Majandusaasta aruanded

Alates 2015. aasta majandusaastast ei koosta ministeeriumid enam aastaaruandeid,  vaid Rahandusministeerium teeb ühe aruande riigi kohta. Riigikontrolli kontrolliaruannetega saab tutvuda Riigikontrolli kodulehel. Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saate vaadata saldoandmike infosüsteemist. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Haridus- ja Teadusministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

 

Viimati uuendatud: 18. märts 2021