Sa oled siin

Tööle või praktikale

Valdkonna tööpakkumised


Hetkel aktiivseid pakkumisi ei ole.

 

Otsime oma analüüsiosakonna meeskonda Tartus või Tallinnas

analüütikut
 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • poliitikakujundamiseks vajaliku teabe koondamine, süstematiseerimine ning analüüside, prognooside ja kirjandusülevaadete koostamine;
 • rakendusuuringute, poliitikaanalüüside ja hindamiste läbiviimine või tellimine koostöös erinevate osapooltega;
 • osalemine rahvusvaheliste uuringute kavandamisel koostöös erinevate osapooltega ning uuringute tulemustel põhinevate ülevaadete ja poliitikasoovituste väljatöötamine;
 • ministeeriumi nõustamine andmestike, analüüside, hindamiste ja (rakendus)uuringute kasutamisel.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
 • soovi korral paindlikke töövorme.

Edukal kandidaadil on:

 • vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika hea tundmine ja vähemalt kaheaastane poliitikakujundamise või -analüüsi  töökogemus;
 • põhjalikud teadmised tõenduspõhisest poliitikakujundamise protsessist ja poliitikaanalüüsi meetoditest ning nende kasutamisoskus;
 • hindamiste, analüüside ja uuringute läbiviimise kogemused;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 või sellele vastaval tasemel;
 • väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus nii eesti kui ka inglise keeles; 
 • vastutus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus, kriitiline mõtlemine;
 • valmisolek lähetusteks välismaal.

Tööle asumise aeg: jaanuaris 2019

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga ning kuni kolm näidistööd teostatud hindamistest, analüüsidest või uuringutest (lisatud failidena või viitena avalikult kättesaadavatele publikatsioonidele) hiljemalt 28. novembriks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.
Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Otsime oma meeskonda

üldharidusosakonna juhatajat

 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • hariduspoliitika põhimõtete ja eesmärkide kavandamine alus-, põhi- ja üldkeskhariduse valdkonnas;
 • hariduspoliitika rakendamise toetamine;
 • üldharidusosakonna teenistujate töö koordineerimine.

Omalt pool pakume:

 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töö asukoht: Tartu või Tallinn

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • varasem inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;
 • vähemalt kolmeaastane töökogemus hariduse valdkonnas (kasuks tuleb õppekavade arendamise kogemus);
 • head teadmised Eesti hariduspoliitikast, selle kujundamisest ja elluviimisest;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus (sh avaliku esinemise kogemus);
 • vastutus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus, kriitiline mõtlemine;
 • kõrge saavutusvajadus ning väga hea analüüsi- ja sünteesivõime;
 • kohusetunne ja korrektsus.

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 25. novembriks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel. Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Otsime oma meeskonda

hariduskorralduse osakonna juhatajat

 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • hariduspoliitika põhimõtete ja eesmärkide kavandamine õpetajapoliitika, kaasava hariduse, muu kodukeelega õppijate koolikorralduse ning digitaalse õppevara arendamise valdkonnas;
 • hariduspoliitika rakendamise toetamine;
 • hariduskorralduse osakonna teenistujate töö koordineerimine.

Omalt pool pakume:

 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega.
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • varasem inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;
 • vähemalt kolmeaastane töökogemus hariduse valdkonnas;
 • head teadmised Eesti hariduspoliitikast, selle kujundamisest ja elluviimisest;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus (sh avaliku esinemise kogemus);
 • vastutus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus, kriitiline mõtlemine;
 • kõrge saavutusvajadus ning väga hea analüüsi- ja sünteesivõime;
 • kohusetunne ja korrektsus.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töö asukoht: Tartu või Tallinn

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 25. novembriks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel. Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Praktika ministeeriumis

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite
eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Täiendav teave personali- ja dokumendihalduse osakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Haridus- ja Teadusministeerium on atraktiivne tööandja

 

Alates 2012. aastast viib Instar läbi iga-aastaselt tööandja maine uuringut Eesti tudengite seas, kuhu on kaasatud 20 Eesti kõrgkooli tudengid. 

 • 2019 - 1. koht humanitaartudengite arvestuses, 3. koht kogemustega töötaja atraktiivne tööandja, 9. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2018 - 1. koht humanitaartudengite arvetuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2017 - 1. koht humanitaartudengite arvestuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2016 - 6. koht üldarvestuses
 • 2015 - 12. koht üldarvestuses
 • 2014 - 12. koht üldarvestuses
 • 2013 - 15. koht üldarvestuses
 • 2012 - 8. koht üldarvestuses

Lisainfo Instari veebist.

 

 

 

Viimati uuendatud: 14. november 2019