Sa oled siin

Tallinna Muusika- ja Balletikool

Tallinna Muusikakeskkool, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakool ja Tallinna Balletikool ühinevad riigikooliks, kus hakkab õpetust saama suurem osa tuleviku Eesti professionaalsetest muusikutest ja tantsijatest.

Ühendkoolile ehitatakse Tallinna kesklinna (aadressile Pärnu mnt 59) kaasaegseid õppevõimalusi pakkuv koolimaja, kus on maailmatasemel õppe-, harjutus- ja esinemistingimused - lisaks klassi- ja harjutusruumidele mitu saali, õpilaskodu, stuudio, ujula ja sisehoov. Õppehoone projekti autor on mainekas Austria arhitekt Thomas Pucher, kes võitis 2011. aastal toimunud arhitektuurivõistluse. Koolimaja ehitus kestab üle kahe aasta, õppetöö algab uues hoones täismahus septembris 2022.

Kolme kooli ühendamisel luuakse ühe õppeasutusena tegutsev kutseõppeasutus ja gümnaasium. Ühendkool jätkab ja arendab paindlikul ja sünergilisel moel edasi kolme kooli seniseid traditsioone ja parimaid õppevorme nii klassikalise kui rütmimuusika ning nii klassikalise balleti kui kaasaegse tantsu õpetamisel. Ühendkooli siht on arendada oma õpilased rahvusvahelisel turul igati konkurentsivõimelisteks muusikuteks ja tantsijateks.

Koolide ühendamise ja õppehoone ehitamise koordineerimise eest vastutab haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud komisjon.

Tallinna Muusika- ja Balletikooli hoone autorid on Atelier Thomas Pucher (Austria) ning 3+1 arhitektid ja T43 (Eesti).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudised

   

2020

 

27. mail andis Vabariigi President Kersti Kaljulaid ühiskonnaõpetuse e-tunni pandeemia õppetundidest erinevates riikides kokku umbes 60 õpilasele Balletikoolist, Otsa koolist ja Muusikakeskkoolist.
Koolimaja krundil asunud rootsi garnisoni 1710.a. katkukalmistult kaevasid arheoloogid välja vene sõduri säilmed (Postimees 28.05.2020)

 

6. aprillil alustas Merko Ehitus Eesti AS Pärnu mnt 59 kinnistul täiemahulisi ehitustöid. Euroopa Komisjon kinnitas ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 muudatused, sh riigikoolide ehituse rahastamise.

Alates 16. märtsist rakendus seoses koroonaviiruse levikuga valitsuse otsusel eriolukord, koolid läksid üle distantsõppele ja hooned suleti, kontserttegevus peatati (vt TMKK juhised, Otsa kooli uudis, TBK uudis).

 

29. veebruaril ja 1. märtsil toimus kolme kooli töötajate talveseminar Jänedal, koos osalemisega Presidendimatkal ja Tartu Kunstikooli visualiseerimise töötoaga. Esinesid akadeemik Tarmo Uustalu ja Eerik Jõks, EMTA õppejõudude trio (Mihkel Poll, Mari Poll, Henry-David Varema) ja Urmas Sisask.

 

25. veebruaril allkirjastasid TMBK ehituslepingu Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Kati Kusmin ja Merko Ehitus Eesti AS juhatuse liige Jaan Mäe. Vastavalt lepingule peaks uue hoone üldehitus valmima 25 kuuga – sh septembris 2020 nulltsükkel ja septembris 2021 hoone karp kinni. Vt Riigi Kinnisvara AS pressiteade.

 

30. jaanuaril oli TMBK õppehoone ehitushanke tähtaeg. Laekus viis pakkumist (vt Riigi Kinnisvara AS pressiteade).

 

8. jaanuaril külastas kolme kooli juhtkondade delegatsioon Riias Riiklikku Kunstide Kooli, kuhu on ühinenud Riia Koreograafiakool, Emils Darzinši Muusikakool, Riia Toomkooli Kool ja Janis Rozentalsi Kunstikool.

