Sa oled siin

Minister Mailis Reps

Mailis Reps on Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister alates 23. novembrist 2016.

Ta kuulub Keskerakonda.

 

Aastatel 2015-2016 kuulus Mailis Reps Riigikogu XIII kooseisu, olles Eesti Keskerakonna fraktsiooni aseesimees.

Aastal 2013 valiti Mailis Reps Tallinna Linnavolikokku, ja seda ka aastatel 2009 ja 2005.

Mailis Reps kuulus aastatel 2011-2015 Riigikogu XII koosseisu, olles fraktsiooni aseesimees ning  2007-2011 Riigikogu XI koosseisu, olles kultuurikomisjoni aseesimees.

Aastatel 2005-2007 oli Mailis Reps Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister.

Aastatel 2003- 2007 kuulus Mailis Reps Riigikogu X kooseisu.

Aastatel 2002-2003 oli Mailis Reps Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister

Mailis Reps valiti aastal 2002 Tartu Linnavolikogu liikmeks.

Aastatel 2000-2009  oli Mailis Reps Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor ning Riia Kõrgema Õigusteaduse Kooli rahvusvahelise ja võrdleva õiguse lektor.

Mailis Reps oli aastatel 2000-2001 Euroopa Komisjoni halduse ja personali peadirektoraadi koolitusosakonna (Belgia) stažöör.

Aastatel 1997-1998  oli Mailis Reps Akadeemia Nord rektori nõunik ning avaliku õiguse õppetooli assistent.

Mailis Reps oli aastatel 1996-1997 Kalamazoo Kolledži informaatikakeskuse assistendina.

Aastatel 1995-1996 töötas Mailis Reps ASEED Europe’i ja YWDi (Amsterdam) projektijuhina.

Aastal 1995 oli Mailis Reps Cambridge’i Ülikooli, Trinity Kolledži ja Studio Inglise Kolledži rahvusvaheliste gruppide nõustaja

13. jaanuaril 1975.aastal Tallinnas sündinud Mailis Reps on lõpetanud Tallinna Ühisgümnaasiumi (endine 20. keskkool) 1992; Tallinna Bakalaureuse Erakool 1993 (gümnaasium) Kalamazoo Kolledž (Michigan, USA) 1997, sotsiaalteadused; Akadeemia Nord 1998, õigusteadus ( bakalaureus, cum laude); Kesk-Euroopa Ülikool (Budapest), õigusteaduse magister 1999 (cum laude); Maastrichti Ülikool, Euroopa avalike suhete magister 2000 (cum laude); Mailis Reps on Uppsala Ülikool Euroopa õiguse doktoriõppes.

 

Ministri vastuvõtt


Ministri vastuvõtule registreerimiseks võtke ühendust ministri nõunikuga.

Palume ministri vastuvõtule pöörduda alles siis, kui eelnevalt pole mingil põhjusel õnnestunud Haridus- ja Teadusministeeriumi ametniku kaudu muret lahendada.

Registreerudes on vajalik:

  • selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse vastust saada;
  • jätta oma kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress), et saaksime vajadusel kohtumisel arutlusele tulevat teemat, aega või muud kohtumisega seotud asjaolu täpsustada.
 

Haridus- ja teadusminister

 

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

  Varasemad
haridus- ja teadusministrid »

 

  • Haridus- ja teadusminister vastutab haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärase ja tõhusa arengu eest ning koordineerib teadus- ja arendustegevuse kõrge taseme ja konkurentsivõime tagamist.

  • Haridus- ja teadusminister juhib haridus- ja teadusministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru haridus- ja teadusministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

  • Haridus- ja teadusminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

  • Haridus- ja teadusminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

  • Haridus- ja teadusminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 23. november 2016