Sa oled siin

Kutseharidus

Haridus- ja Teadusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille kohaselt võetakse 2018. aastast kasutusele kutseõppe uus rahastamismudel. Rahastamisel ei võeta arvesse enam mitte ainult riikliku koolitustellimuse kohti, vaid finantseeritakse õppeasutuste tegevusi ja tulemusi tervikuna, millega kaasneb kutsehariduse rahastamise kasv.

 

Teachers and trainers need comprehensive support to raise the quality of work-based learning and apprenticeships, stated EU Directors General for Vocational Education and Training in Tallinn.

 

Kutseõpetajad ja praktikajuhendajad vajavad terviklikku tuge, et tõsta töökohapõhise õppe ja praktika kvaliteeti, nentisid Euroopa Liidu kutsehariduse peadirektorid Tallinnas toimunud kohtumisel.

 

The meeting of Directors General for vocational education held in Tallinn today focuses on the future of vocational education and competencies in Europe which will be one of the key topics at the meeting of EU Ministers for Education in Brussels on 20 November.

 

Täna Tallinnas toimuval Euroopa Liidu kutsehariduse juhtide kohtumisel võetakse fookusesse  kutsehariduse ja oskuste tulevik Euroopas, mis on üheks peamiseks aruteluteemaks Euroopa Liidu haridusministrite kohtumisel Brüsselis 20. novembril.

 

Uuel õppeaastal algava pilootprojektiga laieneb töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe kutseharidusest kõrgharidusse, tänavu sügisest pakutakse töökohapõhist õpet Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusterapeudi õppekaval ning Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor turismi- ja restoraniettevõtluse õppekaval.

 

Alaealistele valimisõiguse andmine eeldab nii üldhariduskoolidelt kui ka kutseõppeasutustelt suuremat valmisolekut tegeleda valimiste ja poliitilise agitatsiooni küsimustega, et tagada haridusasutuste õppetöö ja kasvatustegevuse neutraalsus.

 

Haridus- ja teadusministeerium kutsub ametis alustavaid üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste direktoreid kandideerima nende jaoks disainitud arenguprogrammi kolmandasse lendu.

 

Valitsuses heakskiidu saanud riigi eelarvestrateegia järgi lisandub järgmise nelja aasta jooksul haridusse, teadusse, keele- ja noortevaldkonda üle 450 miljoni euro. Kokku panustab riik järgmise nelja aasta jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondadesse hinnanguliselt 3,87 miljardit eurot.

 

Esmaspäeval, 13. märtsil kell 14 allkirjastavad Tartu raekoja saalis Jaan Poska Gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi ja Heino Elleri Kooli direktor Kadri Leivategija koolide vahelise koostöölepingu, mis annab õpilastele võimaluse omandada koos gümnaasiumiharidusega muusikaline haridus.

 

Lehed