 

2019

 

11. detsembril võttis Riigikogu vastu 2020.a. riigieelarve seaduse. „Riigi Kinnisvara AS-i kaudu investeeritakse Tallinna Muusika- ja Balletikooli ehitusse aastatel 2020-2022 kogusummas 31,2 mln eurot, millele vajadusel lisandub Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest summa, mis täpsustub peale ehitushanke tulemuste selgumist. Haridus- ja Teadusministeeriumile eraldati täiendavalt 6,1 mln eurot kooli vallasvara soetusteks.“

 

5. detsembril muutis haridus- ja teadusminister käskkirjaga nr 330 ühendkooli juhtkomisjoni koosseisu. Kümneliikmelise komisjoni uuendatud koosseisu kuuluvad nüüd Mart Laidmetsa ja Toomas Eduri asemel Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantsler Robert Lippin (komisjoni esimees) ja Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris.

 

28. novembril avaldas Riigi Kinnisvara AS Riigihangete Registris rahvusvahelise ehitushanke (viitenumber 216929) Pärnu mnt 59 koolihoone ehitustöödele, pakkumuste tähtajaga 20.01.2020. Vt ka RKAS pressiteade 28.11.2019  ning kooli eskiisid ja video.

 
Oktoobris-novembris löödi Pärnu mnt 59 kinnistul kopp maasse – AS Magma paigaldas uue soojatrassi.

25. oktoobril kell 10-13.30 toimus Tallinna Muusikakeskkooli aulas loodava ühendkooli 2. visiooniseminar. Osalesid Tallinna Balletikooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Muusikakeskkooli õpetajad ja töötajad.

Ettekandega esines Eero Raun („TMBK loomise hetkeseis“), kes tutvustas muuhulgas ka Innove poolt koostatud 2019.a. rahuloluküsitluse kokkuvõtet. Koolide õppekorraldusest andsid ülevaate Marja Jürisson (TMKK), Lembi Mets ja Maarika Terep (Otsa kool), Liina-Liis Liiv-Toome (Balletikool). Seminari osalejad pakkusid välja oma ideid töötoas „Ühendkooli struktuuri visioonid 2023“, mida juhtis Timo Steiner. 

Vaata ka galeriid.

 

15. oktoobril väljastas Tallinna LV RKAS-ile koolihoone ehitusloa. Arhitektuursesse projekti on sisse viidud ekspertiisist tulenevad muudatused.

 

1. oktoobril alustas TMKK Muusikastuudio tegutsemist hoones Tõnismägi 8, kus juba aasta varem hakkasid toimuma Balletikooli poiste balletitunnid.

 
15. augustil otsustati valitsuskabinetis rahastada TMBK hoone ehitust järgneval kolmel aastal 31 171 000 euroga ning vallasvara soetusi 5 050 000 euroga (vt ka 15.08 pressiteadet).   

30. mail kinnitas Vabariigi Valitsus riigi eelarvestrateegia aastateks 2020-2023, milles esmase kinnisvarainvesteeringuna Riigi Kinnisvara AS eelarvest on aastatel 2020-2021 ette nähtud Kaunite kunstide kool.  

 
21. mail kogunes arengukava töörühm, et sisuliste aruteludega käivitada ühendkooli arengukava koostamine.   
2. mail avaldati ühendkooli uus nimi, milleks saab Tallinna Muusika- ja Balletikool.  
26. aprillil kell 10-13.30 toimus Tallinnas ministeeriumide ühishoones loodava ühendkooli visiooniseminar. Osalesid Tallinna Balletikooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Muusikakeskkooli õpetajad ja töötajad.

Ettekannetega esinesid Eero Raun („Ühendkooli loomislugu ja hetkeseis“ ning „Õppija teekond kui ühendkooli õpikäsitluse alus“), Kaie Kõrb („Muusika ja tantsu ühisosa“), Timo Steiner („Gümnaasium, kutsekool ja alternatiivsed õppimisvõimalused uues koolis“) ja Ivo Lille („Õpilased tuleviku koolis“). Seminari osalejad pakkusid välja oma ideid töötubades „Mulle oluline" ja „Meie koolile oluline" (vt töötubade kokkuvõtet). 

Vaata ka galeriid.
 
