Sa oled siin

Nominendid 2019

Nominendid 2019

Aasta noorsootöötaja

Tutvu aasta noorsootöötaja nominentidega!

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on aasta noorsootöötaja nominendid:

Anneli Meisterson
Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam, juhataja

Noortejaama juhataja Anneli Meisterson on töötanud noortevaldkonnas üle 20 aasta. Ta veab eest Saaremaa valla noorsootöövõrgustikku, osaleb Saaremaa valla haridus- ja noorsootöö komisjoni töös, on MTÜ Saaremaa Noorsootöö juhatuse liige ning aktiivne Eesti Noorsootöötajate Kogu liige. Anneli teeb väga palju koostööd selleks, et pakkuda noortele avaramaid võimalusi noorsootöös osalemiseks.

2019. aastal korraldas Anneli Saaremaal huvihariduskonverentsi, Saaremaa Öpilasmalevat, osaluskogudele ja õpilasesindustele suunatud motivatsiooniüritust Motivaarikas 2019, noorteinfo ja karjäärimessi Tuleviku Kompass ja palju muudki. Lisaks arendas ta rahvusvahelist noorsootöö koostöövõrgustikku Saaremaal, korraldas laagrikasvatajate koolitust ning on aidanud välja mõelda ja ellu viia uuenduslikke noorsootöö mudeleid KOV koostöögruppide raames.
Marit Oimet
Põlva Gümnaasium, koolielu korraldaja


Põlva Gümnaasiumi koolielu korraldaja Marit Oimet on noorsootöösse panustanud 10 aastat, alates vabatahtlikust tegevusest noortega ning lõpetades praeguse ametikohaga. 2019. aasta suurim panus Mariti poolt oli koolipere kultuuripäeva eestvedamine, kus noortele pakuti võimalusi õppida ainekavas toodud teemasid väljaspool klassiruumi, luua paremini seoseid õpituga ning tutvuda edasiõppimise võimalustega ülikoolides.

Vabatahtlikuna juhtis Marit 10 aastat MTÜ CISV Eesti tööd, mis pakub rahvusvahelisi rahuhariduslikke programme noortele. Mariti eestvedamisel on Põlva Gümnaasiumis edukalt käivitatud reaalselt toimiv õpilasesindus. Ta juhendab noorte osalusvõimalusi suurendavaid valikkursusi ja toetab noorte endi loodud ning planeeritud kursuste läbiviimist. Lisaks vabatahtlikule tööle ja koolielu korraldamisele kuulub Marit paljudesse koostöövõrgustikesse kohalikust kuni üleriigilise tasandini, luues sellega noortele rohkem võimalusi noorsootöös osalemiseks ja selle mõtestamiseks.
Roger Tibar
Eesti Noorteühenduste Liit, esimees


Roger Tibar on tegutsenud noortevaldkonnas alates 2012. aastast – esialgu kohalikul ning hiljem üleriigilisel tasandil. Ta on juhtinud Haapsalu noortevolikogu, Läänemaa Noortekogu, TTÜ Sotsiaalteaduskonna Üliõpilasnõukogu ning nüüd noorteühendusi ja osaluskogusid ühendavat katusorganisatsiooni Eesti Noorteühenduste Liit (ENL). Roger on juhina seisnud tugevasti selle eest, et noorteühenduste rahastus tõuseks ning noored oleksid valdkonna küsimustesse aktiivsemalt kaasatud.

Roger teeb väga paljude organisatsioonidega koostööd ning panustab ENL esindajana mitmetes töögruppides, näiteks noorteinfo arendusgrupp, Eesti 2035, Tark ja Tegus Eesti 2035 ning noortevaldkonna arengukava. Noorte ja noorteühingute kaasatus strateegilisse planeerimisse on Rogeri käesoleva aasta üks suurimaid panuseid.
Triin Mäger
MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus, noorsootöötaja

Triin Mäger on noorsootöötajana tegutsenud alates 2014. aastast ning hetkel on ta Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorsootöötaja ja Tugila spetsialist. 2019. aastal on ta oluliselt panustanud Pärnu mobiilse noorsootöö algatamisse, osalenud mitmetel rahvusvahelistel koolitustel ning noorsootöö nädala raames esinenud noortega töötavatele spetsialistidele suunatud veebinaril „Minu vaimne tervis – kuidas seda hoida ja toetada?“.

Tugila raames on Triinu panus suur ka spetsialistidele toeks olemisel, olles neile mentoriks ning jagades häid praktikaid võrgustikukohtumistel. Ta on esinenud lisaks ka mitmetel konverentsidel, seminaridel ja infopäevadel ning jaganud oma teadmisi läbi artiklite, õppevideote ja intervjuude. Triin Mäger on oluline Pärnu ja Eesti noorsootöötajate koostöövõrgustiku liige.

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Aasta huvikool

Tutvu aasta huvikooli nominentidega!

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on aasta huvikooli nominendid:

Pärnu Muusikakool

Ligi 400 õpilasega Pärnu Muusikakool on tegutsenud juba 75 aastat. Koolis toetatakse iga õppija arengut ning tehakse palju koostööd festivalide, konkursside, esinemiste ja koolituste raames, sealhulgas pakkudes muusikaõpet ka HEV õpilastele läbi riskis laste ja noorte kaasamise programmi. Muusikakool teeb koostööd ka haridusasutustega, pakkudes esimeste klasside õpilastele pille tutvustavaid tunde – tundide eesmärgiks on toetada noorte teadlikku valikut, muusikatunnid toimuvad huvikoolis ning tundide raames saab ka hindeid. Koostöös üldhariduskoolide ja Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonnaga on HEV noortele eraldi loodud väikegrupid või individuaalõpe.

2019. aastal piloteeriti muusikakoolis uusi meetodeid ja IT lahendusi teooriaainete õppimisel. Õppeprotsessi kaasajastamine ning noortega „samas keeles“ rääkimine muudab solfedžo- ja muusikaajaloo tunnid noortele põnevaks ja kaasahaaravaks.
Türi Muusikakool

Türi Muusikakoolis on muusikaharidust antud juba üle 46 aasta. Lisaks tavapärasele pilliõpetusele on muusikakool panustanud palju sellesse, et äratada noortes üldisemalt huvi pillimängu vastu. Muusikakool teeb koostööd nii üleriigiliselt kui ka rahvusvahelisel tasandil – näiteks korraldati viie riigi ühisprojektina 2016. aastal rahvusvaheline muusikafoorum CON ANIMA.

