Sa oled siin

Minister Mailis Reps

Mailis Reps on Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister alates 29. aprillist 2019.

Ta kuulub Keskerakonda.

 

Mailis Reps sündis 13. jaanuaril 1975 Tallinnas, ta on abielus ning kahe tütre ja nelja poja ema.

Töö- ja teenistuskäik

 

 • M. Reps oli Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister ka aastatel 2016-2019, 2005-2007 ja 2002-2003.
 • Aastatel 2007-2016 kuulus Riigikogu XI, XII ja XIII koosseisu.
 • Aastatel 2003-2007 Riigikogu X kooseisu.
 • Aastatel 2000-2009 oli Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor ning Riia Kõrgema Õigusteaduse Kooli rahvusvahelise ja võrdleva õiguse lektor.

Haridus
 

Mailis Reps lõpetas 1992. aastal Tallinna Ühisgümnaasiumi, 1993. aastal Tallinna Bakalaureuse Erakooli, 1997. aastal Kalamazoo Kolledži (Michigan, USA) sotsiaalteaduste erialal, 1998. aastal Akadeemia Nord õigusteaduse erialal, 1999. a Kesk-Euroopa Ülikooli (Budapest) õigusteaduse erialal ning 2000. aastal Maastrichti Ülikooli Euroopa avalike suhete erialal.

 

 

 

Ministri vastuvõtt


Ministri vastuvõtule registreerimiseks võtke ühendust ministri nõunikuga.

Palume ministri vastuvõtule pöörduda alles siis, kui eelnevalt pole mingil põhjusel õnnestunud Haridus- ja Teadusministeeriumi ametniku kaudu muret lahendada.

Registreerudes on vajalik:

 • selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse vastust saada;
 • jätta oma kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress), et saaksime vajadusel kohtumisel arutlusele tulevat teemat, aega või muud kohtumisega seotud asjaolu täpsustada.
 

Haridus- ja teadusminister

 

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

  Varasemad
haridus- ja teadusministrid »

 

 • Haridus- ja teadusminister vastutab haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärase ja tõhusa arengu eest ning koordineerib teadus- ja arendustegevuse kõrge taseme ja konkurentsivõime tagamist.

 • Haridus- ja teadusminister juhib haridus- ja teadusministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru haridus- ja teadusministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Haridus- ja teadusminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Haridus- ja teadusminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Haridus- ja teadusminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 29. aprill 2019