8. veebruaril toimus kolme kooli õpilasesinduste esimene ühine koosolek, millel tutvuti ühendkooli loomise plaanidega ja arutati koostöövõimalusi.  
7. veebruarist 11. märtsini kestis konkurss kaunite kunstide koolile nime leidmiseks. Konkursile laekus 140 nimepakkumist 92 erinevalt esitajalt. Märtsi jooksul tutvub kõikide esitatud pakkumistega 18-liikmeline žürii ning teeb oma ettepaneku haridus- ja teadusministrile nime kinnitamiseks.  
11. veebruaril kuulutati välja nimekonkurss - nimepakkumisi oodatakse 1. märtsini. Lisainfo on leitav siin.  
31. jaanuaril muutis haridus- ja teadusminister käskkirjaga nr 20 Tallinna Muusikakeskkooli, Tallinna Balletikooli ja Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ühendamiseks ja uue õppehoone ehitamise koordineerimiseks loodud komisjoni koosseisu. Kümneliikmelise komisjoni uuendatud koosseis on järgmine:
 • Mart Laidmets, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler, komisjoni esimees;
 • Eero Raun, Kaunite Kunstide Kooli asutav direktor, komisjoni aseesimees;
 • Hillar Sein, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler;
 • Ivari Ilja, Eesti Muusikanõukogu president;
 • Toomas Edur, Eesti Rahvusballeti kunstiline juht;
 • Margus Pärtlas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor;
 • Peep Lassmann, ekspert;
 • Timo Steiner, Tallinna Muusikakeskkooli direktor;
 • Kaie Kõrb, Tallinna Balletikooli direktor;
 • Ivo Lille, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor
 

2018

 
21. detsembril paigaldati Riigi Kinnisvara AS korraldamisel Pärnu mnt 59 piirdeaiale KKK temaatiline kujundus.  
Detsembris lõpetasid arhitektid KKK hoone eelprojekti koostamise ning alustasid tööd põhiprojektiga.  
Detsembris valmis HTM analüüsiosakonnal Otsa kooli, TMKK ja TBK organisatsioonikultuuri uuring, milles tõdeti:
 • Kõigis kolmes koolis on Eesti keskmisest oluliselt vähem õppetöö katkestajaid;
 • Kõigis kolmes koolis on kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal Eesti keskmisest kõrgem;
 • Kolme kooli arengukavade analüüsimisel leiti, et igal koolil on olemas ainuomased jooned, ent samas on koolidel sarnased üldeesmärgid. Kuigi rõhuasetused on kooliti pisut erinevad, on väärtused ja eesmärgid on üldjoontes samad.
 • Põhiväärtustena on arengukavades sõnastatud: loovus, töökus, avatus, professionaalsus, õppijakesksus, lugupidamine; samuti on koolidele olulised rahvusvahelisus, edukus, koostöö ja traditsioonid.
 • Rahuoluküsitluse tulemused on järgmised: kõigis kolmes koolis on nii õpilaste (kõigis kooliastmetes), õpetajate kui lapsevanemate rahulolu kooliga kõrgem Eesti keskmisest.
 • Kõigi kolme kooli õpilased hindavad oma kooli, tunnevad kaasõpilaste ja õpetajatega seotust (enam kui Eestis keskmiselt) ning tunnevad, et neid toetatakse koolis ja et nende kooli õpetajaid huvitab, kuidas neil läheb. Kõigi kolme kooli õpetajad on oma erialale pühendunud, hindavad oma kooli ning üldiselt on õpilastega heades suhetes.
 • Samas on nii õpilased kui õpetajad oma kooli füüsilise keskkonnaga oluliselt vähem rahul kui õpilased Eestis keskmiselt nii üldhariduskoolides kui kutsekoolides, õpilased tunnevad end keskmisest enam kurnatuna.
 