Türi Muusikakoolis õppimine on tehtud õppijale võimalikult paindlikuks – võimekamad õpivad põhiõppes, vähem võimekad või need, kellel pole nii suurt huvi, õpivad üld- ja vabaõppes. Eelkoolis saavad õppida need, kes pole põhiõppesse veel saanud ning täiskasvanute õppes põhikooli lõpetanud inimesed, kes tahaksid pillimängu õppida. Lisaks on õppekavaväline õpe, kus on võimalik õppida endale sobivas mahus endale sobivat pilli.

2019. aastal avati mitmeid uusi erialasid, propageeriti muusikaharidust ning muusikakooli õpilased saavutasid häid tulemusi riiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel.
Võru Muusikakool
Võru Muusikakool loodi 1956. aastal ning on tänaseks tegutsenud juba 63 aastat. Muusikakoolis on võimalik õppida mitmel tasandil. Õppida saab tasemeõppes, mis jaguneb süva- ja tavaõppeks, noorematele õppuritele on eelõpe, kus on võimalik pilli õppida eelkoolis ja rühmaõppes ning kolmas tasand on huviõpe, kus on palju võimalusi, sh stuudio-, vaba-, koori- ja täiskasvanute õpe. Võru Muusikakool teeb mitmeid koostööprojekte, sh Võru Kesklinna Kooliga, mille raames loodi muusikaklass, et vähendada õpilaste koormust huvikooli solfedžo- ja muusikalootundides. Lisaks korraldatakse igal aastal muusikalide projekte, mis on olnud edukad nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Võru Muusikakoolis õpitut tunnustatakse ka formaalhariduses ning Võru Gümnaasium, Võru Kesklinna Kool ja Võru Kreutzwaldi kool arvestavad huvikooli õpingute osana. 2019. aastal on muusikakool jäänud silma veel infotehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtuga - nende innovaatilisi lahendusi käivad vaatamas ka teiste muusikakoolide õpetajad ja omavalitsuste töötajad.
Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Aasta noortekeskus

Tutvu aasta noortekeskuse nominentidega!

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on aasta noortekeskuse nominendid:

Pärnu Noorte Vabaajakeskus

Pärnu Noorte Vabaajakeskus on Pärnu linna ja maakonna üks suuremaid noortekeskuseid nii külastatavuse, meeskonnaliikmete arvu kui ka allüksuste poolest. Selle alla kuuluvad Audru noortekeskus, Pärnumaa Noorte Tugila ja Pärnu mobiilse noorsootöö teenuse pakkumine. Lisaks tavapärasele noorsootööle on Pärnu Noorte Vabaajakeskus kaasatud suurematesse noortevaldkonna arendustegevustesse või algatavad nad mõne uue arengu valdkonnas ise. Koostööd tehakse väga paljude erinevate osapooltega ning enda peale on muuhulgas võetud ka maakondliku noorsootöötajate võrgustiku loomine, et seda koostööd veelgi paremaks teha.

Vabaajakeskus viib läbi mitmeid traditsioonilise projekte, on algatanud noorteaktiivi, osaleb osaluskohvikutel ning küsib noortelt päriselt, mida nad vajavad. Pärnu Noorte Vabaajakeskus on suurepärane partner nii linnale kui üleriigilistele organisatsioonidele.


2019. aastal on Pärnu Noorte Vabaajakeskuse meeskonna suurim panus Pärnu mobiilse noorsootöö teenuse ning Pärnumaa noorte Tugila loomisel.

Rae Noortekeskus

Rae Noortekeskus on Rae vallavalitsuse poolt hallatav organisatsioon, mis pakub noorsootööteenust Rae vallas. Noortekeskuse alla kuulub viis noortekeskust – Lagedi, Jüri, Järveküla, Vaida ja Peetri. Viimane neist avati alles detsembris 2019. Rae Noortekeskus on tänu stabiilsele juhtimisele, meeskonnatööle ja pidevale tagasisidestamisele süvendatult panustanud noortevaldkonna arengusse ning rääkinud kaasa valdkonnaülestes teemades, sh noortevaldkonna arengukava või noorte ettevõtlikkuse arengukava loomine.

Koostööd tehakse palju ka koolidega, sisustades näiteks vahetunde, ning vallaga, korraldades ülevallalisi sündmusi (noortekonverents ja –festival, ettevõtlikkuslaager, draama- ja loovuslaager). Noortekeskus teeb ka teiste Harjumaa noortekeskustega koos ühisprojekte ja koolitusi.


2019. aasta innovaatiliseks tegevuseks on näiteks projekt „Noored ja Töömaailm“, mille eesmärk oli noortele töökultuuri tutvustada ja selgitada sellega seotud protsesse. Noortekeskuse eesmärk on saavutada olukord, kus kõigil noorsootöötajatel on vähemalt 4. taseme noorsootöötaja kutse.

Tõrva Avatud Noortekeskus

Tõrva Avatud Noortekeskus on tegutsenud aastast 2004 ning panustanud väga palju piirkondliku noosootöö arendamisse ja kvaliteetsesse pakkumisse, osaledes lisaks tavapärasele noorsootööle ka erinevate valdkondade arengukavade koostamisel. Lisaks kuulub Tõrva ANK Eesti ANK ning TANKLA liikmete hulka.

Tõrva ANK-i pidevateks koostööpartneriteks on kohalikud koolid, politsei, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad ning Kaitseliit, millega koos korraldatakse erinevaid üritusi ja laagreid.
2019. aastal jäi Tõrva ANK silma oma vaimse tervise projektiga, mille raames noored ja nende vanemad saavad psühholoogilist nõustamist oma kodukohas, noorele sobivas keskkonnas ja tasuta. Lisaks saavad nii noored kui lapsevanemad osa erinevatest loengutest, mille teemadeks on näiteks ärevushäired, enesevigastamine ja väikelaste mured.
Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Aasta noorteühing või -organisatsioon

Tutvu aasta noorteühingu ja -organisatsiooni nominentidega!

