Sa oled siin

Üldharidus

Haridus- ja Teadusministeerium saatis partneritele arvamuse avaldamiseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mille eesmärk on senisest paremini toetada hariduslike erivajadusega õpilasi.

 

Alates 10. juulist saavad omavalitsused teistkordselt taotleda põhikoolivõrgu korrastamiseks kokku üle 37 miljoni euro, et viia koolimajad vastavusse õpilaste arvu langusega ning vähendada kulusid taristule.

 

Estonia is taking over the presidency of the European Schools’ Board of Governors from Germany. The priorities of Estonia during the one-year presidency include the use of digital tools in learning, pedagogical development and modernisation of the system of European Schools.

 

Eesti võtab täna Saksamaalt üle eesistumise Euroopa Koolide kuratooriumis, aastase eesistumise vältel on Eesti prioriteedid digivõimaluste kasutamine õppetöös, järjepidev pedagoogiline areng ning Euroopa Koolide süsteemi kaasajastamine.

 

Haridus- ja teadusministeerium kutsub ametis alustavaid üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste direktoreid kandideerima nende jaoks disainitud arenguprogrammi kolmandasse lendu.

 

Valitsuses heakskiidu saanud riigi eelarvestrateegia järgi lisandub järgmise nelja aasta jooksul haridusse, teadusse, keele- ja noortevaldkonda üle 450 miljoni euro. Kokku panustab riik järgmise nelja aasta jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondadesse hinnanguliselt 3,87 miljardit eurot.

 

С сегодняшнего дня начинается период государственных экзаменов. На первый экзамен, по эстонскому языку, зарегистрировалось 6842 учащихся. Последний экзамен, по математике, состоится 12 мая.

 

Täna algab eesti keele eksamiga riigieksamite periood, mis lõpeb 12. mail matemaatika eksamiga. Kokku on riigieksamitele registreereunud üle 10 400 eksaminandi. 

 

Руководители общеобразовательных школ Эстонии могут подать заявку на получение стипендии для участия в международной программе стажировки и прибрести новый опыт в передовых школах Европы.

 

Eesti üldhariduskoolide juhid saavad kandideerida rahvusvahelise stažeerimisprogrammi stipendiumile, et hankida kogemusi Euroopa innovaatilistelt koolidelt.

 

Lehed