Sa oled siin

Rahvuskaaslaste programmi konverents

Rahvuskaaslaste programmi konverents toimus 17.–18. septembril Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.

Konverentsil tutvustati "Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013" mõju-uuringut, käsitleti väliseestlaskonna muutusi ning otsiti võimalusi, kuidas arendada riigi rahvuskaaslaste poliitikat, lähendada kodu- ja välismaal elavaid eestlasi ning säilitada eesti keelt, meelt ja rahvuskultuuri väljaspool Eestit.

Konverentsi korraldas rahvuskaaslaste programmi nõukogu ning seda rahastasid Haridus- ja Teadusministeerium ja Kultuuriministeerium.

Rahvuskaaslaste programmiga toetatakse välismaal elavaid eestlasi, pakkudes neile tuge eesti keele oskuse säilitamisel, eesti identiteedi ja kultuuri hoidmisel ning võimalikul tagasipöördumisel Eestisse.

Lisainfo e-posti aadressil andero.adamson@hm.ee või telefonil 7350 225.

Esimene konverentsipäev videos

 

Päevakava
 

17. september

9.00 Registreerimine
10.00 Avamine
Riigikogu esimees Eiki Nestor
Rahvuskaaslaste programmi nõukogu esimees Madis Lepajõe
Tartu Ülikooli Narva Kolledži haldusjuht Jaanus Villiko
10.30 "Rahvuskaaslaste programm: kuidas edasi?"
Madis Lepajõe, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler
11.00 "Kuidas määratleda Suur-Eesti identiteeti?"
Martin Ehala, Tartu Ülikooli professor
11.30 "Eesti asi välismaal - võimalused ja raskused"
Jaan Seim, Stockholmi Eesti Kooli direktor
12.00 Kohvipaus
12.15 "Eesti välisrände ja tööturu seosed"
Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli professor
12.45 "Hargmaised eestlased: kogukonnaloome ja sideme säilitamine Eestiga"
Mari-Liis Jakobson, Tallinna Ülikooli professor
13.15 Paneeldiskussioon
13.45 Lõuna
14.45 "Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013" mõju-uuringu tutvustus ning arutelu
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) ja Balti Uuringute Instituudi esindajad
15.45 "Kus surevad eestlased enne välja - idas või läänes? Rõõmus katse vaadata tulevikku koos uudistega minevikust"
Jaanus Piirsalu, ajalehe Postimees korrespondent Venemaal
16.15 Hariduse, kultuuri, arhiivinduse ja tagasipöördumise töötoad
18.00 Õhtusöök

18. september

10.00 "Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine Eestis ja välismaal"
Anneli Ohvril ja Margus Kasterpalu, Riigikantselei
11.00 Töötubade kokkuvõtted
12.00 Lühisõnavõtud
Iivi Zajedova, Maimu Mölder, Kristi Doughty, Andres Inn
13.00 Konverentsi lõpetamine, lõuna

Konverentsi modereerib Meelis Kompus

Konverentsile eelneb 16. septembri õhtul ühine filmivaatamine ja vastuvõtt Jõhvi Kontserdimajas.

 

 

Viimati uuendatud: 6. oktoober 2015