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on aasta noorteühingu ja -organisatsiooni nominendid:

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on tegutsenud juba aastast 1991 ning aastaid tötanud selle nimel, et jõustada arstiteadustudengeid leidmaks enesearendamise võimalusi ja pakkuda neile platvormi, et ühiskondlikult olulistel teemadel sõna võtta. Koostööd tehakse OLE ROHKEM võrgustiku ning Eesti Noorteühenduste Liiduga.

Seltsi suur rõhk on pandud noorte harimisele ning kogu Tartumaaga tehakse koostööd projektides, mis hõlmavad vaimse tervise ja seksuaaltervise seminare koolides. Tervise Arengu Instituudiga tehakse pilootprojekti toitumise seminaride teemal.

2019. aastal on selts paistnud silma erinevate projektidega, muuhulgas koostati valimiste perioodil ülevaade erakondade tervisealastest lubadustest, võeti sõna alkoholipoliitika osas ning korraldati organidoonorluse projekti.

Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon (EKNO)

2005. aastast alates tegutsenud organisatsioon Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon EKNO teeb noortevaldkonnas palju koostööd. EKNO osaleb Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu sündmustel ning annab sinna väärtuslikku sisendit, kuidas vähemusnoori oma tegemistesse paremini kaasata.

2019. aastal korraldas EKNO mitmeid laagreid, seminare ja festivale kuulmispuudega noortele (nt Baltic Deaf Youth Festival, VaataFestival). Lisaks viidi ellu projekti „Strengthening Deaf youth organisations: the role of Youth Work“, kus osalesid noorsootöötajad, kes tegelevad igapäevaselt erivajadustega noortega ning käsitleti kurtide noorsootööd ehk kuidas kurdid noorsootöötajad saavad kurtide noortega tegeleda.
Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (ENVTL) kutsuti ellu 2015. aastal, kui ühiskonnas tõstatus tugevalt vaimse tervise teema, jagades infot ja luues arutelusid vaimse tervise teemal. Olulisel kohal on noortelt noortele kogemuslugude jagamine, eesmärgiga suurendada inimestevahelist mõistmist ja innustada noori abi otsima. ENVTL tegevus loob noortele endile võimaluse olla muutuste looja ja eestvedaja läbi aktiivse osaluse ning noorteinfo loomise, pakkumise ja vahendamise.

2019. aastal on ENVTL kaasa rääkinud rahvatervise arengukava loomisel ja rahastuse täiendaval kaasamisel vaimse tervisega seotud teenuste parandamisse. Tõstatatud on mitmeid murekohti ka Riigikogus ja Sotsiaalministeeriumi aruteludel, et vaimse tervise teema saaks rohkem rahastatud.
Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Aasta osaluskogu ja õpilasesindus

Tutvu aasta osaluskogu ja õpilasesinduse nominentidega!

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on aasta osaluskogu ja õpilasesinduse nominendid:

Pärnu linna Noortekogu

Pärnu linna Noortekogu (PLNK) on järjepidevalt tegutsenud juba 14 aastat. Noortekogu siseselt töötavad 4 komisjoni – kultuuri ja spordi, haridus-, majandus- ja sotsiaal- ning üliõpilaste komisjon. Iga komisjon tegeleb oma valdkonnas noorte elu puudutavates küsimustes kaasarääkimisega. Koostööd tehakse lisaks linnavalitsusele ka kohaliku kunstikooliga, raamatukogudega, Maanteeameti, Politsei ja Toidupangaga.

Möödunud aastal on PLNK välja paistnud mitmete suurürituste korraldamisega, näiteks Pärnu päeva viktoriin, Euroopa päeva orienteerumine, kahepäevane sügiskoolituslaager õpilasesindustele ja Pärnumaa noorte inspiratsioonipäev. Lisaks teeb noortevolikogu tihedat koostööd noortekeskusega, et planeerida kesklinna uut innovaatilist noortekeskust.
Viimsi noortevolikogu

Viimsi Noortevolikogu tegutseb mitteametlikult juba üle 17 aasta ning panustab nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil noorte arvamuste ja ettepanekutega, tehes koostööd ametnikega Viimsi vallavalituses ja algatades arutelusid noori puudutavatel teemadel. Noortevolikogu on osalenud kaasava eelarve kujundamisel ning noortevolikogu ettepanekul on saanud Viimsi valla eelarvesse noorte toetusfond. Lisaks oma tavapärasele tööle, panustab Viimsi noortevolikogu ka teiste arendamisse, esinedes ENL-i võrgustikusündmustel ja ümarlaudadel.

2019. aastal jäi Viimsi noortevolikogu silma koostööga Islandi noortevolikoguga, mille jaoks taotleti raha Erasmus+ projektist ning mille raames korraldati edukalt noorsoovahetus Islandil ja anti Viimsi ja Seltjarensi noortevolikogude koostöös välja inglise keelne käsiraamat, kuidas korraldada noorteüritusi.
Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus

Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige ja Eesti Noorteühenduste Liidu partner. Esindus teeb aktiivselt koostööd Viljandi Noortevolikoguga ning on hea näide, kuidas südikas noorte koosseis igal aastal oma eestveetavate tegevuste jaoks edukalt lisaraha taotleb (nt VANT48 programm). Õpilasesindust on kaasatud ka Viljandi linna arengukava koostamise juurde noorte hääle kandjaks ja esindajaks. Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus on oma tegevusaktiivsusega kogunud tuntust teisteski koolides üle Eesti ja neid on palutud jagama oma kogemusi teistele gümnaasiumidele.

