Sa oled siin

Tööle või praktikale

Ministeeriumi tööpakkumised

Valdkonna tööpakkumised
 • Hetkel aktiivseid pakkumisi ei ole

 

 

Otsime oma meeskonda Tartus või Tallinnas

õigusosakonna juhatajat

 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • ministeeriumis väljatöötatavate õigusaktide vastavuse tagamine seadustele, Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele õigusele;
 • ministeeriumi huvide kaitsmise korraldamine kohtus, sealhulgas Euroopa Liidu kohtuasjades;
 • ministeeriumi õigusteeninduse tagamine;
 • ministeeriumi nõustamine õigusküsimustes;
 • õigusosakonna teenistujate töö korraldamine.

Omalt poolt pakume:

 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris;
 • väga häid enesetäiendamise võimalusi nüüdisaegses organisatsioonis.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad õigusteaduses või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus vähemalt kolm aastat;
 • soovitavalt varasem õigusloomealane töökogemus avalikus sektoris;
 • väga head teadmised riigi-, haldus- ja võlaõigusest ning normitehnikast;
 • oskus välja töötada valdkonna prioriteete ja lahendusettepanekuid;
 • eesti keele oskus C1 tasemel ja inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel;
 • kõrge saavutusvajadus ning väga hea analüüsi- ja sünteesivõime;
 • tulemustele orienteeritus ja kõrge pingetaluvus;
 • väga hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus;
 • kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime, usaldusväärsus ning korrektsus.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 24. maiks 2018 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel. Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

 

Praktika ministeeriumis

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite
eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Täiendav teave personali- ja dokumendihalduse osakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Viimati uuendatud: 10. mai 2018