Novembris käivitusid erinevad temaatilised töörühmad (personalitöö, õppekorraldus, raamatukogu jt), kus kolme kooli juhid ja vastava ala spetsialistid arutavad probleeme seoses ühendkooli sisulise loomise ja hoone projekteerimise detailidega.  
14. oktoobril Estonia kontserdisaalis toimunud Aasta Õpetaja galakontserdil olid fookuses Kaunite Kunstide Kooliga seotud teemad ja esinejad.  
Arheoloogiliste uuringute välitööd kooli krundil on lõppenud. Välitööde aruande (luustike osteoloogilise analüüsi koostamine ja luustike ümbermatmine) tähtaeg on september 2019.
Juulis avastati Kaunite Kunstide Kooli ehitamise ettevalmistustööde käigus rootsiaegne garnisonikalmistu. Arheoloogilised väljakaevamised on projekti plaanipärane osa ning ei mõjuta hoone valmimistähtaega. Foto allikas: Delfi.
7. juunil avalikustas aprillis loodud komisjon Kaunite Kunstide Kooli direktori konkursi tulemused. 18 kandidaadi hulgast pääses lõppvooru 4. Direktoriks valiti Eero Raun, kes asub ametisse septembris.
Ülevaate Kaunite Kunstide Kooli projektist 2018. aasta mai seisuga annavad Tallinna Polütehnikumi filmiringi noored kõrvalolevas videos.
17. aprillil kutsus Haridus- ja Teadusministeerium kokku direktori valimise komisjoni. Koosolekul anti liikmetele ülevaade projekti praegusest seisust, tutvustati koolijuhi valimise korda ning lepiti kokku edasises ajakavas.
13. aprilliks on jõutud kinnistul asuva ühiselamu lammutamisel välisfasaadini. 
20. märtsil kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium välja Kaunite Kunstide Kooli direktori ametikoha täitmiseks konkursi. Avaldusi võetakse vastu 4. maini. Direktori valimise komisjoni kuuluvad lisaks ministeeriumi esindajatele Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja, Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Toomas Edur, MTÜ Eesti Jazziliit juhatuse esinaine Laura Põldvere, ettevõtja ja kunstikollektsionäär Enn Kunila, Rahvusooper Estonia direktor Aivar Mäe ning tantsija, koreograaf ja tantsuõpetaja Mart Kangro. Konkursi läbiviimist juhib professor Ivari Ilja. Konkursi kuulutus on leitav siin.  

15. märtsil toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses Kaunite Kunstide Kooli juhtkomisjoni koosolek. Kohtumisel anti ülevaade projekti viimastest arengutest ning pandi paika kooli direktori konkursi tingimused.

7. märtsil kohtusid Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad eesotsas kantsler Tea Varrakuga Tallinna Balletikooli ja Tallinna Muusikakeskkooli töötajate ja õpilastega.

20. veebruaril allkirjastati Kaunite Kunstide Kooli kinnistul asuva ühiselamu lammutusleping. Lammutustööd algavad märtsi alguses.  
13. veebruaril kohtusid ministeeriumi esindajad Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli töötajatega. Kohtumisel oli juttu kaunite kunstide kooli projekti hetkeseisust, kooli rajamiseks vajalikust eelarvest ja edasistest võimalustest väga hea kooli ehitamiseks. Samuti oli juttu koolijuhi valimisest: mais kutsutakse selle tarvis kokku laiapõhjaline konkursikomisjon, kelle ülesandeks on kokku leppida kooli juhile esitatavad ootused ja nõuded, eesmärgiga leida tugev koolijuht.

2017

 
14. detsembril toimus Rahvusooper Estonias kaunite kunstide kooli komisjoni koosolek, kus arutati õppehoone rajamisega seotud projekteerimise ja ehituse teemasid ning kooli rajamise tegevus- ja ajakava.

28. septembril kohtusid Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad Teet Tiko, Indrek Riisaar ning Tallinna Muusikakeskkooli juht Timo Steiner Tallinna Balletikooli ja G. Otsa nimelise Muusikakooli töötajate ja õpilastega. Kohtumisel anti ülevaade ühendkooli projekti hetkeseisust ning vastati küsimustele. Juttu oli riigigümnaasiumi võimalikest õppesuundadest, ühendkooli toimemudelist ja ruumiprogrammist.

 
27. septembril saatis Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must Tallinna Muusikakeskkooli õpetajatele ja lapsevanematele kirja, kus tõdes, et muutused on koolide endi arenguks vajalikud ja ainuvõimalikud. Komisjonile teadaolevalt on uue hoone ehitamisel arvestatud suurimal võimalikul määral koolide vajadustega. Seda nii ruumi- kui ka ventilatsioonilahendustes. Riigikogu kultuurikomisjonil on alust arvata, et õppehoone ehitamisel arvestatakse tavapäraste õppimiseks vajalike tingimuste kõrval ka muusikaõppe vajadustega. Ministeerium on tõstatatud probleemidele pakkunud välja lahendusi ja otsitud on võimalikke kompromisse.  

25. september - Tallinna Muusikakeskkool toetab uut õppehoonet

Tallinna Muusikakeskkooli hoolekogu, õpetajad ja lapsevanemad toetavad kooli kolimist muusika- ja tantsukooli hoonesse, mis rajatakse Tallinna kesklinna 1. septembriks 2020.

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad eesotsas kantsler Tea Varrakuga kohtusid Tallinna Muusikakeskkooli õpetajate ja lapsevanematega, et arutada tulevase kaunite kunstide kooli ruumiprogrammiga ja töökorraldusega seotud küsimusi.  Paljud avalikkuse ees olnud küsimused said konstruktiivselt läbi räägitud ja leitud tee kõiki asjaosalisi rahuldava lahenduse suunas.