2019. aastal võtsid Viljandi Gümnaasiumi õpilasesinduse noored Gümnasistide Nädala raames eest vedada prügikoristusjooksu, mille eesmärk oli kogukonda prügist puhastada. Grupijuhtidena astusid üles mitmed tuntud Eesti inimesed - sõudja Kaspar Taimsoo, näitleja Karl-Robert Saaremäe ning Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Kokku läbiti 26 km ning koguti 182,5 kg prügi.
Võru Gümnaasiumi õpilasesindus MÕIS

Võru Gümnaasiumi õpilasesindus MÕIS (Mõistlike Õpilaste Iseseisev Selts) on õpilaste esindusorgan, kuhu kuuluvad kõikide klasside õpilased, keda huvitab koolielu põnevamaks muutmine. Õpilasesindust juhib Mõisnik, kes on valitud koolipere hääletuse tulemusena. MÕIS teeb koostööd Kagu-Eesti riigigümnaasiumitega ning ühiselt korraldatakse mitmeid sündmusi ja projekte. Lisaks tavapärasele sündmuste korraldamisele ja koolielu edendamisele panustab MÕIS ka kooli olulisemate dokumentide väljatöötamisse. MÕISa suurepärase töö tulemusena tunneb 96% õpilastest, et nad saavad koolielu kujundamisel kaasa rääkida ja 92% on rahul kooli huvitegevusega.

2019. aastal on MÕISa koosseis välja paistnud erakordse aktiivsusega nii üritusi korraldades kui aidates koolielu edendada. Lisaks tehti video „Haridus ja haritus“, mis põhineb A. H. Tammsaare teosel „Tõde ja õigus“ ja mis saavutas Aasta kool 2019 konkursil teise koha ning valiti koolis Aasta tegu võitjaks.
Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Aasta noortemalev

Tutvu aasta noortemaleva nominentidega!

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on aasta noortemaleva nominendid:

Saaremaa Öpilasmalev „KÖIGI MALEV“

Saaremaa Öpilasmalevat korraldab Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam juba alates 2004. aastast. Koostööd tehakse paljude ettevõtjatega, lisaks arendatakse ka sotsiaalset ettevõtlust. Töötamise kõrval pakuti noortele mitmeid võimalusi ka noorsootöö tegevuste näol, mille abil on noorel võimalik kujuneda vastutustundlikuks ühiskonnaliikmeks.

Malevasse kandideerimine toimus CV ja motivatsioonikirja alusel läbi interaktiivse veebikeskkonna ning malevasse registreerimine toimus läbi huviharidusregistri. Tööle kandideerimise protsessi oli kaasatud Töötukassa ning huvihariduse register pidi tegema vastava arenduse, et registreerimine oleks võimalik.

2019. aastal paistis Saaremaa Öpilasmalev silma sellega, et maleva meediatiim tegi lühivideod tööohutuse teemadel ja malevas pakuti esmakordselt tööd pea 100-le noorele, hõlmates kogu Saaremaad.

Tankla (mobiilne) õpilasmalev

Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla on malevaid korraldanud juba alates 2014. aastast. Käesoleval aastal oli malevas 9 rühma, osales 100 noort ja 4 välisvabatahtlikku ning tööd andis 18 tööandjat.

Malevas osalenud noortest umbes kolmandik olid NEET-noored. Malevakogemus aitas kasvatada noorte enesekindlust – mõnel isegi nii palju, et jätkata kooliteed või asuda tööle. Tankla maleva struktuur toetab noorte sotsialiseerumist ja omaalgatust. Malev on ülemaakondlik ning seetõttu liidab noori üle kogu Valgamaa.

Tankla õpilasmalev korraldas 2019. aastal ka mobiilseid malevarühmi, mille puhul said eraisikud tellida õpilasmaleva teenust, pakkudes tööd vähemalt viiele noorele korraga. Ka noored ise, kes malevas osalesid, esitasid Tankla seekord tunnustuskonkursile suurte tänusõnadega.

Tartu noorte töömalev

Tartu noorte töömalev pakkus noortele väga mitmekülgseid võimalusi nii töötamisel kui vaba aja tegevuste läbiviimisel. Kogemus saadi nt turunduse, IT, ürituskorralduse, ettevõtluse ja fotograafia valdkonnas.

Tartus on noorte töömalevat läbi viidud juba palju aastaid ning seeläbi pakutud noortele väga head võimalust esimese töökogemuse saamiseks ja sotsiaalsete oskuste parandamiseks.


Tartu noorte töömalev oli möödunud aastal ainus malev, kus oli rahvusvaheline rühm.

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Aasta noortelaager

Tutvu aasta noortelaagri nominentidega!

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on aasta noortelaagri nominendid:

Narva Noorte Meremeeste Klubi laager

Narva Noorte Meremeeste Klubi on Ida-Virumaal tegutsev huvikool, mis pakub ainsana Eestis algmerenduslikku õpet noortele ja on tegutsenud juba 62 aastat. 2019. aastal korraldati koostöös Saaremaa Noorte Kotkaste malevaga projektlaager. Laagri eesmärk oli õpetada saare noored purjetama nii, et nad oskaksid edaspidi ka teisi noori õpetada.

Sellist laagrit ei olnud kumbki osapool varem korraldanud. Laager hõlmas endas ka Haapsalust alanud merereisi, mis viis külastama Hiiumaad ja mööda Saaremaa rannikut jõuti Orissaareni, kuhu saabumine toimus I Land Sound festivali saatel. Laagri vältel õpiti tundma purjepaadi navigeerimist, paadi ettevalmistust mereleminekuks, liikumist merel ja varustuse kokkupanekut pärast merelt naasmist.
Projektlaager TAIP

Projektlaager TAIP korraldati 2019. aastal esimest korda ja see tõi kokku 30 noort üle kogu Mustvee valla. Tegemist oli kakskeelse laagriga, mis keskendus ennetustööle, kaasates vahetuse tegevustesse Mustvee päästekomando, veebikonstaabli, abipolitseiniku, Punase Risti, muusikaterapeudi, Töötukassa ja mitmeid teisi organisatsioone.

Projektlaagri mõte tekkis sellest, et ühinenud valla noored ja noortejuhid ei olnud omavahel tutvunud ja koostööd teinud ning laager näis selleks suurepärane viis. Tulevikus hakkab laager igal aastal valla erinevates piirkondades toimuma.

Projektlaager TAIP oli olulise tähtsusega eelkõige kohalikule kogukonnale, et omavahelist koostööd soodustada.

Taevaskoja Noortelaager

Taevaskoja Noortelaager on üks 27-st püsilaagrist Eestis, mis on tegutsenud juba pea 25 aastat ning mille tegevusest saab igal aastal osa üle 400 noore. Taevaskoja Noortelaagri juhataja on alati kohal laagrikorraldajate seminaridel ning teeb ettepanekuid laagrite arendamiseks. Noortelaager võtab igal aastal vastu ka välisvabatahtlikke, keda kaasatakse laagri korraldamisse ning kes rikastavad tavapärast laagrielu.

