Sa oled siin

Tööle või praktikale

Ministeeriumi tööpakkumised

Hetkel aktiivseid tööpakkumisi ei ole.

 

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi

Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktori

 

ametikoha täitmiseks.

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus.

Kandidaadilt ootame:

 • valmisolekut võtta vastu väljakutse omanäolise kooli juhtimiseks;
 • oskust kasutada oma töös tulemuspõhise juhtimise põhimõtteid;
 • valmisolekut arendada kooli ja kooli meeskonda ning kohaneda muutustega;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 • väga head teadmised haridusvaldkonnast (sh muusikavaldkonnast).

Kandideerijatel esitada:

 • avaldus;
 • motivatsioonikiri (sh visioon kooli arendamisel);
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Vabaduse väljak 4, Tallinn

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 30. septembriks 2017. a e-posti aadressile cv@hm.ee.

Täiendav info telefonil 735 0384.

Praktika ministeeriumis

 

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.
Täiendav teave personaliosakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Viimati uuendatud: 17. august 2017