Kaunite kunstide kooli hoone osaks saab ka riigigümnaasium, millele ehitatakse eraldi toimiv hooneosa ning selle ehitamise käigus kooli ruumiprogramm ei vähene. Ruumide võimalik ristkasutus ning ühiselt arendatavad õppekavad loovad juurde võimalusi kõikidele kompleksi kasutavatele õpilastele.

Koosolekul arutati võimalust avada uues koolihoones Tallinna Muusikakeskkooli õpilaste jaoks senise ühe klassikomplekti kõrvale teine paralleelklass, milles saab edendada ka koorilaulu eriala sarnaselt koorikoolidega teistes riikides. Kantsler toetas mõtet ja tegi koolijuhile ülesandeks leida paralleelklasside võimalus ruumiprogrammi võimalikult väheste ümberkorralduste raames. Kooli asukoht kesklinnas võimaldab senisest enamatele lastele üle Eesti juurdepääsu kõrgkvaliteetsele muusika- ja tantsuharidusele.

Tallinna Muusikakeskkooli õpetajate esindaja luges ette toetusavalduse, kus viidati, et tahe on  uue koolimaja ehitusega konstruktiivselt kaasa minna.  „Tallinna Muusikakeskkooli praegune füüsiline õpikeskkond meid ei rahulda. Kaasaegne ja mitmekülgsete võimalustega hoone ning selle atraktiivne asukoht suurendaks soovi pühendada end klassikalise muusika õppimisele professionaalsel tasemel,“ seisab avalduses. Koolipere ja ministeerium seisavad ühtsena Eesti muusikaelu edendava ja parandava õppeasutuse eest, mis saab olema maamärk ka rahvusvahelisel tasandil.

Kooli ja ministeeriumi töögrupid töötavad edasi ruumiprogrammiga ja see kinnitatakse septembri lõpus.

11. septembril kohtusid Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak ja minister Mailis Reps Riigikogu kultuurikomisjonis kaunite kunstide kooli teemadel andes ülevaate senisest protsessist ning edasistest sammudest.  
14. augustil kohtusid Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad Tallinna Balletikooli, Tallinna Muusikakeskkooli ja Tallinna Georg Otsa nimelise Muusikakooli töötajatega arutamaks loodava ühendkooli asukohta, ruumiprogrammi, struktuuri ja loomise tegevuskavaga seonduvat.

Kokku lepiti kolmes olulises küsimuses:
 1. Tallinna Balletikooli, Tallinna Muusikakeskkooli ja Tallinna Georg Otsa nimelise Muusikakooli baasil luuakse Tallinnasse, aadressile Pärnu mnt 59 õppeasutus, mis hakkab tegutsema ühendkoolina, kus ühe juhtimise all tegutsevad üldhariduskool ja kutseõppeasutused.
 2. Loodavasse uude õppeasutusse projekteeritakse koolide esindajate soovil ka võimla ja ujula.
 3. Ühendkool alustab tööd 2020. aasta septembrikuus, mis võimaldab kooli loomist põhjalikult ette valmistada.
 
7. augusti juhtkomisjoni kohtumisel toodi välja, et kaunite kunstide kooli avamisaeg lükkub edasi aasta võrra, mis lubab võtta rohkem aega aruteludeks ja kooli tulevat toimimist põhjalikumalt planeerida. Edasilükkumise põhjused on esiteks ekspertide arvamused ehitustööde perioodi realistliku kestvuse kohta praegusel ehitusturul. Lisaks on oma osa mänginud kooli eri osapoolte esitatud ettepanekute läbitöötamine ruumide vajaduse, arvu ja paigutuse osas. Samuti ruumide kohandamine arutelul olnud riigigümnaasiumi õppesuundade jaoks ning kooli ehitamisega samas ajagraafikus võimla ja võimalusel ka ujula projekteerimine ning võimalusel ehitamine.
3. juulil kohtus kantsler Tea Varrak muusikarahva esindajatega ministeeriumi Tallinna esinduses. Arutelu all oli nii uus koolihoone kui ka riigigümnaasiumi ehitamine samale krundile, samuti õppeasutuste tegutsemisvormide võimalused ning Tallinna Muusikakeskkooli lapsevanemate ootus täiendava klassiparalleeli avamiseks.

