Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve

 

Eelarve 2019

HTMi valitsemisala 2019. aasta eelarve programmide lõikes jaguneb järgnevalt:

Üldharidusprogramm (õppekava, õppekorraldus) 441 889 000
Kõrgharidusprogramm 195 353 000
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm 171 047 000
Kutseharidusprogramm 91 323 000
Koolivõrgu programm 61 572 000
Noortevaldkonna programm 31 681 000
Digipöörde programm 13 195 000
Täiskasvanuhariduse programm 12 619 000
Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm 9 806 000
Arhiivinduse programm 8 217 000
Keeleprogramm 4 792 000
Programm Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid 3 775 000
KOKKU 1 045 269 000

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta eelarve põhisõnumid on kokku võetud siin.

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala 2019. aasta detailse eelarve leiate dokumendiregistrist.

Eelarve 2018

HTMi valitsemisala 2019. aasta eelarve programmide lõikes jaguneb järgnevalt:

Programm Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid 367 425 222
Kõrgharidusprogramm 191 457 309
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm 154 979 662
Üldharidusprogramm (õppekava ja õppekorraldus) 108 225 220
Kutseharidusprogramm 57 409 625
Koolivõrgu programm 50 100 656
Noortevaldkonna programm 27 490 405
Täiskasvanuhariduse programm 12 664 034
Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm 11 165 285
Digipöörde programm 9 007 354
Arhiivinduse programm 7 842 558
Õppe- ja karjäärinõustamise programm 6 818 708
Keeleprogramm 4 424 497
KOKKU 1 009 010 534

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. aasta eelarve põhisõnumid on kokku võetud siin.

HTMi valitsemisala 2018. aasta detailse eelarve leiate dokumendiregistrist.

Eelarve 2017

HTMi valitsemisala 2017. aasta eelarve programmide lõikes jaguneb järgnevalt:

Programm Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid 296 254 510
Kõrgharidusprogramm 189 126 134
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm 137 746 443
Üldharidusprogramm (õppekava ja õppekorraldus) 89 237 436
Kutseharidusprogramm 53 101 812
Koolivõrgu programm 29 184 856
Noortevaldkonna programm 18 040 939
Digipöörde programm  14 223 565
Täiskasvanuhariduse programm 12 514 329
Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm 10 932 969
Õppe- ja karjäärinõustamise programm 8 385 280
Arhiivinduse programm 7 060 092
Keeleprogramm 4 916 008
KOKKU 870 724 373

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta eelarve põhisõnumid on kokku võetud siin.

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala 2017. aasta detailse eelarve leiate dokumendiregistrist.

 

 

Viimati uuendatud: 5. november 2019