Riigihanked

Informatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi välja kuulutatud ja korraldatud riigihangete kohta saate riigihangete registrist, kirjutades väljale "Hankija" "Haridus- ja Teadusministeerium"

UUS! Alla lihthanke piirmäära riigihange: Uuringu „Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga“ tellimine

Haridus- ja Teadusministeerium on sõlminud spordikoolituse tellimiseks hankelepingu AS-ga Audentes. Tegu oli lihtsustatud korras tellitava teenuse hankemenetlusega, mis viidi läbi kuni 31.08.2017.a kehtinud riigihangete seaduse alusel. Leping on sõlmitud kehtivusega 1.09.2020- 31.08.2035.a ja maksumusega 2 440 000 eurot aastas (käibemaksuta).

Viimati uuendatud: 17. jaanuar 2022