Taevaskoja Noortelaager on üks väheseid Eestis, mis toetab noorte omaalgatust ja eneseteostust, pakkudes igal aastal ühe vahetuse noortele võimalust oma laagrivahetus ise kujundada, tegevusi planeerida ja ellu viia laagrimeeskonna toel.
Vihasoo Noortelaager

Vihasoo Noortelaager on üks 27-st püsilaagrist Eestis, mis on tegutsenud juba 27 aastat ning mille jooksul on laagrist läbi käinud üle 20 000 noore ja töötanud üle 3 000 inimese. Noortelaager ei piirdu oma tegevusega ainult suvel, mil on kõrghooaeg, vaid korraldab aastaringselt kõikvõimalikke üritusi spordi, loovuse või ettevõtluse teemal. Laagri ettevalmistamise protsessi on kaasatud kogu meeskond ning laager võimaldab noortel oma ideid teostada. Mõned vahetused on pühendatud ettevõtlusele ning seal saavad noored kirjutada projekte ja seeläbi oma ettevõtluspädevusi arendada.

Kuigi laager on tegutsenud kaua, jäi ta 2019. aastal silma oma selleaastaste vahetuste teemaga, mis oli seotud vene kirjaniku A. Puškini 220. sünnipäevaga. Teatriteemalises vahetuses pandi koos professionaalse režissööriga kokku etendus „Ruslja ja Ludmilla“, mis oli Puškini sünnipäevale pühendatud.
Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Aasta noorsootööühing

Tutvu aasta noorsootööühingu nominentidega!

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on aasta noorsootööühingu nominendid:

Eesti Kunstikoolide Liit

Eesti Kunstikoolide Liit on kunstikoolide eest hea seisnud juba 17 aastat. Liit on erinevate töörühmade liige ja teeb palju koostööd noortevaldkonnas laiemalt nii riiklikul kui kohalikul tasandil, osaledes erinevates strateegilise planeerimise töörühmades.

Lisaks valdkonna arendamisele korraldab Liit ka laagreid kunsti- ja muusikaõpetajatele ning koostöös valdkonna spetsialistidega on algatatud näidisõppekava koostamine. Eesti Kunstikoolide Liidu juhatus kogub süsteemselt oma liikmetelt arvamusi, mille pinnalt kujunevad välja organisatsiooni seisukohad - just seetõttu on liidust kujunenud arvamusliider huvihariduse maastikul.


2019. aastal paistis Eesti Kunstikoolide Liit silma erinevate konkursside, õpetajate inspiratsioonilaagri ning õpetajate õppeülesannete konkursi korraldamisega.

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus (TNÜ) on üsna värske organisatsioon, mis koondab Tartu maakonna noorsootöötajaid.

Alates ühingu moodustamisest on TNÜ end selgelt positsioneerinud Tartumaa noorsootöö arenguorganisatsioonina ning algatanud mitmeid noorsootöötajaid arendavaid projekte, sh projekt „Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine“, mille raames korraldatakse koolitusi, koostööseminare, maakondlikku tänusündmust ja tervist edendavate noortekeskuste pilootprogrammi Tartumaal.


2019. aastal toimus Käsmus Tartumaa Tervist Edendavate Noortekeskuste koostöövõrgustiku loomise arendusseminar. Käsmu kogunesid Tartumaa noortevaldkonna töötajad, kes on huvitatud tervist toetava elu- ja mõtteviisi arendamisest, noorte tervisekäitumise kujundamisest, oma tervisealaste teadmiste ja oskuste järjepidevast täiendamisest, enesekindluse arendamisest ohuolukordades toimetulekuks ning tervist edendavate noortekeskuste koostöövõrgustiku loomisele kaasa aitamisest.

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Aasta kohalik omavalitsus

Tutvu aasta kohaliku omavalitsuse nominentidega

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on aasta kohaliku omavalitsuse nominendid:

Keila linn

Keila linn on noortevaldkonda teadlikult arendanud juba 17 aastat - alates sellest, kui loodi Keila Avatud Noortekeskus, mis on tänaseks üks suuremaid kogu Eestis.

Hiljuti loodi ka vanematele noortele mõeldud noortetuba Mõte Kuubis, kus noored saavad omaalgatuslikke ideid ellu viia. Linna tugevus on uuendusmeelsus – vaatamata stabiilselt heale noorsootööle, soovitakse teha aina paremini ja uudsemalt, näiteks osaleb KOV arenguprogrammis ja teeb oma noorsootööle restarti, et see veelgi enam noorte vajadustele ja huvidele vastaks.

Lisaks tehakse koostööd väga paljude erinevate asutuste ja organisatsioonidega, et oma noortele aina paremat noorsootööd pakkuda. 2019. aastal loodi ka noortevolikogu, kui võeti vastu selle põhimäärus ning novembris toimusid juba esimesed noortevolikogu valimised.

Pärnu linn

Pärnu linnavalitsus koordineerib linna noorsootööd, toetades Pärnu linna kuute noortekeskust. Toetus on eriti oluline olnud peale ühinemist, et kogu valdkond oleks ühtlane ja areneks võrdselt. Pärnu linn on alati leidnud uusi ja toetavaid lahendusi, kuidas noorsootööd edendada, toetada Noorte Tugila teenuse pakkumist ning jõuda veel paremini abivajavate noorteni.

Pärnu osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. 2018. aastal moodustati kõiki noortekeskusi koondav Pärnu linna noorsootöö arendusgrupp.

Viimase aasta oluline panus Pärnu linna töös on olnud riskinoorte toetamisel. Tehakse palju koostööd, et keerulistes oludes noori parimal viisil toetada. Lisaks on omavalitsus panustanud mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimimisse läbi riskis laste ja noorte programmi, et õpilased saaksid tasuta huvitegevuses osaleda.

Tallinna linn

Tallinn on viimase 20 aasta jooksul seadnud noorsootöö ja noortepoliitika endale üheks prioriteediks ning toetab linna eelarvest noorsooprojekte, noortelaagreid, õpilasmalevat, noorteühendusi ja Tallinna linna noortevolikogu.

