Sa oled siin

PISA kaitstud magistri- ja doktoritööd

Magistritööd

 • Sang, M. (2010). "Eesti õpilaste keskkonnateadlikkus ja keskkonnaalased hoiakud PISA 2006 avalikustatud ülesannete analüüsi põhjal", Tallinna Ülikool.
 • Mägi, K. (2011). "Teksti mõistmise oskus ja selle areng 3. - 5. klassis", Tartu Ülikool. 
 • Tire, G. (2011). "Russian-Speaking Students in Estonia: Perspective through PISA 2009", Katholieke Universiteit Leuven.
 • Põdra, M. (2011). Eesti õpilaste matemaatilise ja loodusteadusliku kirjaoskuse
  seos PISA 2006 uuringu põhjal.
 • Taremaa, M. (2011,). "Eesti õpilaste osakaal loodusteaduste kõrgematel saavutustasemetel ja loodusainete õppimist toetavad huvitegevused PISA koolides", Tallinna Ülikool.
 • Küüts, L. (2012). "PISA uuringu taotluste realiseerimine Eesti põhikooli matemaatikaõpetuses", Tartu Ülikool.
 • Liiv, S. (2015). „PISA test Eesti haridussüsteemi mõjutajana. 2009-2012 aasta testiraportites toodud soovituste arvestamine Eesti hariduspoliitikas“, Tartu Ülikool.
 • Kattel, P. (2015). „Jaapani hariduse tugevuste võrdlus Eestiga rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi 2012 põhjal“, Tartu Ülikool.
 • Poks, R. (2016). „Õpetajatepoolse autonoomia toetamise erinevused PISA 2012 testis osalenud eestikeelsetes koolides“, Tartu Ülikool.

​Doktoritööd

 • Täht, K. (2011). "The cross-cultural view on students' motivation to learn", Tartu Ülikool.
 • Puksand, H. (2014). „Teismeliste lugemisoskuse mõjutegurid“, Tallinna Ülikool.
 • Suviste, R. (2015). Students’ mathematics knowledge and skills, and its relations with teachers’ teaching and classroom management practices: Comparison between Estonian- and Russian-language schools“, Tartu Ülikool.
 • Henno, I. (2016). „Loodusteaduste õppimisest ja õpetamisest Eesti koolides rahvusvaheliste võrdlusuuringute taustal“, Tallinna Ülikool.
 • Säälik, Ü. (2016). „Reading literacy performance : metacognitive learning strategies matter, schools have effect on student outcomes“, Tartu Ülikool.
Viimati uuendatud: 7. september 2017