Sa oled siin

Minister Jaak Aab

Jaak Aab on Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister alates 25. novembrist 2020. Ta kuulub Eesti Keskerakonda.

Jaak Aab sündis 9. aprillil 1960 Taageperas, ta on abielus ning kahe tütre isa. Aab astus 1994. aastal Eesti Keskerakonda.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2017-2018 ja 2019-2020 oli Eesti Vabariigi riigihalduse minister.
 • Aastatel 2016-2017 oli Eesti Keskerakonna peasekretär.
 • Aastatel 2007-2011 kuulus Riigikogu XI koosseisu, oli sotsiaalkomisjoni aseesimees.
 • Aastatel 2005-2007 oli Eesti Vabariigi sotsiaalminister.
 • Aastatel 2003-2005 oli Eesti Linnade Liidu tegevdirektor.
 • Aastatel 2002-2003 kuulus Riigikogu IX koosseisu.
 • Aastatel 1998-2002 oli Võhma linnapea, enne seda 1994. aastast Võhma abilinnapea.

Haridus

Jaak Aab lõpetas 1986. aastal Tallinna Ülikooli vene keele ja kirjanduse erialal. Valdab eesti, soome, vene ja inglise keelt.

 

Ministri vastuvõtt


Ministri vastuvõtule registreerimiseks võtke ühendust ministri nõunikuga.

Palume ministri vastuvõtule pöörduda alles siis, kui eelnevalt pole mingil põhjusel õnnestunud Haridus- ja Teadusministeeriumi ametniku kaudu muret lahendada.

Registreerudes on vajalik:

 • selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse vastust saada;
 • jätta oma kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress), et saaksime vajadusel kohtumisel arutlusele tulevat teemat, aega või muud kohtumisega seotud asjaolu täpsustada.
 

Haridus- ja teadusminister

 

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

  Varasemad
haridus- ja teadusministrid »

 

 • Haridus- ja teadusminister vastutab haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärase ja tõhusa arengu eest ning koordineerib teadus- ja arendustegevuse kõrge taseme ja konkurentsivõime tagamist.

 • Haridus- ja teadusminister juhib haridus- ja teadusministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru haridus- ja teadusministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Haridus- ja teadusminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Haridus- ja teadusminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Haridus- ja teadusminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 25. november 2020