Majandusteave

Eelarve


Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kogukulude maht on 830 724 000 eurot. Teave riigieelarve koostamise ning selle liigenduse kohta on avaldatud Rahandusministeeriumi veebilehel Riigieelarve kassalise täitmise aruannet saab vaadata riigikassa avalike teenuste leheküljel. Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve täitmise aruande vaatamiseks valige sobiv ajavahemik ja asutuste valikust Haridus- ja Teadusministeerium.

 

 

 

 

Riigihanked

 

Informatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi välja kuulutatud ja korraldatud riigihangete kohta saate riigihangete registrist, kirjutades väljale "Hankija" "Haridus- ja Teadusministeerium"

 

Haridus- ja Teadusministeerium on sõlminud spordikoolituse tellimiseks hankelepingu AS-ga Audentes. Tegu oli lihtsustatud korras tellitava teenuse hankemenetlusega, mis viidi läbi kuni 31.08.2017.a kehtinud riigihangete seaduse alusel. Leping on sõlmitud kehtivusega 1.09.2020- 31.08.2035.a ja maksumusega 2 440 000 eurot aastas (käibemaksuta).

 

Majandusaasta aruanded

 

Asutuse auditeeritud majandusaasta aruanne avalikustatakse vastavalt riigieelarve seadusele. Riigikontrolli kontrolliaruannetega saab tutvuda Riigikontrolli kodulehel. Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saate vaadata saldoandmike infosüsteemist. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Haridus- ja Teadusministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

Viimati uuendatud: 27. mai 2019