Sa oled siin

Taustaküsimustik

Lisaks vahetule oskuste mõõtmisele koguti PIAAC uuringu raames palju taustainfot ka näiteks vastanute haridustee, töökogemuse, sotsiaal-majandusliku tausta ja infotöötlusoskuste kasutussageduse kohta tööl ja kodus. Selle info kogumise eesmärgiks oli muuhulgas võimaldada oskuste jaotuse analüüsimist ühiskonna erinevate gruppide lõikes ning hinnata oskuste taseme ja kasutussageduse mittevastavust.

Taustaküsimustik koosnes kümnest suuremast blokist, mis on nimetatud vastavalt osa A – osa J.
Osa A – Üldine info vastaja kohta
Osa B – Haridus ja koolitus
Osa C – Praegune tööalane staatus ning tööajalugu
Osa D – Praegune töökoht
Osa E – Eelmine töökoht (kui vastaja praegu ei töötanud)
Osa F – Töökohal kasutatavad üldised oskused
Osa G – Töökohal kasutatavad lugemis-, arvutus- ja IKT oskused
Osa H – Igapäevaelus kasutatavad lugemis-, arvutus- ja IKT oskused
Osa I – Mitmesugused küsimused vastaja kohta
Osa J – Taustainformatsioon pere, vanemate ja koduse keele kohta

Taustaküsimustik (PDF versioon)
Taustaküsimustik (HTML versioon)
Taustaküsimustiku kontseptuaalne raamistik (inglise keeles)

Viimati uuendatud: 11. september 2014