Sa oled siin

Majandusteave

Eelarve


Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kogukulude maht on 830 724 000 eurot. Teave riigieelarve koostamise ning selle liigenduse kohta on avaldatud Rahandusministeeriumi veebilehel Riigieelarve kassalise täitmise aruannet saab vaadata riigikassa avalike teenuste leheküljel. Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve täitmise aruande vaatamiseks valige sobiv ajavahemik ja asutuste valikust Haridus- ja Teadusministeerium.

 

 

 

 

Riigihanked

 

Informatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi välja kuulutatud ja korraldatud riigihangete kohta saate riigihangete registrist, kirjutades väljale "Hankija" "Haridus- ja Teadusministeerium"

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning valitsemisala hankekord
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. aasta hankeplaan (tööplaani lisa 3)
Haridus-ja Teadusministeeriumi kinnisvaratoimingute kord
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisel oleva vallasvara üleandmise, kasutamiseks andmise, võõrandamise, mahakandmise ning riigi vallasvara omandamise või vallasvara kasutusele võtmise kord
Lihtsustatud korras tellitav teenus "Spordikoolituse lepingu sõlmimine"
Lihtsustatud korras tellitav teenus "Valve- ja turvateenuse tellimine"

 

Majandusaasta aruanded

 

Asutuse auditeeritud majandusaasta aruanne avalikustatakse vastavalt riigieelarve seadusele. Riigikontrolli kontrolliaruannetega saab tutvuda Riigikontrolli kodulehel. Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saate vaadata saldoandmike infosüsteemist. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Haridus- ja Teadusministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

Viimati uuendatud: 17. jaanuar 2018