2019. aastal tehti mitmeid uuendusi, näiteks suurendati erialase kõrghariduse või kutsega noorsootöötajate töötasude alammäärasid, loodi uusi mobiilse noorsootöötaja ametikohti ning laiendati ennetusprogrammi SPIN enamikesse linnaosadesse. Käesoleval aastal liituti ka Noortegarantii tugisüsteemiga ja alustati NEET-noortele suunatud programmiga „Hoog sisse“, mille raames toimub tihe koostöö haridus-, noorsootöö- ja sotsiaalasutuste vahel.

Tallinna linn ei tegele noorsootööga lihtsalt kui ühe vastutusvaldkonnaga, mis on seadusega kohustuseks pandud, vaid hoopis laiemalt, püüdes oma noortele luua maksimaalselt häid võimalusi noorsootöös osalemiseks.

Tartu linn
Tartu linn väärtustab noorsootööd ning on Eestis noorsootöö arendamise üks lipulaevu - linnavalitsuse noorsooteenistuse esindajad on alati noortevaldkonna sündmustel ja erinevates töörühmades esindatud.

Tartu linn osales koostöös ENTK-ga UK mõjuhindamise pilootprojektis ning on valmis sama projektiga ka jätkama. Lisaks on Tartu linn algatanud koostöös Tallinna linnaga noortekeskuste kvaliteedihindamise. Tartu linnavalitsus algatas Tartumaa Noorsootöötajate ümarlaua, mis kohtub regulaarselt ja kus noorsootöötajad saavad koos oma muresid ja rõõme jagada.

Noorsootöötaja kutse väärtustamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks on Tartu linnavalitsus kehtestanud nõude, et kõik asutuse noorsootöötajad peavad omama kas erialast haridust või noorsootöötaja kutset, et oleks võimalik rahalisi vahendeid noorsootöö teenuse osutamiseks hanke teel saada.

2019. aastal jätkab Tartu piirkond UK mõjuhindamise projekti, mis on noorsootöös väga innovaatiline ja uus teema.

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Aasta panustaja

Tutvu aasta panustaja nominentidega

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on aasta panustaja nominendid:

Anna-Kaisa Oidermaa

MTÜ Peaasjad tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa on vedanud seda organisatsiooni juba üle 10 aasta. Ta on tegutsenud 14 aastat kliinilise psühholoogina ning tema eriliseks südameasjaks on noorte vaimne tervis. Tema eestvedamisel lükati käima portaal Peaasi.ee ning toetatakse noorte, spetsialistide ja teiste osapoolte teadmiste arengut koolituste ja seminaride kaudu.

Anna-Kaisa teeb palju koostööd erinevate organisatsioonidega noorte vaimse tervise teema edendamiseks ja noorte teadlikkuse tõstmiseks. Ta on vaimse tervise teemal juhtiv mõjuisik ja eestkõneleja ning ta pakub välja innovaatilisi lahendusi noorte vajaduste toetamiseks.


2019. aastal on piloteerimisel Peaasi.ee keskus, kuhu saavad noored vanuses 16-26 pöörduda, et saada tasuta vaimse tervise alast nõustamist ning tuge.

Briti Nõukogu

Briti Nõukogu on läbi aastate toetanud noortele suunatud programme, mis aitavad kaasa erinevast kultuuriruumist pärit noorte koostööle, vähemate võimalustega noorte kaasamisele ning ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste arengule.

Näiteks saab tuua SPIN-spordiprogrammi, Superheroes, Changemakers Academy ja Pick-Up Briti eri. Briti Nõukogu koostöö erinevate noorteorganisatsioonidega on edukas ja järjepidev ning nõukogu ise on mitmete programmide algatajaks, et noori rohkem toetada. Lisaks sellele panustatakse ka noorsootöötajate enesearengusse, Eestisse toodi ka koolitusprogramm „Active Citizens“.


Briti Nõukogu on alustanud võimalike mõju hindamise vahendite väljatöötamist ning toetab programmide omavahelist õppimist, luues nii suuremat mõju kõikide programmide ja noorsootöö kontekstis laiemalt.

Taavi Kotka ja Liis Koser

2018. aastal algatasid Taavi Kotka ja Liis Koser HK Unicorn Squad liikumise, mille eesmärk oli suurendada tehnoloogia valdkonnas tegutsevate tüdrukute hulka ja julgustada neid olema uudishimulikud tehnoloogiliste avastuste vastu. Liikumine on nüüdseks üle-eestiline.

Taavi Kotka ise tegutseb IKT valdkonnas, kuid panustab läbi huvitegevuse organiseerimise ka noortevaldkonda, luues uusi võimalusi just tüdrukute tehnoloogiahuvi suurendamiseks, kuna valdavalt on tehnikaringid suunatud siiski poistele. Taavi Kotka on Viimsi vallavolikogu esimees, kes saab aidata ja aitab suurel määral kaasa ka Viimsi noortevaldkonna tegevustele.


HK Unicorn Squadi eestvedajatena käivitasid Taavi ja Liis 2019. aastal tüdrukute tehnoloogia 3-päevase suvelaagri, mis toimus Viimsi koolis ja tõi kokku koguni 120 noort tehnoloogiahuvilist neidu. Varem pole sellist ainult tüdrukutele suunatud tehnoloogiaalast tegevust ellu viidud. Üritust käis avamas ka Eesti Vabariigi President.

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Aasta tegu

Tutvu noorsootöö aasta teo nominentidega

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on aasta teo nominendid:

ERYICA koolitus “Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“

ERYICA koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ toetab üleriigiliselt ja kohalikult noorteinfo arengut ning toetab noorteinfo süsteemset ja järjepidevat koostööd võrgustikuga. Koolituse lõpetas 18 spetsialisti ning selle tulemusena viiakse ellu 12 noorteinfo arendusprojekti.

Koolituse raames tehti koostööd ERYICA-ga koolitusmoodulite kohandamiseks Eesti oludele, edendati ERYICA liikmete vahelist koostööd ning kaasatud oli Soome üleriigiline noorteinfo arenduskeskus Koordinaatti. Koolituse materjalid ja juhendid on tööriist kohalikule tasandile, mis aitab tagada noorteinfo arendamisel kvaliteedi ja järjepidevuse ning arvestada sealjuures erinevate tasemetega.


