Sa oled siin

Minister Liina Kersna

Liina Kersna on Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister alates 26. jaanuarist 2021. Ta kuulub Eesti Reformierakonda.

Liina Kersna sündis 3. aprillil 1980 Tallinnas, ta on abielus ning poja ema. Kersna astus 2013. aastal Eesti Reformierakonda.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2015-2021 kuulus Riigikogu XIII ja XIV koosseisu.
 • Aastatel 2013–2015 oli peaministri nõunik - büroo juhataja.
 • Aastatel 2007-2013 oli valitsuse kommunikatsioonibüroos meedianõunik, hiljem direktori asetäitja ja valitsuskommunikatsiooni direktor.
 • Aastatel 2004-2007 oli Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakonnas peaspetsialist, hiljem juhataja asetäitja ja juhataja.
 • Aastatel 2002-2004 oli Eesti Üliõpilaskondade Liidu avalike suhete juht.
 • Aastatel 1998-2002 oli Eesti Raadio saatejuht, toimetaja.

Haridus


Liina Kersna lõpetas 2005. aastal Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialal ning 2018. aastal sama ülikooli hariduskorralduse magistriõppe.

 

Ministri vastuvõtt


Ministri vastuvõtule registreerimiseks võtke ühendust ministri nõunikuga.

Palume ministri vastuvõtule pöörduda alles siis, kui eelnevalt pole mingil põhjusel õnnestunud Haridus- ja Teadusministeeriumi ametniku kaudu muret lahendada.

Registreerudes on vajalik:

 • selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse vastust saada;
 • jätta oma kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress), et saaksime vajadusel kohtumisel arutlusele tulevat teemat, aega või muud kohtumisega seotud asjaolu täpsustada.
 

Haridus- ja teadusminister

 

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 

Varasemad haridus- ja teadusministrid »

 

 • Haridus- ja teadusminister vastutab haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärase ja tõhusa arengu eest ning koordineerib teadus- ja arendustegevuse kõrge taseme ja konkurentsivõime tagamist.

 • Haridus- ja teadusminister juhib haridus- ja teadusministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru haridus- ja teadusministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Haridus- ja teadusminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Haridus- ja teadusminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Haridus- ja teadusminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 26. jaanuar 2021