Kohtumisel otsustati, et kõik kooli tegutsemisvormi alternatiivid analüüsitakse läbi ning jätkuarutelud koolide esindajatega toimuvad 15. augustist 10. septembrini. Kantsler kutsus üles mõtlema selle üle, kuidas tulevase riigigümnaasiumi õppesisu ning -korraldust sobitada kõige paremini sarnast haridust andvate koolide tegevusega, näiteks produtsentide valikainete vms kaudu. Samuti analüüsitakse, kas oleks võimalik avada täiendav paralleel klassikomplekte muusika- ja balletiõppes põhikooli tasemel.


 
29. juunil saadi kokku Tallinna Muusikakeskkoolis, kus olid koos kõigi kolme kooli esindajad. Kohtumise eesmärk oli arutada uue koolihoone ruumiprogrammi. Hoone arhitekt Thomas Pucher tutvustas projekti ja rõhutas, et koolihoone rajamise peamine märksõna oli „vaikne ja roheline ruum linnakeskkonnas“, misjärel tehti üheskoos virtuaalne ringkäik kogu loodavas hoonekvartalis.


Esitlusele järgnenud küsimustele vastasid nii arhitektimeeskond kui ka Tallinna Muusikakeskkooli direktor Timo Steiner ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad. Küsimused puudutasid nii ruumide planeeringut ja mahutavust, laste turvalisust kui ka planeeritud väliala kasutamise ja kujundamise võimalusi, samuti riigigümnaasiumi loomist samale krundile.

Kohtumise kokkuvõtet loe edasi siit

14. juunil tutvustati Tallinna Balletikoolis, Muusikakeskkoolis ja Georg Otsa nimelises Muusikakoolis projekti, mille kohaselt rajatakse Tallinna kesklinna muusika- ja balletiõppeks nüüdisaegsed ja mahukad pinnad. Projekti on koostöös koolide juhtkondadega valmistatud ette juba pea kümme aasta ning praeguste plaanide järgi alustab ühendkool tööd natuke enam kui kahe aasta pärast.

Kohtumistel osalenud minister Mailis Repsi sõnul peab kaasaegsesse ja suuremasse õppekeskkonda liikudes arvestama, et kõik koolid on eripärased. „Iga kooli eripära tuleb kaasa võtta ning anda sellele võimalus areneda. Ma usun, et projekt on väga vahva ning sinna on püütud muusikuid ja tantsijaid silmas pidades panna sisse maksimum.“ Minister rõhutas, et kõik, mis puudutab tulevikus töökorraldust ja loodava kooli toimimise täpset juriidilist vormi, lepitakse aasta jooksul kokku koostöös kolme kooliga.

Praeguseni on kesklinna kaasaegse õppehoone ehitamine jäänud selle suure rahalise ja ajalise mahu taha, kuid pooleteise kuu eest leppis valitsus eelarvestrateegias kokku, et tantsu- ja muusikahariduse andmiseks mõeldud uue kooli ehitamisesse panustab riik 41 miljonit eurot. Tegemist on Eesti mõistes enneolematu investeeringuga muusika- ja tantsu üld- ning kutseharidusse. Uue koolihoone maksumus on hinnanguliselt neli kuni kümme korda suurem keskmise riigigümnaasiumi maksumusest, sest projekteerimisel võeti arvesse muusika- ja tantsuhariduse esipärasid. Uues õppehoones on planeeritud maailmatasemel õppe-, harjutus- ja esinemistingimused.

Ühendkooli hoone on plaanis ehitada Tallinna kesklinna, aadressile Pärnu mnt 59. Asukoht võimaldab paremat koostööd nii valdkondade vahel kui ka kesklinnas asuvate kultuuriasutustega. Samuti muudab asukoht kesklinnas kvaliteetse muusika- ning tantsuhariduse paremini kättesaadavaks andekatele õpilastele üle Eesti.

Plaanitavas hoones on muusika- ja tantsuhariduse andmiseks umbes poole võrra rohkem pinda kui praegu kolmes koolis kokku. Hetkel on koolide kasutuses ca 10 300 ruutmeetrit, millest kasulikku pinda umbes 6000 ruutmeetrit. Need hooned on amortiseerunud ning ei vasta õpilaste ega õppetöö vajadustele. Tänapäevaste muusikaõppeklasside tingimusi on võimalik saavutada vaid täiesti uut hoonet ehitades. Plaanitud uue hoone pind on üle 15 500 ruutmeetri, millest kasulikku pinda üle 9600 ruutmeetri, kuid ka ülejäänud pind on planeeritud sääraselt, et seda saaks kasutada ära nii õppe- kui ka harjutustöö jaoks. Eelnevale lisandub pea 5000-ruutmeetrine hoonealune parka umbes 180 kohaga.

