Sa oled siin

Tööle või praktikale

Ministeeriumi tööpakkumised

Valdkonna tööpakkumised
 • Hetkel aktiivseid pakkumisi ei ole

 

 

Otsime oma meeskonda Tallinnas või Tartus 

välishindamisosakonna analüütikut

 

Sinu töö on seotud haridusasutuste töö tulemuslikkuse hindamiseks vajalike analüüside läbiviimisega ja töös kasutavate analüüsimudelite väljatöötamisega ning põhilisteks ülesanneteks on:

 • iga-aastaselt koolide õppe- ja kasvatustöö kvaliteeti ja selle muutumist iseloomustavate komplekssete analüüside läbiviimine ja aruannete koostamine;
 • välishindamises kasutatavate hindamisvahendite mõõtmisomaduste analüüsimine;
 • õppeasutuste järelevalvet teostavate ekspertide nõustamine andmestike kasutamisel;
 • välishindamise valdkonnas arendustööde ja uuringute kavandamisel ning läbiviimisel osalemine;
 • oma valdkonnas ministeeriumisisese ja -välise koostöö ning infovahetuse korraldamine ja päringutele ning teabenõuetele vastamine.

Omalt pool pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd mainekas riigiasutuses;
 • eneseteostusvõimalust toetavas ja professionaalses meeskonnas;
 • paindlikku töökorraldust;
 • võimalust panustada Eesti haridusasutuste arengu suunamisse.

Eeldused kandideerimisel:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon haridus- või sotsiaalteaduste  (soovitavalt psühholoogia või sotsioloogia) valdkonnas;
 • kasuks tuleb töökogemus teaduri või analüütikuna;
 • kogemus hindamisvahendite koostamisel ja adapteerimisel ning nende omaduste hindamisel;
 • oskus analüüsida mitmetasandilisi ja longituudseid andmeid;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel, mis võimaldab tööd teaduskirjandusega;
 • algatusvõime, loovus ning iseseisvus oma tööülesannete täitmisel;
 • täpsus ja püsivus probleemide lahendamisel.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga ning linna(de) eelistusega hiljemalt 23. oktoobriks 2018 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel. Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Praktika ministeeriumis

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite
eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Täiendav teave personali- ja dokumendihalduse osakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Haridus- ja Teadusministeerium on atraktiivne tööandja


Alates 2012. aastast viib Instar läbi iga-aastaselt tööandja maine uuringut Eesti tudengite seas, kuhu on kaassatud 20 Eesti kõrgkooli tudengid. 

 • 2018 - 1. koht humanitaartudengite arvetuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2017 - 1. koht humanitaartudengite arvestuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus, 
 • 2016 - 6. koht üldarvestuses
 • 2015 - 12. koht üldarvestuses
 • 2014 - 12. koht üldarvestuses
 • 2013 - 15. koht üldarvestuses
 • 2012 - 8. koht üldarvestuses

Lisainfo Instari veebist.

Viimati uuendatud: 15. oktoober 2018