Sa oled siin

Tööle või praktikale

Ministeeriumi tööpakkumised

Hetkel aktiivseid pakkumisi ei ole.

Valdkonna tööpakkumised
 

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi

Paide Gümnaasiumi direktori


ametikoha täitmiseks.

Paide Gümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev riigigümnaasium, mis alustas õppetegevust 1. septembril 2018. Võtame tööle direktori, kelle tööülesandeks on tagada tulemuslik õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ning kes vastutab kooli üldise arengu eest.

Kandidaadilt ootame:

 • riigigümnaasiumi juhtimist, mis tagab kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele;
 • kooli visiooni loomist ja elluviimist, mis arvestab piirkonna eripäraga;
 • väga head koostööd piirkonna haridusasutuste, omavalitsuste, kohaliku kogukonna ja ettevõtjatega;
 • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 • väga head teadmised haridusvaldkonnas.

Kandideerijatel esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • direktori esimese tööaasta tegevuskava (kuni üks A4);
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töö asukoht: Paide

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 4. juuliks 2019. a e-posti aadressile cv@hm.ee.

Täiendav info telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Praktika ministeeriumis

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite
eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Täiendav teave personali- ja dokumendihalduse osakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Haridus- ja Teadusministeerium on atraktiivne tööandja


Alates 2012. aastast viib Instar läbi iga-aastaselt tööandja maine uuringut Eesti tudengite seas, kuhu on kaassatud 20 Eesti kõrgkooli tudengid. 

 • 2018 - 1. koht humanitaartudengite arvetuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2017 - 1. koht humanitaartudengite arvestuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus, 
 • 2016 - 6. koht üldarvestuses
 • 2015 - 12. koht üldarvestuses
 • 2014 - 12. koht üldarvestuses
 • 2013 - 15. koht üldarvestuses
 • 2012 - 8. koht üldarvestuses

Lisainfo Instari veebist.

Viimati uuendatud: 14. juuni 2019