Sa oled siin

Euroopa Liidu Struktuuritoetused

2014-2020 struktuuritoetustest rahastatud projektid

 

  • Projekti nimi: Elektroonsete kutse-ja lõputunnistuste ärianalüüs

Projekti lühikirjeldus ja eesmärk: Elektroonsete kutse-ja lõputunnistuste ärianalüüsi eesmärk on kirjeldada nõuded, äriprotsessid, õigusaktide muutmise vajadused ning tehniline lahendus, mille põhjal on võimalik üle minna elektroonsetele tunnistustele (e-tunnistustele). Ärianalüüs aitab läbi mõelda, kas ja millisel kujul on kõige mõistlikum juurutada paberivaba tunnistuste korraldus, pidades silmas avaliku e-teenuse kasutajakesksust, kuluefektiivsust, nutikust, terviklikkust ja jätkusuutlikkust. Projekti läbiviimist on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF). Valdkond, millesse projekt panustab on

„2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“.

Projekti periood: 06.06.2018 – 31.12.2018

Riigihange: projekti läbiviimiseks korraldati riigihange nr. 197183 (https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/724621/general-info)

Projekti maksumus: 57 816 EUR (48 180 EUR käibemaksuta), millest välisabi 38 080 EUR ja omafinantseering 19 736 EUR.

Projekti tulemus on leitav siin.

 

  • Projekti nimi: EHIS koosvõime analüüs

Projekti lühikirjeldus ja eesmärk: EHIS koosvõime analüüsi eesmärk on määratleda probleemid, mis takistavad Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) ja temaga seotud andmekogude ja teenuste ning kasutajate koosvõime väljaarendamist ning tuua välja võimalikud lahendused koosvõime suurendamiseks, et parandada avaliku teenuse kasutajamugavust ning andmete kvaliteeti, vähendada andmete esitamisega seotud kulusid ning soodustada EHISe andmete kasutamist. Projekti läbiviimist on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF). Valdkond, millesse projekt panustab on

„2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“.

Projekti periood: 22.01.2016 – 21.08.2016

Riigihange: projekti läbiviimiseks korraldati riigihange nr. 168599 (https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/696211/general-info)

Projekti maksumus: 42 120 EUR (35 100 EUR käibemaksuta), millest välisabi 35 802 EUR ja omafinantseering 6 318 EUR.

Projekti tulemus on leitav siin.

 

Viimati uuendatud: 21. detsember 2018