Kooli loomise protsessi on kaasatud kõigi kolme kooli esindajad, samuti ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Rahvusooperi esindajad. Juuni lõpus arutatakse koolidega ruumiprogrammi ning sisuliste aruteludega jätkatakse juuli alguses.

Kooli loomisel hoiab silma peab ja seda nõustab juhtkomisjon, mille liikmeteks on kolme kooli direktorid: Aarne Saluveer, Timo Steiner ja Kaie Kõrb. Lisaks EMTA rektor Peep Lassmann, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein, Rahvusooper Estonia balleti kunstiline juht Toomas Edur ning EMTA õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas. Komisjoni juhib HTM-i kantsler Tea Varrak.

  
27. aprillil lepiti valitsuses eelarvestrateegiaga kokku uue kooli ehitamiseks vajalikud vahendid – aastatel 2018-2019 on 33 miljonit € (41 mln koos käibemaksuga). Lisandub eelarve sisustuse jaoks. See on väga suur investeering 4-10 korda suurem keskmise riigigümnaasiumi maksumusest.  
 

Korduma kippuvad küsimused

 

 • Kas ja miks on vaja kolm kooli ühendada ja kesklinna tuua?

  Tallinna kesklinna kaunite kunstide kooli ehitamise mõte on juba üle 20 aasta vana. Tallinna Muusikakeskkooli kunagine kolimine Nõmmele toimus koos Tallinna Konservatooriumiga (nüüdne Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia). Koos kasutati õpperuume, raamatukogu, aulat, sööklat. 1999. a valmis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uus õppehoone Tallinna kesklinnas ja senine sünergia vähenes.

  Kolme kooli kesklinna toomise konkreetse ettepaneku esitas 2004. aastal komisjon, mille liikmeteks olid ka koolide, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, rahvusooperi ja rahvusballeti esindajad. Koolidel on sarnased probleemid, mis puudutavad õppetööd, koolide haldamist ning majandamist. Efektiivsem ressursikasutus (halduskulud, ühtne personalipoliitika, administreerimine, ruumi-, aja- ja õppevahendite kasutamine) kooli majandamisel loob eeldused rohkem raha suunata sisulisse õppetöösse.

  Tegu on üleriigilise vastuvõtuga kooliga/koolidega ja asukoht kesklinnas loob väga head eeldused koostööks nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kui teiste professionaalsete muusikute organisatsioonidega. Kesklinna asukoht muudab kaunite kunstide kooli atraktiivsemaks, mis võimaldab suurendada nii sisseastujate kui kooli lõpetajate arvu.

  See, kas tegemist on koolide ühendamisega või mõne muu koostöövormiga, selgub sügisel pärast arutelusid koolidega.


  Protsessi on kaasatud kultuuriavalikkuse esindajad, kõigi kolme kooli esindajad, samuti ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Rahvusballeti, Rahvusooperi, Kultuuriministeeriumi esindajad, teiste hulgas Ivo Lille, Timo Steiner, Kaie Kõrb, Peep Lassmann, Hillar Sein, Toomas Edur ja Margus Pärtlas.

 • Mis on uue koolihoone eelised?

  Pikad ja väärikad muusika- ja balletiõppe traditsioonid seotakse kaasaegse tehnika ja loova mõtlemisega, uued saalid heli ja valguslahendustega inspireerivad nii õpetajaid kui õpilasi.

  Õpilastele luuakse paremad võimalused. Võimalik on oluliselt laiendada valikainete pakkumise ampluaad. Kaasaegsed saalid ja helitehnika võimaldavad korraldada konkursse, festivale ja kontserte.

  Balletitantsijatele ehitatakse 6 uut sobiva mõõdu ning kõrgusega saali ja avar harjutuslava. Muusikutele on planeeritud lavapraktika harjutamiseks 4 erineva suuruse ja olemusega harjutus- ja kontserdisaali ning 2 kammersaal-auditooriumi. Tulevane stuudiokompleks pakub kvaliteetseid salvestustingimusi nii rütmimuusikutele kui klassikalise muusika õppijatele, müravabalt saab salvestada kõikidest maja saalidest.

