Sa oled siin

Majandusteave

Eelarve


Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kogukulude maht on 830 724 000 eurot. Teave riigieelarve koostamise ning selle liigenduse kohta on avaldatud Rahandusministeeriumi veebilehel Riigieelarve kassalise täitmise aruannet saab vaadata riigikassa avalike teenuste leheküljel. Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve täitmise aruande vaatamiseks valige sobiv ajavahemik ja asutuste valikust Haridus- ja Teadusministeerium.

 

 

 

 

Riigihanked

 

Informatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi välja kuulutatud ja korraldatud riigihangete kohta saate riigihangete registrist, kirjutades väljale "Hankija" "Haridus- ja Teadusministeerium"

 

Käimasolevad hanked

  • Riigihanke (sotsiaalteenuste tellimine) „Koolituse „Keeruliste olukordadega toimetulek täiskasvanute koolituses“ (8h) läbiviimine tasemeõppeasutuste õpetajatele ja õppejõududele“.

    Hanke tulemusena soovitakse sõlmida leping koolituse läbiviimiseks kümnele grupile Tallinnas (2 gruppi), Tartus (2 gruppi), Võrus, Rakveres, Narvas, Haapsalus, Pärnus ja Viljandis, leping sõlmitakse 6 kuuks. Tingimused koos lisadega on kättesaadavad siit.

    Taotlused tuleb esitada hiljemalt 22.05.2017 kl 11.00 e-posti aadressile mai.timmi@hm.ee. Täiendavad küsimused palun esitada kirjalikult samal e-posti aadressil.

 

 

Majandusaasta aruanded

 

Asutuse auditeeritud majandusaasta aruanne avalikustatakse vastavalt riigieelarve seadusele. Riigikontrolli kontrolliaruannetega saab tutvuda Riigikontrolli kodulehel. Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saate vaadata saldoandmike infosüsteemist. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Haridus- ja Teadusministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

Viimati uuendatud: 17. mai 2018