Koolituse „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ puhul oli tegemist esimese koolitusprogrammiga Eestis, mis koolitas välja noorteinfo koolitajaid ja arendajaid.

Meediasüst

Põlvamaa meediahuvilisi noori koondav MTÜ Meediasüst on toimetanud juba kuuendat hooaega. Meediasüstis tegutsedes on noored saanud praktilisi kogemusi artiklite kirjutamisel, videote tegemisel, pildistamisel, Põlvamaa Noorteportaali haldamisel ning lisaks raadiosaadet ja noortetelevisooni tehes.

Eesmärk on pakkuda meediaalast huvitegevust, õpetada tehnilisi oskusi video-ja fotoaparaadi käsitsemisel ning harida osalejaid meedia loomise ja tarbimise osas. Lisaks on eesmärgiks tõsta kogukonna teadlikkust noorsootöövaldkonnas toimuva kohta läbi videote ja artiklite ning tõhustada noorteinfo liikumist. Kajastuste juures on ühendatud oskuslikult noortepärasus ja ajakirjanduslik aspekt. Meediasüsti tegevused on paindlikud, vormi ja sisu kohandatakse lähtuvalt noorte huvidest.

Möödunud aastal andsid Meediasüsti noored välja 26 videot. Lisaks on see aasta eriline mitmekülgsuse poolest - tehtud on uudislugusid, mitmeid väga ilusaid meeleoluvideosid, mille üle ka noored on väga uhked, üks lühifilm ja palju muud. Sellel aasta on noored olnud ise rohkem kaasatud ja näidanud oma loovust ning oskusi. 2019. aasta on Meediasüsti tegevuse hittaasta ja astutud on julge samm edasi, juhendades sarnaseid initsiatiive ka teistes piirkondades.

Noortekonverents §

Noortekonverentsi § idee sündis spetsialisti ja noorte koostöös, lahendamaks kogukonnas tekkinud probleeme ning eesmärgiga selgitada noortele ühiskonnas valulisi teemasid julgelt ja avatult. Konverentsi toimumine tugevdas kohalikku ja maakondlikku võrgustikku ning noorsootööd.

Noortekonverentsile otsiti tuge Nopi Üles programmist ning saadi ka rahastus, seega noored on ise algusest lõpuni mentori toel selle idee planeerinud ja ka ellu viinud. Tegemist on Võrumaal esmakordse taolise konverentsiga, kus toodi noorteni ühiskonnas tabud ja tõsised teemad – huligaansus, narkomaania, enesehävitamine, kiusamine, tänavaelu, vägivald, perevägivald.

Konverents oli uudne ja konverentsi panus kohalikku ennetustöösse väga oluline, sest varem pole sellises formaadis ennetustööd Võru linnas tehtud. Konverentsil osalejad on tundud huvi, millal järgmisel aastal järgmine konverents toimub ja teo olulisusest annab märku ka teiste maakondade suur huvi ürituse vastu.

Noortevaldkonnale eraldiseisva arengukava loomine
Noortevaldkonna strateegilisi dokumente on koostatud juba alates 2003. aastast ning kui käesoleva arengukava lõpp hakkas lähenema, oli tulevik esialgu segane. Õnneks saadi kinnitus, et eraldi valdkondlik arengukava tuleb, mis tähendab kogu valdkonna jaoks strateegilisemat lähenemist, kindlustunnet rahastuse osas ning potentsiaali mitmekesisemaks koostööks organisatsioonide vahel.


Arengukava taasloomine annab mitmetele valdkonna organisatsioonidele võimaluse tegevusi ellu viies olla strateegilised. Riigivalitsemise vaatenurgast on oluline, et noored on prioriteet ja neid tunnustatakse võrdväärse partnerina teiste riigivalitsemise valdkondade juures – selline lähenemine annab noorsootöö ja noortepoliitika elluviimiseks vajalikud ressursid.

2018. aastal pälvis Eesti noortevaldkonna arengukava tunnustuse, kui OECD raport „Youth Stocktaking Report“ tõi esile Eestit kui üht vähestest OECD riikidest, kus noorte usaldus riigi vastu on suurem kui 50-aastaste ja vanemate seas. Lisaks sellele on Eestile antud auhind “Future Policy Award 2019” mis tunnustab Eestit noortevaldkonna 2014-2020 arengukavast tuleneva noori võimestava poliitika kujundamise eest.
Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Pikaajaline panus noortevaldkonda

Tutvu nominentidega: pikaajaline panus noortevaldkonda

Kuu lõpus, 29. jaanuaril tunnustame koos Eesti Noorsootöö Keskusega noortevaldkonna kõige vägevamaid tegijaid! Järgmiste nädalate jooksul kuulutame välja nominendid, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias.

Teie ees on kategooria „Pikaajaline panus noortevaldkonda“ nominendid:

Argo Bachfeldt
Looduskasvatuse Koolituskeskuse koolitaja, Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist

Argo Bachfeldt on noorsootöö valdkonnas tegutsenud alates 1993. aastast. Alates 2005. aastast on ta tegutsenud laste ja noortega tegelevate inimeste lektori ning koolitajana. Töötukassas karjääriinfospetsialistina on ta viinud noorsootöö mõõtme ka sellele töökohale ja lisaks on ta õpetanud noorsootöötajaid Tartu Ülikooli Narva kolledžis ning Tallinna Ülikoolis. SA Archimedese noorteagentuuri koolitajana pakub ta loenguid noortejuhtidele projektijuhtimisest, seadusandlusest ja turvalisusest noorsootöös.

Argo on aktiivne Eesti Noorsootöötajate Kogu liige ning ta tegutseb alates 2018. aastast töötoa „Interaktiivsed töötoad noortele noorsootöötaja ametite tutvustamiseks“ juhendajana.


