Sa oled siin

Teadus

Haridus- ja Teadusministeerium tellib koroonaviiruse seireuuringuid ka suvekuudel, et järgida viiruse levikut ning vajadusel operatiivselt reageerida. Viiruse levikut reovees seirab juulis Terviseamet, alates augustist jätkab seireuuringutega Tartu Ülikool. Viirustüvede sekveneerimisuuringud toimuvad samuti läbi suve.

 

Estonia continues to be a strong innovator in Europe, according to the latest European Innovation Scoreboard.

 

Järgmisel aastal suureneb teaduse rahastamine ning muutuda võivad uurimistoetuse valdkondlikud proportsioonid, kuid uurimistoetuste jagamise aluseid ei muudeta, ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse- ja teaduse asekantsler Indrek Reimand vastuseks täna meedias avaldatule uurimistoetuste jagamise muutumise ja hilinemise kohta. Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) otsustab 26. novembril täpsemalt, kuidas uurimistoetuste valdkondlike proportsioonide kaasajastamisega edasi liikuda.

 

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles täna Riigikogus teaduspoliitika konverentsil, et riigil on selge soov siduda teadus tugevamalt Eesti majanduse ja ühiskonna arenguga.

 

Mailis Reps, the Minister of Education and Research of Estonia and Edith Heard, the Director General of the European Molecular Biology Laboratory signed agreement that Estonia became a prospect member state starting from June 2019. This is the first step towards becoming full member of the organization.

 

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi peadirektor Edith Heard allkirjastasid avalduse, millega Eesti on alates tänavu juunist selle organisatsiooni eeldatav liige. Eeldatav liikmelisus on esimene samm täisliikmeks saamisel.

 

Eile toimunud Euroopa teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisondi“ uue perioodi esimesel siseriiklikul arutelul leidsid osalejad, et raamprogrammil oleks senisest suurem mõju Eestile olulistes valdkondades, üheks eelduseks on muuhulgas ka siseriikliku koostöö tõhustamine.

 

Valitsus kinnitas riigi teaduspreemiate tänavused laureaadid, 40 000 euro suurused teaduspreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest määrati Mall Hiiemäele ja Agu Laisale. 50 000 euro suuruse teaduspreemia väljapaistva avastuse eest pälvis Ahto Buldas.

 

Haridus- ja Teadusministeerium on koostöös kõrgkoolide ja teiste partneritega uuendamas kõrgharidusseadustikku, eesmärgiga korrastada ja lihtsustada valdkonna õigusakte ning seades esikohale õppija õigused ja kohustused. Poolteist aastat kestnud konsultatsioonide järel hakatakse nüüd välja töötama uue kõrgharidusseaduse eelnõu, mis peaks jõudma Riigikogusse tänavu sügisel.

 

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm allkirjastasid ülikooli ja Eesti Biokeskuse ühinemislepingu. Ühinemine toimub 2018. aasta 1. jaanuaril. Tartu Ülikoolis moodustatakse Eesti Geenivaramu ja liidetava Eesti Biokeskuse alusel uus genoomika instituut.

 

Lehed