Sa oled siin

Kõrgharidus

Vajaduspõhise õppetoetuse uuring näitab, et tudengid peavad vajaduspõhist õppetoetust oluliseks abiks toimetulekul – toetus annab võimaluse täiskoormusega õppida, lõpetada õpingud nominaalajaga ja pühenduda õpingutele ilma samal ajal täiskohaga töötamata.

 

Haridus- ja Teadusministeerium saadab uue õppeaasta eel toimetustele olulisemad näitajad ja tendentsid üld-, kutse-, kõrg- ning täiskasvanuhariduses nii õppurite kui ka õpetajate näitajate kohta. Samuti sisaldab ülevaade muudatusi koolivõrgus õppeaasta vahetumisel.

 

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kinnitas nimekirja kõrghariduse õppekavadest, millel on võimalik järgmisest õppeaastast saada nutika spetsialiseerumise erialastipendiumi suurusega 160 eurot kuus. Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumi hakkab saama aastas ligikaudu tuhat üliõpilast seitsme Eesti kõrgkooli 86 õppekaval.

 

Estonian Minister of Education and Research Jürgen Ligi and Chinese Vice Minister of Education Li Weihong signed an agreement on mutual recognition of higher education qualifications, promoting cooperation and student exchanges between higher education institutions in Estonia and China.

 

Eesti Olümpiakomitee ning Haridus- ja Teadusministeeriumi stipendiumi kõrg- ja kutsekooliõpingute rahastamiseks pälvis 32 sportlast. Stipendiumite kogusumma on 27 374 eurot.

 

Kevadsemestri esimese kahe nädala jooksul on saanud ligikaudu 3600 üliõpilast jaatava vastuse vajaduspõhise õppetoetuse taotlusele. Taotlusi saab esitada riigiportaalis Eesti.ee terve semestri vältel.

 

Отныне студенты могут ходатайствовать о получении пособия по необходимости на весенний семестр. Ходатайства оформляются через портал eesti.ee. Ходатайства могут подавать и те студенты, которые сомневаются, подходят ли они под условия получения этого пособия.

 

Alates tänasest saavad üliõpilased esitada vajaduspõhise õppetoetuse taotlusi kevadsemestriks, taotlemine toimub riigiportaali Eesti.ee kaudu. Taotluse võivad esitada ka üliõpilased, kes kahtlevad, kas nad vastavad kõigile tingimustele.

 

Äsja valminud uuring "Kõrgkooliõpingute katkestamise põhjused ja ennetamise võimalused EL riikide näitel" osutab, et õpingute katkestamiseni viib reeglina erinevate põhjuste kombinatsioon: vale erialavalik, akadeemiline edasijõudmatus, madal ühtekuuluvus- ja seotustunne, võimetele mittevastav õpe, raske majanduslik toimetulek jms.

 

Министр образования науки Евгений Осиновский и ректор Тартуского университета Волли Калм подпишут сегодня в 16.00 в Нарвском коледже ТУ соглашение о намерениях, согласно которому со следующего учебного года в Нарвском колледже можно будет получить высшее образование по инфотехнологии.

 

Lehed