed how to rationalise the research funding landscape and increase the coherence and openness of European research and innovation partnerships.

 

Euroopa Liidu teadusministrid arutasid täna, 25. juulil Tallinnas, kuidas korrastada teaduse rahastusmaastikku ning muuta teaduse ja innovatsiooni partnerluste süsteem sidusamaks ja avatumaks.

 

At the 25 July informal meeting in Tallinn, EU research ministers discussed how to increase the impact and value of European research and innovation.

 

Euroopa teadusministrid arutasid 25. juulil Tallinnas toimunud kohtumisel, kuidas suurendada Euroopa teaduse ja innovatsiooni mõju ja väärtust.

 

Сегодня, 25 июля, министры науки стран ЕС на встрече в Таллинне обсудили, как увеличить влияние и ценность инноваций. Министры отметили, что инвестиции в научные исследования и инновации являются предпосылкой конкурентоспособности, также они подчеркнули, что влияние науки зависит прежде всего от образованных и компетентных людей.

 

Lehed