Sa oled siin

Kõrgharidus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile rektori valimiseks kogunes täna valimiskogu, kes otsustas teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku sõlmida tööleping Ülle Ernitsaga.

 

Tallinna Tehnikakõrgkoolile rektori valimiseks kogunes täna valimiskogu, kes otsustas teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku sõlmida tööleping senise rektori Enno Lendiga.

 

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse eelnõu, millega laiendatakse vajaduspõhise õppetoetuse saajate ringi ja muudetakse taotlemise tingimused õiglasemaks, jõudis Riigikogu menetlusse.

 

Alanud õppeaasta esimese kuu jooksul on saanud 3303 üliõpilast jaatava vastuse vajaduspõhise õppetoetuse taotlusele. Taotlust saab esitada terve semestri vältel Eesti.ee portaali kaudu. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

 

Alanud õppeaasta esimese viie päeva jooksul on saanud 1800 üliõpilast jaatava vastuse vajaduspõhise õppetoetuse taotlusele.

 

Haridus- ja Teadusministeerium tuvastas Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis läbi viidud teenistusliku järelevalve käigus mitmeid puudusi õppekorralduses, millest peamine on kutse- ja kõrgharidusõppe õppekavade kattumine suures osas.

 

Aprillis ja mais toimus Eesti kõrgkoolide vilistlaste küsitlus, mille eesmärgiks on saada ülevaade vilistlaste lõpetamisejärgsest tegevusest, toimetulekust tööjõuturul ning hinnangutest kõrgkooli õppetöö kvaliteedile.

 

Minister Jevgeni Ossinovski tutvustas tänasel kohtumisel Eesti Üliõpilaskondade Liiduga eelnõu, millega muudetakse vajaduspõhine õppetoetus üliõpilastele kättesaadavamaks ning õiglasemaks.

 

 

Lehed