Sa oled siin

Alusharidus

Riikliku haridusstipendiumi saavad õpetajad Klaarika Prii, Karin Tuvikene, Aili Tervonen ja Mairit Trei ning sotsiaalpedagoog Karin Kiilaspä. Stipendium annab võimaluse võtta igapäevatööst vaba semester iseenda ja oma valdkonna arendamiseks.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul saab alushariduse õppekava sündida vaid koostöiselt ja võimalikult suurel määral kõiki arvamusi arvestades: „Kuna kahe õppekava tööversiooni autorite erinevad seisukohad on tekitanud lasteaednike hulgas segadust ja toonud kaasa mureliku fooni, siis seda ei tohi kindlasti eirata. Selleks, et edasi minna, võtame õppekava arenduses aluseks mõlema töörühma tööversioonid, millele lisaks kogume täiendavaid ettepanekuid.“

 

Начиная с сегодняшнего дня и до 10 июня в более чем 600 детских садах по всей Эстонии будет проходить опрос удовлетворённости. Своим мнением могут поделиться родители, воспитатели и помощники воспитателей.

 

Tänasest kuni 10. juunini toimuvad enam kui 600 lasteaias üle Eesti rahuloluküsitlused. Arvamust on võimalik avaldada lapsevanematel, õpetajatel, abiõpetajatel ning õpetaja abidel.

 

Valitsuses heakskiidu saanud riigi eelarvestrateegia järgi lisandub järgmise nelja aasta jooksul haridusse, teadusse, keele- ja noortevaldkonda üle 450 miljoni euro. Kokku panustab riik järgmise nelja aasta jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondadesse hinnanguliselt 3,87 miljardit eurot.

 

Riik eraldab kohalikele omavalitsustele lisaraha, et 1. septembrist tõuseks lasteaiaõpetajate keskmine palk vähemalt 80%ni ja järgmise aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% kooliõpetajate palga alammäärast. Riigieelarvestrateegias lepiti kokku, et järgmise nelja aasta jooksul antakse selleks kokku 58,5 miljonit eurot. Selle aasta viimaseks neljaks kuus eraldatakse juurde juba 2,5 miljonit eurot.

 

Täna, 6. veebruaril kell 13 kohtub minister Mailis Reps Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses kiusamisvaba haridustee liikumise liikmetega, et tänada kõiki koostöö eest äsjavalminud kontseptsiooni koostamisel ja arutada edasiste tegevuste üle. Kõik ajakirjanikud on oodatud!

 

Lugupeetud toimetused ja partnerid, oleme pannud kokku statistikapaketi, mis sisaldab uue õppeaasta eel olulisemaid lähiaastate tendentse ja algava kooliaasta prognoose alus-, üld-, kutse- ja kõrghariduses.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja Irene Käosaar tutvustas Tartu Ülikoolis toimuval rahvusvahelisel konverentsil alushariduse ja lapsehoiu kontseptsiooni, mille eesmärk on tagada kvaliteetne alusharidus ja lapsehoid kõigile lastele, kelle vanemad seda soovivad.

 

Läbirääkimiste käigus partneritega jõuti üksmeelele, et uus süsteem peab ühendama lasteaiad ja lapsehoiud.

 

Lehed