Sa oled siin

Pedagoogilised uskumused, juhendamispraktikad ja Eesti õpetajate professionaalse arengu võimalused, Äli Leijen

Äli Leijen on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja ja  õpetajahariduse professor. Doktorikraadi haridusteadustes omandas ta Utrechti Ülikoolis Hollandis. Tema tänased uurimisteemad keskenduvad neljale valdkonnale: õppijate refleksiooni toetamine erinevates haridusvaldkondades, õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalne areng, doktoriõpingute edukus haridusteaduste valdkonnas ning haridustehnoloogia õppimise ja õpetamise toetamisel.

Pedagoogilised uskumused, juhendamispraktikad ja Eesti õpetajate professionaalse arengu võimalused
Eesti õpetajate keskmine vanus on OECD riikide võrdluses suhteliselt kõrge ning noorte osakaal on pigem väike. Seega tulenevad Eesti õpetajate pedagoogilised tõekspidamised ja õpetamismetoodika osaliselt nende õpetajaharidusest, mis on omandatud ajal, mil domineeris ainekeskne lähenemine ja õpetaja autonoomiale pöörati vähem tähelepanu. Selles kontekstis on oluline mõista, kuidas saaks õpetajate haridust nüüdisajastada, et see oleks võimalikele õpetajakandidaatidele atraktiivsem ning hiljutiste rahvusvaheliste uuringute ja arengusuundadega paremini seostatud.
Sellest tulenevalt on üks põhiküsimusi see, kuidas toetada õpetajate autonoomiat ning muutusi nende pedagoogilistes tõekspidamistes ja õpetamismetoodikas. Seda silmas pidades arutlen oma ettekandes selle üle, kuidas riigi ja ülikooli tasandil sekkumised on Eestis pakkunud võimalusi parendada õpetajate professionaalset arengut. Need sekkumised hõlmavad ühtluskooli põhimõtetest lähtuva uue õppekava ja õpetajate kutsestandardite rakendamist, koolide suurenenud autonoomiat ja ülikooli tasandil muudetud õpetajakoolituse õppekava eesmärgiga olla atraktiivsem suuremale hulgale üliõpilastele. Sekkumiste elluviimiseks on tarvis paremat ressursside jaotust, õpetajate suuremat valmisolekut muutusteks ning vajadust arendada välja õpetajate selge karjäärimudel, mis toetab nende professionaalset arengut.

Viimati uuendatud: 7. veebruar 2017