Sa oled siin

Tööle või praktikale

Valdkonna tööpakkumised


Hetkel aktiivseid pakkumisi ei ole.

 

Otsime oma meeskonda Tallinnas

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunikku (asenduskoht)

 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • koostöö ja infovahetuse korraldamine Aasia ning Kesk-Aasia riikidega;
 • projektide läbiviimine ja strateegiate koostamine koostöös teiste struktuuriüksustega;
 • arengukoostöö ja idapartnerluse riikidega tegevuste koordineerimine;
 • osalemine valdkondlike komisjonide töös;
 • valdkondlike välislepingute ettevalmistamine ning välislepinguid puudutava info analüüsimine ja süstematiseerimine;
 • projekti- ja stipendiumitaotluste hindamine;
 • ministeeriumi juhtkonna ja/või delegatsioonide välisvisiitide ning välisdelegatsioonide vastuvõtmise korraldamine ja neil osalemine.

Omalt pool pakume:

 • põnevat ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • võimalust positiivselt mõjutada Eesti hariduse ja teaduse mainet välismaal;
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimaluste ja ühiste tegevustega;
 • motiveerivat töötasu.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töökogemus ametikoha lähedases valdkonnas vähemalt kolm aastat;
 • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise oskus vähemalt C1 tasemel ja vene keele oskus B1 tasemel;
 • põhjalikud teadmised välissuhtlemisest ning protokolli- ja etiketinõuetest;
 • projekti- ja stipendiumitaotluste hindamise kogemus;
 • hea analüüsi- ja üldistusoskus;
 • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, oskus neid rakendada;
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
 • kohusetunne ja korrektsus, vastutus- ja otsustusvõime.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 29. juuliks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel. Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250.

 

Otsime oma meeskonda Tartus või Tallinnas

teadusosakonna nõunikku
 

Sinu peamised tööülesanded on:

 • teadmus- ja tehnoloogiasiirde alaste poliitikameetmete planeerimine ja korraldamine;
 • teadusasutuste ja ettevõtete vahelist koostööd toetavate poliitikameetmete väljatöötamine ning korraldamine, teadusasutuste ja ettevõtluse koostöö seiramine; 
 • ettevõtluse teadus- ja arendustegevuse vajaduste ning piirangute väljaselgitamine ja ettevõtluse teadus- ja arendustegevuse arengu seiramine.

Omalt pool pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • võimalust töötada heade enesetäiendamise võimalustega nüüdisaegses organisatsioonis.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töökogemus teadus- või arendustegevuse (soovitavalt ettevõtluse või ettevõtluskoostöö) valdkonnas;
 • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 • algatusvõime ja loovus uute lahenduste väljatöötamiseks;
 • kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime;
 • analüüsi- ja sünteesivõime;
 • hea stressitaluvus.

Kasuks tuleb:

 • teadus- ja innovatsioonisüsteemi toimimismehhanismide tundmine;
 • valitsusasutuste asjaajamiskorra ja eelarveprotsessi tundmine;
 • haridus- ja teadussüsteemi tundmine.

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 12. augustiks 2019 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel. Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

 

Praktika ministeeriumis

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite
eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Täiendav teave personali- ja dokumendihalduse osakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Haridus- ja Teadusministeerium on atraktiivne tööandja


Alates 2012. aastast viib Instar läbi iga-aastaselt tööandja maine uuringut Eesti tudengite seas, kuhu on kaassatud 20 Eesti kõrgkooli tudengid. 

 • 2018 - 1. koht humanitaartudengite arvetuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus
 • 2017 - 1. koht humanitaartudengite arvestuses, 4. koht üldarvestuses, atraktiivseim riigiasutus, 
 • 2016 - 6. koht üldarvestuses
 • 2015 - 12. koht üldarvestuses
 • 2014 - 12. koht üldarvestuses
 • 2013 - 15. koht üldarvestuses
 • 2012 - 8. koht üldarvestuses

Lisainfo Instari veebist.

Viimati uuendatud: 12. juuli 2019