Möödunud aastal on Argo silma paistnud sellega, et on toonud Töötukassasse uudsena sisse teadmispõhise noorsootöö, korraldades Eesti Töötukassa tööturgu tutvustavaid töötubasid koolides põhikooli astmes, ettevõtlusnädalaid ja karjääriringe erinevates noortekeskustes ja –organisatsioonides. Töötubades tutvustati, milline on tööturu hetkeolukord Eestis ja milline võiks välja näha tulevikutöö.

Anne Õuemaa
MTÜ Eesti ANK coach-superviisor

Anne Õuemaa on toimetanud noorsootöös juba aastast 2002 ning on alates 2015. aastast Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse meeskonna liige. Anne on panustanud erinevatesse projektidesse nagu Murdepunkt, Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste, Coachi mind!, Selge Suund, Kogemuste Kullaproov ja paljud teised.

Tema põhitöö ja panus on noorsootöö juhtide toetamine juhiks kasvamisel, noorsootöö meeskondade loomise ja arengu toetamine ning eriliste sihtrühmadega töötavate valdkonna spetsialistide superviseerimine üle Eesti. Ta pakub noorsootöötajatele ka individuaalseid SOS-sessioone, toetades seeläbi noorsootöötajate vaimset tervist. Anne panus ei piirdu ainult riigi tasandiga, vaid ta jõuab aidata ka kohaliku tasandi noorsootöötajaid oma töös.

2019. aastal on Anne viinud ellu vähemalt 100 coachingu sessiooni noorsootöötajatele ning tänu temale on paljud spetsialistid leidnud oma tee ja motivatsiooni noorsootöö teinekord keerulises olustikus.

Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on Eestis pikka aega seisnud noorteühenduste heaolu eest ja toetanud noortevaldkonna arengut. Viimase aja suurimaks panuseks on olnud noorteühenduste ja osaluskogude rahastuse suurendamisse, eraldiseisva noortevaldkonna arengukava säilimisse ning noorsootöötajate palkade suurendamisse panustamine.

ENL toetab noorteühendusi ja osaluskogusid läbi võrgustikusündmuste, info levitamise ning palju muu. ENL on esindatud paljudes noortevaldkonna ja sidusvaldkondade strateegilise planeerimise töörühmades.


Möödunud aastal on Eesti Noorteühenduste Liidu tegevuse tulemusena osalusvormid 72 kohalikus omavalitsuses.

Siiri Paasma
Kuninga Tänava Põhikooli direktori asetäitja huvitegevuse alal

Siiri Paasma on kogu oma 25 tööaasta jooksul andnud suure panuse noortevaldkonna arengusse nii koolis kui Pärnu linnas. Siiri on olnud aktiivne koostöövõrgustike looja, kes lähtuvalt linna ja kooli eesmärkidest korraldab klassiväliseid üritusi, planeerib koostööd õpilaste, õpetajate ja lastevanematega koolis, Pärnu linnas ja ka ERASMUS+ projektide raames rahvusvahelisel tasandil. Noorsootöö juhina on oluline ka koostöö kooli õpilasesindusega.

Ettevõtliku kooli meeskonnas töötades on ta osanud kooli balli muuta ettevõtlusõppe programmiks koolis. Õpilased koostavad ise eelarve, jagavad vastutusalad, otsivad sponsoreid, sõlmivad kokkulepped esinejatega, koostavad menüü ja valmistavad suupisted. Peale üritust toimub alati arutelu ja analüüs. Siiri on aastaid korraldanud koolis karjäärialast tegevust, tagamaks noortele avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks.

Tänu Siirile toimib koostöö huvikoolidega, mis võimaldab pilliõppes osaleda ligemale 110 õpilasel. Käesoleval aastal on lisandunud teater ning koolis tegutseb üle 30 huviringi.

Ülle Roomets
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia huvihariduse assistent

Ülle Roomets on noortevaldkonnas töötanud juba alates 1990. aastast ning ta on noortevaldkonda arendanud ja toetanud mitmel erineval viisil. Ta on alates aastast 1990 omandanud huvijuhi, muusikaõpetaja ja koorijuhi töö kogemusi kolmes gümnaasiumis Tallinnas ja Viljandimaal. Hetkel juhendab ta A. Kitzbergi nimelise gümnaasiumi noortekoori ning kuulub Karksi - Nuia Kultuurikeskuse nõukotta. Lisaks sellele on ta olnud Noorte Meeste Kristliku Ühingu noorteliikumise Ten Sing Tallinna piirkonna sekretär ning Karksi valla kultuurikomisjoni kahe koosseisu liige.

Ülle on noorsootöötaja kutseala komisjoni liige alates 2011 ning osalenud erinevates tegevustes - hindamised, osakutse eksamiküsimuste koostamine, õppekava ja kutsestandardi vastavuse hindamine, kutseala arendamine. Lisaks sellele oli ta uuendatud kutsestandardi koostamise töörühma liige aastal 2017. Ülle oli ka Eesti Huvijuhtide Liidu juhatuse liige aastatel 2011-2015, mille jooksul osales ta huvijuhtide õppekava arendustöös, arendas koostööd Eesti Noorsootöötajate Ühenduse (ENÜ) ning teiste valdkonna katusorganisatsioonidega. Samuti korraldas regulaarseid huvijuhtide koolitusi ja kokkusaamisi. Ülle oli ka eestvedajaks Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) loomisele, mille eelkäijateks on Eesti Noorsootöötajate Ühendus ja Eesti Huvijuhtide Liit. Samuti kuulus ta ka ENKi juhatusse.


Käesoleval aastal toimus Tartu Ülikooli, Eesti Noorsootöötajate Kogu, HUMAK Rakenduskõrgkooli ja Newmani Ülikooli koostöös Erasmus + projekt, mille eesmärgiks oli arendada noorsootöötajate koolitust Euroopas. Viljandi kultuuriakadeemiast panustas projekti väga suurel määral just Ülle Roomets. Lisaks sellele on Ülle panustanud õppekava arengusse uuendatud ainekäsitluse näol, pakkudes tudengitele erinevaid innovaatilisi võimalusi oma ainete raames. Ülle juhendamisel osalesid A. Kitzbergi nimelise gümnaasiumi noortekoori liikmed Viljandimaa laulu- ja tantsupeol "Minu õnn ja rõõm".

Tunnustuse võitjad selguvad 29. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.
Viimati uuendatud: 11. jaanuar 2021