Sa oled siin

Tööle või praktikale

Ministeeriumi tööpakkumised

Valdkonna tööpakkumised


Hetkel aktiivseid pakkumisi ei ole.

 

Otsime oma meeskonda Tallinnas

sekretäri,


kelle töö eesmärk on tagada Tallinna esinduse (Tõnismägi 5a) sujuv asjaajamine ja infovahetus ning ministeeriumi külaliste vastuvõtt.

Sinu peamised tööülesanded on:

 • ministeeriumi Tallinna esinduse tehniline teenindamine ja kodanikega suhtlemine;
 • dokumendiringluse ja infovahetuse korraldamine;
 • telefoniteenindus.

Edukal kandidaadil on:

 • vähemalt kesk(eri)haridus;
 • varasem sekretäritöö kogemus, soovitavalt riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel, hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise ja vene keele oskus A2 või sellele vastaval tasemel;
 • arvutikasutamise oskus ametikohal vajalike programmide ja andmebaaside ulatuses.

Nõuded isikuomadustele:

 • väga hea suhtlemisoskus;
 • kohusetunne, usaldusväärsus, korrektsus, pingetaluvus ja operatiivsus;
 • koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • tööalast väljaõpet kohapeal;
 • sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi.
   

Tööle asumine:  esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 19. septembriks 2019 e-posti aadressil cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Praktika ministeeriumis

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite
eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Täiendav teave personali- ja dokumendihalduse osakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Haridus- ja Teadusministeerium on atraktiivne tööandja


Alates 2012. aastast viib Instar läbi iga-aastaselt tööandja maine uuringut Eesti tudengite seas, kuhu on kaasatud 20 Eesti kõrgkooli tudengid. 

 • 2019 - 1. koht humanitaartudengite arvestuses, 3. koht kogemustega töötaja atraktiivne tööandja, 9. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2018 - 1. koht humanitaartudengite arvetuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2017 - 1. koht humanitaartudengite arvestuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2016 - 6. koht üldarvestuses
 • 2015 - 12. koht üldarvestuses
 • 2014 - 12. koht üldarvestuses
 • 2013 - 15. koht üldarvestuses
 • 2012 - 8. koht üldarvestuses

Lisainfo Instari veebist.

Viimati uuendatud: 12. september 2019