  Erinevate erialade õpetamine ühes koolis loob uusi võimalusi praktiliseks õppetööks, näiteks ooperi-, balleti- ja muusikalietendused erinevates žanrites. Seega saavad noored muusikud ja tantsijad senisest avaramaid võimalusi tööturul või õpingute jätkamisel kõrgkoolis.

  Ühes koolis muusikaliste ainete õpetamine lubab senisest oluliselt enam arvestada õpilaste individuaalsete võimete, oskuste, teadmiste ja huvidega ning luua erinevaid õpperühmi. Õpilased saavad õppetöös edasi liikuda sobiva tempoga.

  Õppimine rohkete erialavalikutega suures koolis loob õpilastele senisest enam koostöövõrgustikke ja kontakte, mis hõlbustab hiljem sisenemist tööturule.

  Õpilaste suurem arv võimaldab nii õpilaste vanust kui ka taset arvestades paremini komplekteerida muusiku kutse omandamiseks vajalikke ansambleid, orkestreid ja koore.


  Kui praegu õpib kolmes koolis kokku ca 600 õpilast, siis uues on kohti 700 õppurile.

  Hoone ruumiplaan arvestab erinevate kooliastmete ja õppekavade vajadustega, näiteks algklassid on koondatud kõik ühte hooneossa, et oleks tagatud järelevalve ja eakohane õppekeskkond. Kooli tuleb kaasaegne raamatukogu-noodihoidla, samuti haljastusega sisehoov, kus on võimalik korraldada ka üritusi ning kus on võimalik hea ilma korral aega veeta. Hoones saab läbi viia ka terrassikontserte, õpilastele kasutamiseks on koridoridesse disainitud loomeboksid jpm.
   
 • Miks ei kavandata praeguste koolide täielikku renoveerimist?

  Tänapäevaste muusikaõppeklasside akustikat on võimalik saavutada vaid täiesti uut hoonet ehitades. Ka põhjalike ümberehitustöödega ei ole võimalik praegustes hoonetes sellist tulemust saavutada.

 • Kuidas toimub õppetöö uues koolihoones?

  Uue koolihoone abiga tahame anda meie muusika- ja tantsuharidusele uue arengutõuke. Uues hoones hakatakse tegutsema seniste koolide parimate õppevormide ja tegutsemistraditsioonide järgi. Kooli eri osade õppekavad ning õppekorraldus on erinevad ja isikupära arvestavad. Kõik praegused õppekavad jätkuvad. Iga ühise katuse alla koonduva kooli eripära väärtustatakse ja säilitatakse. Vastuvõtt jätkub praegusel kombel erinevate valdkondade kaupa eraldi, samuti üldharidus ja kutseharidus eraldi. Kõik soovijad saavad uues koolis jätkata ilma täiendavate katseteta. Seega õpingud jätkuvad nagu praegu, kuid uues, kaasaegses ja suuremas hoones. Laheneb probleem, et praegustes koolihoonetes pole sobivaid tingimusi õppetööks, koolihooned on amortiseerunud ega vasta õpilaste-õpetajate vajadustele.

  Gümnaasiumiastmes võib teatud valikainete puhul korraldada ühisõpet, seda otsustab kooli tulevane juhtkond. Kindlasti on võimalik sünergia vaba- ja valikainete pakkumisel kolme õppesuuna õppijatele.

 • Kui suur on uus koolihoone?

  Praegu on koolide kasutuses koos koridoride jms ca 10 300 m2, millest kasulikku pinda on arvestuslikult ca 6000 m2. Uues koolihoones on kavandatud 15 700 m2, kasulikku pinda on ca 10 000 m2. Sellele lisandub parkla ning ujula. 

  Lisaks pinna suurenemisele on uued ruumid ehitatud spetsiaalselt muusikahariduse andmise vajadusi silmas pidades ehk lisaks ruumimahu n-ö kvantitatiivsele kasvule toimub ka kvaliteedihüpe nii saalides kui ka õppe- ja harjutustingimustes.

  Kõik muusikaklassid on akustikanõuetele vastavad, seega saab ruume kasutada kõikide instrumentide õppimiseks. 

  Kooli osaks on ka õpilaskodu, mis on õhtusel ajal eraldi sissepääsuga, kuid päeval saab õpilaskodust otse kooliruumidesse liikuda.

 

 

Viimati uuendatud: 1. juuni 2020