Sa oled siin

Majandusteave

Eelarve


Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala 2017. aasta eelarve kogukulude maht on 830 724 000 eurot. Teave riigieelarve koostamise ning selle liigenduse kohta on avaldatud Rahandusministeeriumi veebilehel Riigieelarve kassalise täitmise aruannet saab vaadata riigikassa avalike teenuste leheküljel. Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve täitmise aruande vaatamiseks valige sobiv ajavahemik ja asutuste valikust Haridus- ja Teadusministeerium.

 

 

 

 

Riigihanked

 

Informatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi välja kuulutatud ja korraldatud riigihangete kohta saate riigihangete registrist, kirjutades väljale "Hankija" "Haridus- ja Teadusministeerium"

 

Käimasolevad hanked

 

 • Riigihanke (sotsiaalteenuste tellimine) „Koolituste läbiviimine teemal „Täiskasvanud õppija õpioskute ja võtmepädevuste arendamine tasemeõppes ja täienduskoolituses“ tellimine.

  Hanke tulemusena soovitakse sõlmida leping koolituse läbiviimiseks kokku 14-le grupile ajavahemikul september kuni november 2018. Hanke raames toimub kaks koolitusprogrammi: 
  1) „Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine“. Ühe koolituse maht on 16 akadeemilist tundi auditoorset õpet. Koolitus viiakse läbi seitsmele grupile.
  2) „Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“. Ühe koolituse maht on 16 akadeemilist tundi auditoorset õpet. Koolitus viiakse läbi seitsmele grupile.  

  Tingimused koos lisadega leiate siit.

  Taotlused tuleb esitada hiljemalt 06.08.2018 kl 11.00 e-posti aadressile mai.timmi@hm.ee. Täiendavad küsimused palun esitada kirjalikult samal e-posti aadressil.
 • Riigihanke (sotsiaalteenuste tellimine) „Koolituste läbiviimine teemal „Varasema õpi- ja töökogemuse üldpõhimõtted ja protsess““ tellimine.

  Hanke tulemusena soovitakse sõlmida leping koolituse läbiviimiseks kokku 12-le grupile ajavahemikul september kuni november 2018. Hanke raames viiakse läbi kolm koolitusprogrammi:
  1) „VÕTA üldpõhimõtted, kvaliteet ja protsess nõustajale“. Ühe koolituse maht on 16 akadeemilist tundi auditoorset õpet. Koolitus viiakse läbi neljale grupile.
  2) “VÕTA üldpõhimõtted, kvaliteet ja protsess hindajale”. Ühe koolituse maht on 16 akadeemilist tundi auditoorset õpet. Koolitus viiakse läbi neljale grupile.
  3)  „Eneseanalüüsi toetamine ja hindamine VÕTA protsessis“. Ühe koolituse maht on 16 akadeemilist tundi auditoorset õpet. Koolitus viiakse läbi neljale grupile.  

  Tingimused koos lisadega on kättesaadavad siit.

  Taotlused tuleb esitada hiljemalt 06.08.2018 kl 11.00 e-posti aadressile mai.timmi@hm.ee. Täiendavad küsimused palun esitada kirjalikult samal e-posti aadressil.

 

 

Majandusaasta aruanded

 

Asutuse auditeeritud majandusaasta aruanne avalikustatakse vastavalt riigieelarve seadusele. Riigikontrolli kontrolliaruannetega saab tutvuda Riigikontrolli kodulehel. Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saate vaadata saldoandmike infosüsteemist. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Haridus- ja Teadusministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

Viimati uuendatud: 5. juuli 2018